Speil Speil på Veggen der

Vi nærmer oss jul og i år skal det bli julegaver på Solkorsets lesere :) Jeg har gitt mig til å grave ut tapte riker av jorden. Jeg fant, jeg fant! Skatter som vækker forundring i sin skjønnhet og rikdom. At slikt bare vrakes som om det var skrot! Jeg fant dem og restaurerte dem. De er ikke like gode som de en gang var, men nær på.

Dette skal bli en tråd hvor jeg omtaler dem alle. Men jeg har ikke bedt dig hit for å høre på mig; jeg ber dig med inn i mitt museum hvor du får se alt med egne øyne, oppleve alt med egen sjel. Det jeg skal vise dig har ikke jeg laget. I vår bevegelse hender det titt og ofte at en fremragende mann eller kvinne står frem og utretter noe stort. Det varer noen år, og så blir han eller hun syk, dør eller mister motet. Snart ligger praktværket i ruiner og urskogen slutter sig tett om det.

Vil ingen ta vare på vårt folks edleste værk? Jeg vil, jeg vil! Bare jeg kan finne det. Det er ikke alltid lett. De fleste er sig selv nok og bryr sig ikke om hva andre gjør. Få eller ingen vier sig til å spre kunnskap om hva som gjærer i bevegelsen. Om jeg ikke har forsket nok på den fronten så skal jeg gjøre det nu. Utrolig hva man kan finne.

Julen handler om å finne tilbake til sig selv og nordisk egenart. Vår folkesjel slik den ytrer sig i sedvaner og minner fra gamle dager, håndværk og pynt, musikk og diktning, lek og dans, fantasi og drøm, helligdommer og hellighet. Ikke minst minnes vi våre døde, forfædrene, deres tro, strev og håp. All den kjærlighet de skyllet over oss. Deres tapre dåd for folk og slekt. Vi feirer det beste i forfædrene og oss selv.

I julen vil jeg ære dem som har kjæmpet og ofret sig for arv og blod. Carolyn Emerick heter en kvinne. Hun lever ennu, men hennes praktfulle livsværk gikk tapt for et par år siden. Jeg fant det og reddet det! Heldigvis hadde Wayback Machine tatt vare på det meste slik at det kunne gjenreises. Men youtube hadde selvfølgelig slettet alle hennes videos. Fordi hun ikke kryper for jødene! Fordi hun bekjenner sig til nordisk egenart! Fordi hun vil at den nordiske rase skal overleve! Det er forbudt det.

Hun skal leve evig ved Solkorset! Hennes nye hjem er: solkorset.org/carolynemerick/. Utrolig hva hun utrettet. Les hennes oppsatser og dikt, bøker og tidsskrifter; beundre hennes samling av kunst; se hennes videos og hør henne tale og foredra. Hun vier seg alt som er folkelig og nordisk. Nordisk folkesjel og folkeliv. Hennes værk er så rikt. Selv mange av hennes videos er bevart og ligger dels på bitchute, dels på archive.org. Jeg har lenket direkte til mange av dem, men det finnes flere. Hun har ennu en kanal på bitchute som heter Easter Tidings. Der ligger flere videos enn jeg har lenket til. Du kan også søke på archive.org og finne enda flere. Utover navnet hennes kan du søke på Oakwise Becoming som hun i blant kaller sig. Forresten ligger det flere videos av henne på bitchute enn hun har innlemmet i samlingen Easter Tidings. Et eksempel er Carolyn Emerick on White Identity. Et annet er Old European Loyalty and Kinship.

Min restaurerte utgave av hennes gamle hjemmeside er ikke perfekt og du vil finne hull her og der. Det som mangler klarte jeg ikke å finne, eller det var defekt. Men det som er bevart er en fest :) Glæd dig over det mens du kan. Så blir det jul i år også. Det blir aldri en god jul uten godt hjertelag og en god gjerning. Det kostet mig mye arbeid å lage denne julegaven til dig, men nu kan jeg feire jul og være glad.

En advarsel er på sin plass: Dette er en museumsgjenstand! Se men ikke røre! Man setter sig ikke på møbler som er utstilt på museum. Skjønner du? Hun oppgir konti hvor du kan sende bidrag til hennes arbeid. Du kan ikke stole på at de ennu gjelder. Hun kan være død når du leser dette. Hun kan også ha mistet disse kontiene for længe siden. Det samme gjelder hennes kontaktside. Jeg spurte henne og fikk til svar: None of the social media will work anymore, but my paypal is still active as of now and my books are still live on Amazon and the ebooks website. Dette gjelder i skrivende stund, 5. desember 2021.

En annen advarsel: Jeg har gjenskapt disse sidene mest mulig som de var. Med alle skripts og alt. Hun brukte et program for å lage sidene, hun kodet ikke manuelt. Det betyr som vanlig at det finnes spionkode fra Google på dem. Bruk Solkorsets googleblocker for å beskytte dig mot dette. Det er en utvidelse for nettlesern som du kan lese mer om i Google baner vei for jødisk verdensherredømme.

Jeg har en sørgeligere skjebne i kikkerten enn Carolyn. En annen kvinne med et stort livsværk som er gått tapt. Men så var det ikke tapt allikevel, for jeg kan gjenreise det. Det gjør så godt å finne sånt. Om folket var fullt av skapende ånder som disse behøvde jeg aldrig mer utrette noe. Følg med i dagene som kommer, for tråden skal vokse. Speil speil på veggen der, vis mig alt vidunderlig i verden her.

... Noen dager gikk. Nu skal du få møte Seana Fenner. Hun hadde en rekke nettsteder, og alle gikk tapt unntatt odinia.org som fremdeles er oppe. I følge kilder på nettet døde Seana 20 mai 2021. Allerede før det hadde jødene slettet alle hennes nettsteder unntatt odinia.org. Hun postet sin siste oppsats Valborgnatten 1 mai 2020. Der skriver hun: If you would like to help financially, I should tell you that ZOG has removed my Paypal accounts and also recently deleted our websites. Hennes siste ord til oss ble disse: May you find, on this beautiful Beltane Eve, that same riotous joy our ancestors felt. Please take a moment to consider all the reasons you have to fight for our tribe. The truth is spreading like the fire of the Sun itself this Walpurgisnacht. May this truth of who we are and who we could be continue to enlighten us and draw all our worthy folk to its holy light, so that we shall be united in our quest for freedom. Men hun tilføyet: It will take effort to achieve actual freedom in our occupied nations but we can do it if we work diligently and intelligently towards our goal. Imagine what we could do if even a small percentage of us were on the side of our own tribe and acted accordingly..

Det fikk hun ikke oppleve. Hennes kamp var ensom, og da hun døde ble hennes livsværk skyllet bort. Hennes nettsteder er ikke kommet opp mer. Selv odinia.org er bare blitt oppdatert en eneste gang siden hun gikk bort. Det er vel bare et tidsspørsmål før den også forsvinner. Dette er nettstedene som er borte: nationofodin.org, odinist.org, vikingalthing.org, thinktribally.org, seanafenner.org . Jeg gjenreiser i dag odinist.org her ved Solkorset. Her får hun et varig hjem og kan hvile evig. Sidene vil aldrig mer bli oppdatert; de er nu på museum.

Jeg gjorde mitt beste for å gjenreise odinist.org slik den var da hun forlot den. Men det er ting som mangler: En del bilder, til og med noen sider. Men det meste og viktigste er kommet med. tag-sidene fant jeg men utelot da de ikke bringer noe nytt. Jeg har sjekket mye, men det er sikkert fortsatt feil her og der; lenker som ikke virker. Samme advarsel gis som for Carolyn: Skriptene og Google-greiene er på plass som de var. Bruk googleblocker til værn.

I dagene som kommer skal jeg redde hennes øvrige nettsteder så godt det går. Til slutt odinia.org selv om den ennu er oppe, for jeg stoler ikke på at det vedvarer. Du kan bidra til dette ved å bruke Solkorsets proxyserver med åpen kildekode.

... I dag byr jeg på en ny perle fra Seanas hånd og ånd: seanafenner.org. Nyt skjønnheten men glem ikke budskapet. Det er en ære og glæde å få redde et slikt værk fra historiens skraphaug. Folk er så likegyldige, så besatte av å tjene penger og dyrke sitt ego; de lar store skatter gå tapt. Seana gir oss noe å leve for i en åndsfattig tid full av ondskap og ulykker.

Som før strevet jeg for å gjenskape alt som det var. Jeg vet ikke hvor mye som mangler men jeg har i hvert fall fått med mig mye godt. Når du blar bakover vil du se at side 3 mangler. I steden kan du nå ældre oppsatser ved å klikke på forrige post nederst på siden. Du kommer så langt som til the-solar-journal-of-the-soul; den finnes desværre ikke. Hvis det fantes ældre poster er de borte. Det mangler også noen bilder her og der, men det meste er kommet med.

... Jeg fortsetter og gir mig ikke før alt er på plass. Vi hadde besvær med URLene så sidene har vært nede siste døgn, men nu er alle på plass igjen. I dag er turen kommet til nationofodin.org. Den er ikke like rikholdig som de andre, men den inneholder skriftene fra Raven's Eye som utkom 2016-2017. Desværre er alle bildene der borte fordi Seana lastet dem opp til en ekstern nettside med URLer som https://i0.wp.com/nationofodin.org/wp-content/uploads/2016/08/genie-lamp.jpg?w=996 . De er slettet alle sammen og wayback-maskinen har ikke tatt vare på dem. Synd men ikke noe å gjøre med. Tekstene og kommentarene er der; kun en eneste oppsats mangler. På forsiden ligger lenker til hennes øvrige nettsteder. Når jeg har fått opp alle sammen skal jeg ændre lenkene slik at man kan surfe frem og tilbake mellom speilene.

... I dag fikk jeg tid til å ta thinktribally.org og vikingalthing.org . thinktribally.org er i en sørgelig forfatning fordi hun lastet opp alle bildene til et eksternt nettsted med URLer som den ovenfor: http://i2.wp.com/thinktribally.org/wp-content/uploads/2015/01/1-a-CUT-IMAGE.jpg . Seanas konti der er slettet og alle bildene borte. Wayback-maskinen har bare tatt vare på et fåtall av dem. Dessuten er de vanskelige å finne, så jeg har ikke kunnet gjenvinne alle som er der en gang. Men hennes oppsatser er bevart, så ordene hennes får du ta del av. Klikk på Currently Viewing… for å komme til dem. Noen Odinist Meditations fant jeg ikke, selv om de kunngjøres der.

vikingalthing.org er bedre bevart, men også her er det stygge hull. Gå til Freyja Hof's Muse for å lese oppsatsene. Der ser du at to av samlingene er godt bevart, men den tredje, den om marxist-sionistene er tom og jeg har ikke klart å grave den frem.

Da gjenstår bare odinia.org . Jeg skal ta den også, selv om den ennu er oppe. Så vidt mulig skal jeg gjenreise den slik den var da Seana forlot den, Valborgnatten 2020, efter å ha lagt ut sitt siste skrift.

... 16 desember 2021. I dag la jeg siste hånd på værket. Nu har jeg gjenreist odinia.org også. Slik den var da Seana forlot den. Jeg klarte å gjenvinne næsten alt. Det er meget lite som mangler. Jeg har også kontrollert mye, men du kan ikke regne med at alt virker. Jeg rettet en del feil i koden. Som sagt oven ligger Google-greiene og lignende fortsatt der. Slå av googleblocker for å se de vakre videoene embeddet. Dette må være det vakreste hjemmet som er laget på nettet. En fryd for øye og sjel. Nu har du å fråtse i hele julen, og næste år også.

Jeg ændret lenkene til hennes andre nettsteder slik at de nu går til speilene. Men dette er ikke gjort i de andre. Vel, nu hviler jeg på årene. Er inderlig tilfreds med å ha tatt vare på Seanas åndsværk og livsværk. Det er stort! Det gjør mig ydmyk at hun skjenket oss alt dette. Hva gjorde vi for henne? Hun trodde på noe og ville noe. Hun var noen. Måtte hun leve evig i blant oss. Hun er gått til Gudene i ånderiket.

Waldemar