Religion

Opptegnelser om gammelgermansk religion. Hvis du lurer på hva de gamle germanerne tenkte og trodde på så kanskje disse opptegnelsene kan åpne din sjel.

Fjellfolket - toner fra en norrøn sjel Fjell og sol, bygd og heim, ætt og blod, og sjeleverdenens under - det er hva jeg forkynner. Kom, bli med opp i fjellheimen og møt fjellfolket! Uante skatter gjemmer seg der.

Jeg knelte i Vigelands tempel Det var i nattens stillhet jeg beskred dette viede sted og lot meg fylle av Vigelands ånd. Der ligger den, denne germanske verden med sitt forbudne budskap; der ligger det, den germanske frigjørings siste og storslagne monument. Var det bare jeg som så det? Hørte ingen annen Vigelands stemme? Vi, du og jeg, bega oss en grytidlig morgen til Vigelands helligdom for å finne hans hemmelighet.

din Stund på Jorden Vet du hva det vil si å leve evig? Kort er stunden du er forunnet på denne Jord - men lang nok til å fylle ditt mål.

Voluspå - volvens spådom Dette storslagne og mystiske kvad fra den gamle Edda bærer et særlig budskap til nordiske mennesker i vår tid? Vi tilbyr det nu i Solkorsets egen oversettelse med gammelnorsk og dansk-norsk side om side. Vi har lagt vinn på å oversette ordrett og nøyaktig.

Hakekorsets Historie Siden flere av leserne har klaget på at vi bruker hakekorset (solkorset) som tegn på vår samling om arven og fellesskapet, bestemte vi oss for å fortælle hvorfor dette kors er oss dyrebart og hvorfor vi aldri vil oppgi det. Menneskehetens håp er å jage Satan og hans "Nye VerdensOrden" bort fra Jorden og innstifte en sedelig verdensorden i dens sted. Les historien og du vil forstå hvorfor dette må skje under hakekorset.

Nordens Håp En prosesjon og et dikt.

Det Norrøne Liv, del 1: Fred Religionsskiftet i Norden medførte dyptgripende ændring i våre åndelige værdier. Derfor kom også ordene til å ændre mening. Den oppvakte leser vil bli slått av deres uvanlige bruk i den gamle saga, de gamle heltekvad, og vi må lære deres innhold fra grunden av som var vi barn. Men vi kan ikke først lære oss ordene og så lese om det norrøne liv; bare det særegne norrøne liv og lynne kan si oss hva ordene betyr. La oss da lære det norrøne liv å kjenne, det liv som varte fra stenalderen til for tusen år siden, og som står nedtegnet i vårt blod.

Blot Julen er det store vinterblot i norrøn-germansk sed, den mørkeste tid da solen vender tilbake og det nye år begynner. En lysfest ved overgangen fra det gamle år til det nye. Et blot som føder livet på ny. Men hva er blot?

Lussenatt og Lysfest Grytidlig om morgenen, 13. desember, mens det ennu er mørkt, kan man høre svake lyder i det fjerne som bryter nattens dype stillhet. Langsomt stiger de i styrke mens man lytter, og samles til sang - barnesang, englesang. Den kommer nærmere og nærmere; snart står syngende barn i hvite særker, med kranser og levende lys, i ditt soverom. De bringer lys og glæde inn i ditt hjem, og grødens velsignelse: lussekatter!

Ja, vi elsker 17. mai En tale om denne dags folkelig-religiøse betydning for oss nordmænn.

Rosenberg om Meister Eckehart: Mystikk og Gjerning. Dette er hjertet i "Mythus des 20. Jahrhunderts". Her bekjenner Alfred Rosenberg sin religion og sine dypeste overbevisninger. Vi får vite hva han mener med sitt "Ære og Frihet", som er ledetråden - Leitmotif - gjennom hele verket. Han viser oss hvordan han gjenfinner dette i den tyske mystikk hos mester Eckehart. Og til slutt det edleste... del 1 del 2

Markusevangeliet som Stjernemyte Vi har flere ganger påvist at kristne helgener er "hedenske" indogermanske oldtidsguder i forkledning. Hermed viser vi at det samme gjelder Jesus Kristus selv. Vi avslører Markusevangeliet som en svakt historisert og personifisert utgave av gammel sol- og stjernemyte.

Daggry En Julenattsdrøm i Norden. En bønn til den gjenfødte Sol. Erfaring av det enestående. Varmt blod og flyvende sjel.