Adolf Hitlers fødselsdag 2007

20. april er en dato vi aldri må glemme. Den dag vi lar den gå upåaktet forbi, den dag er vi fortapt. Inntil for 62 år siden feiret han sin fødselsdag, og millioner av tro tyskere og mennesker fra mange land feiret den med ham. De troeste av de troe fortsatte å feire den efter hans død, og det er en tradisjon vi vil ta vare på. Vi ser frem til den dag da 20. april atter vil begås med fest og fyrverkeri, pomp og prakt over hele Tyskland og hos alle kloke folk. Tenk deg synet av hakekorsfaner overalt i Berlins gater, marsjerende musikk-korps og parader av soldater og Hitler-Jugend, landets fineste ungdom. Et folketog av arbeidere og bønder og alle deler av folket. Millioner av mennesker i gatene og alle er tyske eller tilreiste gjæster fra mange land, men ingen innvandrere fra fremmede land. Et Tyskland med en ung og stærk tysk befolkning, et renraset folk. Tenk deg det - gå blant disse millionene og alle er hvite, alle er glade og jubler for Føreren!

Det er ikke sikkert den dagen er så fjern. Både USA og Europa driver mot en krise som vil ryste oss i våre grundvoller. En global utsuger-kapitalisme som er gått amok og volder massearbeidsløshet blant hvite mennesker og forurensning av naturen, fremmedinvasjon og nedbrytning av all sedelig samfunnsorden. Folk i Europa vil komme til et punkt hvor de enten passivt må resignere og forgå, eller reise seg til opprør! Kanskje ligger ikke det veiskillet så langt fremme. Land som Tyskland, Frankrike, England, USA befinner seg i langt fremskreden oppløsning som neppe lar seg stanse. Vi kan komme til å se en snøball-effekt hvor situasjonen raskt glir ut av kontroll. Når sammenbruddets time opprinner må den nasjonale motstand være beredt!

Da må vi handle slik Hitler ville gjort, slik at han kan skue ned på oss og være stolt av oss. Vi er hans lærlinger og har en ildprøve å bestå. Denne mann, det 20. århundres personlighet, er et forbilde og en inspirasjonskilde for politiske soldater over hele verden i dag. Ingen kan måle seg med ham i politisk klarsyn, karakterstyrke og mot. La oss bygge kanaler slik at kraften fra denne mannen kan strømme ut i hele den hvite motstandsbevegelse og befrukte den. Mange har ennu ikke oppdaget hvilken uforlignelig styrke han utstråler. Med Hitler til guide sparer vi oss så mange vildfarelser.

Vi har ingen hang til personkultus. Men en bevegelse som ikke længer minnes og ærer sine store døde er forvorpen. Måtte det aldri komme dithen! Hitler er ikke den eneste - men han var den første. La oss hædre våre falne kamerater, heltemodige mænn som stupte på slagmarken eller ble martyrer for fiendens hånd efter krigen. Eller som tok sine egne liv da alt håp var ute. Slik Hitler gjorde.

Mein Führer, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!