Christian Magnus Falsen om jødene

Hva jødene angår, da kan man nesten anta det for en umulighet at de noensinne kunne bli gode borgere i noen stat hvor ikke jøder regjere. Deres love, ja selv deres religion avsondrer dem så aldeles fra andre mennesker at de stedse ville søke å utgjøre et eget samfunn hvor man mottager dem, og å unndra seg fra å oppfylle den stats love hvor de nyter beskyttelse. Desuten er bedragerier og underfundighet i handel hos mengden blant den jødiske religions bekjennere så alminnelig en egenskap at det visst ikke kan kalles noen unødvendig forsiktighet å holde dem ute av et handelsland som Norge.