Bør man vaksinere seg mot Covid-19?

I vår utredning om dødeligheten til Covid-19 kom vi frem til en tabell for USA. Der ser man at sannsynligheten for å smittes og dø av Covid-19 når man er under 50 år praktisk talt er lik null. Så svaret for denne aldersgruppen er enkelt: Man bør avgjort avstå fra å vaksinere seg. Vær klar over at vaksinasjon langt i fra er risikofritt og at risikoen denne gangen er desto større fordi vaksinene er hastet ut på markedet uten grundig testing og er godkjent av nød (emergency authorization). Ingen vet om de er sikre eller effektive eller hva bivirkningene kan bli. Ingen bør ta en slik vaksine uten tungtveiende grunner. For den som ikke står overfor en betydelig fare finnes ingen grunn.

For personer over 75 år må man spørre seg hvor mye lengre de kan forvente å leve av en vaksine. Det kan i beste fall ikke være lenge. I værste fall kan det være negativt ved at de i blant dør av vaksinen. Vaksine er mest aktuelt for personer i alderen 50-74 år som både har lenge igjen å leve i snitt og høy dødelighet hvis de blir smittet. Men ikke dermed sagt at de bør vaksinere seg. Vaksinasjon har pågått siden desember 2020 i USA og vi har nå data for å bedømme virkningen.

I pakken vaksine.zip har vi samlet antall givne vaksinedoser og smitteraten i USA på filen usa_vr.csv ; dosene i første kolonne, raten i annen. Dataene gjelder tidsrommet fra 13 desember 2020 til 18 juni 2021. Oppgavene over vaksineringen er hentet fra CDC mens smitteratene kommer fra usa.csv ved Solkorset, som igjen er hentet fra worldometers.

Ved å bruke det vedlagte programmet strength.exe og gi kommandoen type usa_vr.csv | strength 2 får du se at antall givne doser forklarer 41 % av variasjonen i smitteraten lineært. Det kan synes respektabelt inntil man oppdager at tidens gang forklarer 51 % av variasjonen lineært! På filen usa_tr.csv ligger tiden i første kolonne og smitteraten i annen. Hvis vaksinering er årsaken til nedgang i smitterate og man vaksinerte jevnt og trutt utover våren ville tiden forklare nedgangen like bra som dosene, men ikke bedre. Når vi her ser at tiden gjør det bedre blir vi mistenksomme. Kan det være slik at man vaksinerte i takt med at raten gikk ned av andre årsaker?

Kanskje tar det tid for vaksinen å virke slik at man ikke kan regne med umiddelbar nedgang i smitteraten? Vi prøvde å la dosetallet forutsi smitteraten en uke frem i tid, siden 14 dager, til slutt 30 dager. Det hjalp ikke, forklaringsgraden ble bare mindre. Du kan prøve selv: sammenhørende verdier for dosetall og smitterate, skiftet med 7, 14 eller 30 dager, ligger på filene usa_vr7.csv, usa_vr14.csv og usa_vr30.csv .

Se på smittekurven for USA. Fra 14 februar 2021 frem til 8 april 2021 gikk ikke smitteraten ned i det hele tatt. I dette lange tidsrom ligger raten og svinger på et platå. Vel, 14 februar hadde man gitt 52884356 (ca 52 millioner) doser, 8 april 174879716 (ca 174 millioner) doser. I tidsrommet ga man altså 174 - 52 = 122 millioner doser, og likevel gikk ikke smitteraten ned det minste!

Finnes det en annen måte å forklare nedgangen i smitterate i USA utover våren? For det første toppet tredje bølge 7 januar 2021 med 324687 nye smittede på ett døgn. Bølger og utbrudd som dette går fort opp og kommer fort ned igjen fordi samfunnet og den enkelte tyr til strengt smittevern. Dette har vi sett mange eksempler på i mange land. I Corona-viruset foreslo vi at et utbrudd kunne modelleres som en Gauss-kurve (normalfordeling). Men under en langvarig epidemi får man flere utbrudd så det samlede forløp blir en overlagring av flere Gauss-kurver. Tredje bølge i USA måtte forventes å følge en slik kurve, og det gjorde den også. Merk vel, den ville ha fulgt en slik kurve også uten vaksinasjon. At raten gikk ned etter 8 april 2021 skyldes ganske sikkert våren og sommern: Folk er mer ute i friluft og da smitter sykdommen mindre. Vi så det samme i mange land sommern 2020 uten vaksiner.

Vi finner ikke belegg i dataene vi har til rådighet for at vaksinene har hatt noen virkning på smitteraten i det hele tatt i USA. Er det mulig at de har mildnet sykdomsforløpet og reddet liv selv om de ikke har kunnet bremse spredningen? I så fall skulle det offisielle estimatet for dødeligheten ha gått markant ned under våren. La oss undersøke det. Vi regnet ut estimatet for dødeligheten i USA fra pandemien begynte til i dag (20 juni 2021); ligger på filen usa_dodelighet.csv . Der ser man at 13 desember 2020, da vaksinasjonen begynte i USA, lå dødeligheten på 1.88 %. Men allerede den 27 desember hadde den sunket til 1.79 % og det kan ikke ha vært på grunn av vaksinasjonen, som knapt hadde begynt. 20 juni 2021 lå dødeligheten fremdeles på 1.79 %. Så vi kan slutte at vaksinene ikke mildnet sykdomsforløpet. Altså må vi fastholde at vaksinene hverken hemmer smittespredningen eller mildner sykdomsforløpet.

Derimot er det klart at vaksinene har forårsaket mange dødsfall og enda langt flere skader. I følge CDC ble det rapportert 5343 dødsfall til følge av Covid19-vaksinering mellom 14 desember 2020 og 14 juni 2021. childrens health defense skriver: VAERS data released today by the CDC showed a total of 358,379 reports of adverse events from all age groups following COVID vaccines, including 5,993 deaths and 29,871 serious injuries between Dec. 14, 2020 and June 11, 2021. Det er ikke småtteri. Hvis så mange amerikanere ble drept og skadet i terrorhandlinger ville hele USA være på krigsstien. Men når høyfinansen på Wall Street profiterer ties det i hjel i massemedia. Hvis vaksinene bevislig reddet mange liv kunne man forsvare dette, men som vi har sett finnes det ikke belegg for det. Se også open VAERS.

La oss se litt på andre land også. I Tyskland nådde tredje bølge toppen 14 april 2021 med en smitterate på 32546 nye smittede i døgnet. Men vaksinasjonen begynte i slutten av desember, og 14 april var i underkant av 15 millioner tyskere blitt vaksinert. Vi ser ikke spor av det i smitteratens forløp. At raten gikk hurtig ned etter det kan vi tilskrive de samme årsakene som for USA. I Frankrike kulminerte tredje bølge 4 april 2021 med smitteraten 57172. Da var 9.5 millioner franskmenn vaksinert. I Norge er 2197229 mennesker vaksinert men vi ser ikke spor av det i smittekurven. Hvorfor fikk vi overhodet en tredje bølge med så mange vaksinert?

Propagandaen som drives av media og myndigheter for at alle skal vaksinere seg er ekstrem. Den har ingen vitenskapelig grunn. Hadde man villet beskytte folket mot smitte skulle man ha stengt grensen mot Kina og Kina-reisende i januar 2020, siden fortløpende mot andre land etterhvert som smitten spredte seg. Og brukt karantene mot dem som ville reise inn i landet. Og karantene betyr at man blir låst inn i en forvaringsanstalt i 14 dager etter ankomst, ikke at noen sier til deg ved grensen at du må tilbringe de neste 14 dagene hjemme; det er bare snakk. Karantene betyr også at det gjelder alle uten unntak! Viruset tar ikke hensyn til hvem du er eller hva du vil i landet eller hva du har gjort utenlands.

Da epidemien ble kunngjort fra Kina oppdaget vi at Norge mangler beredskap mot smittsomme sykdommer. Vi har ingen plan for smittevern. Folkehelseinstituttet (FHI), som er en privat Rockefeller-institusjon, gjorde ikke annet enn å sabotere (se Corona-viruset: må vi dø for Globalismen?). Regjeringen sto håndfallen og var handlingslammet. Alle tiltak kom for sent og var planløse. Ikke rart farsotten har herjet Norge! Tenk hva vi kunne ha spart av menneskeliv og materielle goder om vi hadde hatt beredskap mot farsotter og en plan som straks ble iverksatt fra januar 2020!

Men det finnes dem som profiterer stort på pandemien. Perverst nok er FHI en av dem, som i navnet skal vareta norsk folkehelse men som tjener store penger på å selge vaksiner til regjeringen! Samtidig har den en globalistisk politisk agenda, liksom alt som kommer fra jødene. Hvorfor har ikke Norge et sivilforsvar med ansvar for smittevernet? Fordi folkelige krefter ikke må få hånd om noenting i landet da det kan gavne folket? Da pandemien brøt ut var det umulig å oppdrive munnbind/ansiktsmasker, håndsprit eller noenting annet. Det burde sivilforsvaret hatt på lager og delt ut til folket.

Men nå skal vi alle vaksineres, for det tjener høyfinansen gigantiske beløp på. USA har 330 millioner innbyggere. Hvis alle skal få to doser blir det 660 millioner doser. Pfizer/BioNTech -dosen koster 19.50 dollar, Moderna-dosen 15 dollar. 660 * 20 = 13200 millioner dollar eller 13.2 milliarder dollar bare i USA. Og så resten av verden da! Ingen slipper unna, alle skal få heksebrygget sprøytet inn i sine blodårer. Hvorfor er det i det hele tatt lovlig å profitere på krig og pandemier, på folkenes ulykker? Burde ikke det vært forbudt under streng straff? Med forbud ville vi fått langt færre kriger og langt bedre smittevern! Det er den organiserte kriminalitet som rår. Tenk deg at du på vandring i ødemarken fant en mann som hadde falt og skadet seg og nå var i ferd med å tørste i hjel. Ville du straks gi ham vann å drikke, eller ville du begynne å forhandle om prisen på en slurk vann? Gir du vannet uten å nøle gratis, eller skal du ha hele hans formue for å redde ham? Er du arier eller jøde?

Vaksinasjon er i navnet frivillig, men vaksine-pass er på trappene overalt. Det innebærer at de som ikke er vaksinert blir rettsløse parias som ikke kan reise noe sted, ikke gå på kino, teater eller konsert, ikke spise på restaurant, ikke sette seg på en kafe, ikke gå inn i butikker for å handle, ikke benytte biblioteker, ikke reise kollektivt... De er utestengt fra de fleste arbeidsplasser og skoler, fra selskap og samfunn overhodet. Vi har snart Aldous Huxleys dystopiske verden Brave New World her. Jødene tilskanser seg på denne måten makten til å sprøyte hvilken gift som helst inn i dine blodårer. Det kommer alltid til å kalles vaksine, og du må ta den, du kommer til å ta den, eller hva? Det fører tankene hen til behandlingen av dissidenter i Sovjetunionen på sinnssykehus. Politisk uønskede personer kan når som helst likvideres med en passende drog. Regimet kommer alltid til å blånekte for at dødsfallet har noe med drogen å gjøre, slik de gjør ved alle dødsfall til følge av Covid-vaksine. Uønskede raser, slik som den blonde blåøyde nordiske, kan steriliseres og utryddes i Jaffe-planens ånd. Ingen kommer til å spørre hvorfor de ikke får barn. Norske kvinner får nesten ikke barn mer som det er - hvem spør?

Hvem eier og driver vaksineselskapene? Pfizer eies av Vanguard, Blackrock, State Street, Wellington Management, Capital World Investors og andre som utgjør høyfinansen på Wall Street. Vanguard er et fond som forvalter 6670 milliarder dollar, Blackrock 7810, State Street 3050 (men 33520 i forvaring). Det er ikke småsummer. Selskapet ledes av jøden Albert Bourla. BioNTech eies hovedsakelig av Athos KG som er de tyske tvillingbrødrene Thomas og Andreas Strüngmann, men drives av tyrkerne Ugur Sahin og Özlem Türeci. Interessant at Bill & Melinda Gates Foundation er medeier i BioNTech. Pfizer/BioNTech -vaksinen er kommet i stand ved et samarbeid mellom disse selskapene.

Moderna eies av Baillie Gifford & Co (som også er deleier i BioNTech), Flagship Ventures Fund IV General Partner (som synes å være Noubar B. Afeyan), Flagship Pioneering (Noubar B. Afeyan igjen?), foruten de gamle traverne Vanguard og Blackrock som er med nesten overalt. Noubar Afeyan er en armener som var med og grunnla Moderna og også er styreformann. Han eier en stor del av selskapet. En annen som deltok i grunnleggingen av Moderna var MIT professor Robert S. Langer, som er jødisk. En tredje var Harvard professor Timothy A. Springer, som muligens er jødisk og i alle fall gift med en jødinne. En annen stor deleier er Stephane Bancel, som også leder selskapet (CEO). Han har en interessant bakgrunn: Tidligere ledet han selskapet BioMerieux som ble grunnlagt av Alain Merieux, og denne Merieux tjente en gang som visepresident for den fransk-kinesiske komiteen om frembrytende smittsomme sykdommer. I denne rollen var han drivende i byggingen av P4-laboratoriet i Wuhan. Han var også en personlig venn av president Xi Jinping. Han svigerfar, Paul Berliet, var en av de første vestlige kollaboratørene i Maos blodige kommunistdiktatur, som også ble opprettet av jøder.

Vi finner altså tråder fra vaksineselskap tilbake til laboratoriet i Wuhan hvor SARS-Cov-2 viruset trolig ble utviklet. Allerede i Corona-viruset av i fjor merket vi oss at Novavax, som også utvikler vaksine mot Covid-19, har forbindelser til laben i Wuhan.

Hvem som egentlig eierAstraZeneca klarer vi ikke å finne ut. De institusjonelle investorene som står oppført summerer seg til bare et mindretall av aksjene. Wellington Management Co. LLP, Capital Research & Management Co. (World Investors), BlackRock Investment Management (UK) Ltd er for tiden de største. Men på de neste plassene finner man Investor AB og The Vanguard Group, Inc. Investor er Wallenberg, og siden Marcus Wallenberg har sittet i styret siden 1999 er det ikke djervt å gjette at Wallenbergerne behersker selskapet. De eier halvparten av alt i Sverige eller mer, og anses å være Rothschilds agent i Sverige. Vanguard ryktes å være Rothschild og forskere har funnet dem som deleiere i noen av fondene som gruppen består av, men man finner ingen klar informasjon i offentlig tilgjengelige registre.

Johnson & Johnson (med underbruket Janssen) eies av Vanguard, Blackrock, State Street og resten av høyfinansen. Novavax eies av Vanguard, Blackrock, FMR (Fidelity) og de andre. Sinovac eies av 1Globe Capital, SAIF Advisors, CDH Fund VI som vel alle er fronter for den kinesiske staten, for ikke å si det kinesiske kommunistpartiet. Sinopharm er også den kinesiske staten. Sputnik V -vaksinen utvikles av The Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology i Moskva, grunnlagt av jøden Filipp Markovich Blyumental i 1891, finansieres av den russiske staten, og ledes av jøden Alexander Gintsburg. Ikke nok med det, men Gamaleya-instituttet samarbeider med Israels Hadassah Medical Center som har en klinikk i Skolkovo, Moskva, og ledes av Zeev Rotstein.

Inovio eies av Blackrock, Vanguard, State Street... Dette begynner å bli trettende. Det finnes mange andre vaksiner på ulike stadier av utvikling. Det vi har sett er at ikke en eneste vaksine utvikles av ærlige hvite menn. De fleste vaksine-selskaper eies av den jødiske høyfinans og drives av jøder eller kinesiske kommunister eller i noen tilfeller tyrkere eller armenere. Hele industrien minner om organisert kriminalitet, og rett som det er finner vi forbindelser tilbake til laben i Wuhan. Alt virker organisert og planlagt. Alle spiller på lag: World Health Organization (WHO), jødenes høyfinans med den farmasøytiske storindustrien, Kinas kommunistparti, folkehelseinstituttene i mange land som jødene (Rockefeller) har monopol på, regjeringene i mange land som på en eller annen måte er underlagt jødemakten, Israel, akademiske institusjoner hvor professoratene ofte okkuperes av jøder, ... Vi har nok bare sett toppen av isfjellet, det må være mye mer enn dette.

Man begynner å skjønne hvorfor intet hvitt land unnet sitt folk smittevern. Det hadde vært så lett å stenge grensene, så hadde det aldri blitt noen pandemi. Planen var tydeligvis at det skulle bli pandemi. De vanlige mistenkte har jo profitert enormt på dette, samtidig som vanlige mennesker med småforetak og familiebedrifter er drevet konkurs og proletarisert av nedstengningen. Redningspakkene gjorde bare vondt værre siden støtten gikk til de rike og måtte betales av de fattige. Påskuddet for å stenge ned var smittevern, men regimet har aldri villet verne oss mot smitte. Grensene har stått på vidt gap gjennom hele pandemien. I følge ssb.no innvandret det 38 660 personer til Norge fra og med annet kvartal 2020 til og med første kvartal 2021. Hver eneste en av disse personene kunne fritt spre ny smitte til Norge. I tillegg har Norges 1,5 millioner rasefremmede innvandrere, bosatt i Norge, fritt kunne reise frem og tilbake mellom sine hjemland og Norge under hele pandemien. Mens nordmenn i Norge knapt har fått lov til å røre seg. Er det rart vi aldri blir kvitt smitten?

Det ligger en politisk agenda bak pandemien, nedstengningen og vaksinasjonen. Se Corona-krisen, et stort steg mot global kommunisme. Ja, global kommunisme synes å være målet. Hvite folk i alle land skal proletariseres, jødene overta all eiendom og all makt. Vi skal også miste all frihet og alle rettigheter, og venne oss til at maktmennesker skal ha fri adgang til våre kropper og sprøyte hvilke heksebrygg de vil inn i våre blodårer. Vi skal ikke en gang få puste fritt men kun gjennom masker/munnbind. Så snart pandemien var i gang begynte også den kommunistiske terror mot hvite ved Black Lives Matter (BLM) og Antifascistisk Aksjon (AFA). Nedstengningen og smittevernsreglene var ikke til hinder for det, å nei!

Du tror vel at en vaksine enten virker eller er virkningløs (om enn med bivirkninger)? Men det finnes faktisk en tredje mulighet, at den forværrer sykdommen om du blir smittet. Det kalles disease enhancement. Det finnes tydeligvis mange mekanismer for dette og mye er ukjent. Eksempel: This was widely attributed to antibody-dependent enhancement (ADE) of infection, a phenomenon in which sub-neutralizing levels of antibodies increase Fc-receptor-mediated viral entry, resulting in higher viral burden and exacerbated disease. (kilde). Vanskelig å forstå for legmenn men et anerkjent fenomen blant fagfolk. Dette åpner nye veier for viruset: Det kan evolvere varianter som utnytter utilstrekkelig immunitet til å forsterke infeksjonen og sykdommen! Massevaksinasjonen kan føre til at en mer aggressiv, smittsom og dødelig variant av viruset evolverer. En av dem som advarer mot dette er Nobelpris-vinneren Luc Montagnier.

En siste ting er viktig å påpeke: Hvis folk lydig vaksinerer seg mot alle virus som dukker opp kommer vi til å ha pandemier gående i ett kjør! Fordi denne industrien er ekstremt lukrativ! De som sysler med dette blir mange-milliardærer av det. De kommer til å fremstille virus og vaksine sammen og med vilje slippe viruset løs på menneskeheten. Kanskje var det nettopp dette som hendte denne gangen. De kommer også til å utnytte vaksinene til å tylle i oss droger som forandrer personlighet, tankeliv og adferd.

Vi fraråder alle å vaksinere seg mot Covid-19.

Rønnaug og Erlend