Corona-viruset

må vi dø for Globalismen?

Det er 6. mars 2020. Akkurat nå er 100656 mennesker i verden bekreftet smittet av Corona-viruset. 3411 er døde (se corona.help eller coronavirusupdate.me). Hvis disse tallene stemmer er dødeligheten hittil 3411 / 100656 = 3,4 %. Det er et skremmende høyt tall. Ikke rart folk er redde. Sannsynligheten for å få to seksere i et kast med to terninger er bare 2,78 %. Det er altså sannsynligere at du dør hvis du blir smittet av viruset. Hva er du villig til å gjøre for å unngå å havne i en situasjon hvor et terningkast avgjør om du lever eller dør? Det er russisk roulett!

Man skulle tro at Norges og europeiske lands regjeringer var villige til å strekke seg langt for å avverge at denne situasjon oppstår, hindre smittespredning. Men hva ser vi? Den 2. februar var Folkehelseinstituttets (FHI) praksis: Folkehelseinstituttet vil ikke sette personer som kommer hjem fra Kina i karantene, selv om de har vært i kontakt med smittede. Dette til tross for at de selvfølgelig innser den høye risikoen: Personer som har vært i kontakt med noen med coronaviruset har ifølge smittevernsvakt ved FHI, Helene Niemi Eide, høy risiko for smitte. I Norge skal disse personene fritt omgås andre slik at de kan smitte dem! Hvorfor? Hun fortsetter med å si noe som er utrolig tåpelig: Personer som derimot kun har vært i Wuhan, uten å være i kontakt med smittede personer, har lav risiko for smitte. Hvordan vet man etter å ha besøkt en by med 11 millioner innvånere om man har vært i kontakt med smittede? Hvordan vet man om man har berørt gjenstander som smittede har etterlatt virus på?

Så sier hun noe som er dypt foruroligende: Eide legger til at de følger rådene danske helsemyndigheter har gitt personer med assistert retur fra Kina, og at det er i tråd med råd fra det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) og WHO. FHI følger altså bare råd andre i utlandet har gitt! Er ikke FHI ment å skulle ha ekspertise på dette fagområdet? Kan de ikke tenke selv og utrede spørsmål? Hva skal vi ellers med FHI? Kan ikke regjeringen ringe ECDC og WHO selv? Er "råd" her en eufemisme for "ordre"? Beordres FHI til sine handlinger fra utlandet? Har de ingen selvstendig beslutningsmakt?

Vi vet i dag at også personer uten symptomer kan smitte andre. Man kan smitte andre under inkubasjonstiden. Dette var kjent allerede den 2. februar (kinesiske myndigheter vitnet om det 26. januar). Men svenske helsemyndigheter bestred det: Vår vurdering er at det smitter når pasienten er syk og ved utbruddet. De som hevder at det skal smitte under inkubasjonstiden mangler vitenskapelig støtte. . FHI kommenterer: Det er stor usikkerhet hvorvidt det er mulig å smitte andre når man ikke har symptomer, men etter hvert vil vi får mer erfaring med det nye viruset og vite dette mer sikkert. Så FHI vil ikke bruke karantene når det er usikkert om vedkommende er smittet! Hele vitsen med karantene er å gardere seg mot usikkerhet og risiko. Skjønner ikke FHI det?

2. februar var det nesten bare Kina som var berørt av epidemien. En enkel reiserestriksjon i forhold til Kina ville vært svært effektiv. Hvorfor ville ikke FHI det? Dette er et svært inngripende tiltak, og FHIs vurdering er at tiltaket ikke vil være effektivt. Det er heller ikke i tråd med internasjonalt smittevernreglement og WHOs råd. Et slikt tiltak vil heller ikke være gjennomførbart om/når epidemien etter hvert spres til flere land, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Svært inngripende? At kinesere og andre som nylig har besøkt Kina må utsette Norgesturen? Hva er mindre inngripende enn det? Ingenting! Og det er hva FHI gjør: ingenting. Smittevern for Norge kommer ikke på tale! Men det kan de ikke si rett ut så de sier at de vurderer tiltaket som ineffektivt. Det begrunner de selvfølgelig ikke, for det er absurd. Når bare kinesere er smittet er det opplagt effektivt å forby dem adgang til Norge. Men hun søker tilflukt i byråkratiet utenlands: Fakta betyr ingenting når det bare finnes et reglement! Har man en gang skrevet noe tåpelig på et stykke papir og kalt det reglement så skal det følges, og man må ikke tenke selv. Men det siste argumentet tar vel kaka: Hun vil ikke gjennomføre tiltaket fordi det ikke er gjennomførbart i en annen situasjon som ikke foreligger!

Forøvrig skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan innføre reiseforbud for mer enn ett land. Er det ikke gjennomførbart å ha det både for Kina og Sør-Korea f.eks.? Selvfølgelig er det det; FHI farer med tøv. Hvis alle land hadde vedtatt innreiseforbud for kinesere og Kina-reisende i januar ville ikke smitten ha spredt seg utenfor Kina. Da ville det aldri blitt nødvendig å ha reiseforbud mot mer enn ett land.

Så spoler vi frem til 28. februar. Nå kan vi lese: Over hele landet er personer satt i hjemmekarantene på grunn av coronamistanke. Myndighetene forbereder seg på et scenario der én av fire nordmenn blir smittet. Dette er visst ikke inngripende. Og at 25 % av det norske folk smittes av det dødelige viruset er ingen ulykke. Man kan ikke forby kinesiske turister adgang til riket over en slik bagatell. Men nå har pipa fått en annen låt fra WHO: Vi befinner oss nå ved et avgjørende punkt. Dersom man tar aggressive grep nå, kan man få kontroll på viruset, forhindre at folk blir syke og redde liv, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse torsdag. Hallo! Nå har viruset spredt seg over hele kloden. Alle tiltak nå blir svært inngripende. Hvorfor ville man ikke gjøre noe i tide? For en måned siden kunne man lett ha hindret spredning med minimale tiltak, men da kalte man dem svært inngripende og benektet det opplagte, at de ville være effektive.

Uten tiltak kan opp mot 70 prosent av den norske befolkningen rammes av det nye coronaviruset, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet. Dette sier de nå. Det høres jo ut som en sterk oppfordring om tiltak! Hvilke tiltak foreslår de? Vi vil be folk som er syke om å holde seg hjemme og de som har hatt nærkontakt med syke, om å begrense sin sosiale omgang. Er dette en spøk? De fleste som er syke holder seg hjemme og ligger til sengs uten at man behøver be dem om det. Nærkontakt med syke? Hvor mange har nærkontakt med personer som de vet er Corona-smittede? De aller fleste som har det vet det selvfølgelig ikke. Videre: Den foreløpige strategien for smittevernet handler om mikrobiologisk testing av alle som har vært i epidemisk område – altså Kina – de siste par ukene eller har symptomer. Smittede vil bli isolert hjemme eller i sykehus. Dette høres jo bra ut; altså skal alle borgere av epidemiske områder og reisende fra disse testes før de slipper inn i Norge? Nei! FHI anbefaler ikke screening, altså rutineundersøkelser av reisende som kommer til Norge. Heller ikke innreisekarantene av personer som kan ha vært utsatt inntil det er klart om de er smittet, anbefales. Den foreløpige strategien er altså bare bløff. Mikrobiologisk testing vil bare bli utført på personer som er blitt syke og oppsøker helsetjenesten med symptomer som ligner Covid-19.

Men dette har jo minimal effekt. Den som er blitt syk kommer uansett til å holde seg i ro. Etter mange ord går det opp for oss hvilke tiltak FHI går inn for og hva de vil gjøre: ingenting! Dette til tross for at de frykter at 70 % av det norske folk kan bli smittet. Med en dødelighet på 3,4 % ville det drepe 70 * 0.034 = 2,38 % av vårt folk! Det er hundre tusen nordmenn. FHI vil ikke gjøre noenting for å avverge dette. Det er folkemord! Hvordan kan de forsvare det? Konklusjonen er at den lille, mulige nytten ikke oppveier de uheldige sidene ved et slikt tiltak. Bare svada. Videre: FHI påpeker at innreisekarantene blir meningsløst, når epidemien først er i gang i Norge. Men før epidemien kom i gang i Norge var det jo åpenbart meningsfullt; hvorfor gikk ikke FHI inn for det? Der blir de svar skyldige. Dessuten er det usant hva som sies: Syke personer som reiser inn i landet gjør at epidemien rammer flere nordmenn enn ellers.

Er det virkelig mulig at FHI avviser alle tiltak? Jada, hør bare: FHI anbefaler ikke tiltak som å stenge barnehager, skoler og arbeidsplasser, begrense forsamlinger, begrense innenlandske reiser eller å isolere områder, slik det er gjort i Wuhan i Kina, der viruset først ble registrert. De avviser absolutt alle tiltak. Begrunnelsen er som vanlig bare svada: Gitt at disse tiltakene har ukjent eller sannsynlig begrenset nytte og at de medfører store praktiske og til dels etiske utfordringer, vil vi ha høy terskel for å anbefale at kommunene iverksetter dem. Ethvert tenkende menneske forstår at jo mer vi omgås personer som kan være smittede jo høyere er sannsynligheten for å smittes. Altså er det nyttig å begrense sin sosiale omgang. Det forstår FHI også, men de sier det motsatte.

Hva er hemmeligheten bak en så ondsinnet institusjon? Den har uhorvelig stor makt. All respons på smitte i helsevesenet skjer etter samråd med FHI. Det betyr at den bestemmer alt angående smittsomme sykdommer i Norge. I dag er den formelt statlig, men opprinnelig ble FHI opprettet i 1930 av Rockefeller Foundation, som fremdeles delfinansierer driften. Man skulle tro at en statlig institusjon måtte være underlagt demokratisk innsyn og kontroll, men nei: Blant annet er regnskapene hemmelige! Ei heller tror jeg at Storting eller regjering kan ansette eller avsette folk der i gården. Det er i virkeligheten en privat utenlandsk institusjon som det norske folk tvinges å finansiere og som hersker over alt som gjelder norsk folkehelse. Folket har ingen innflytelse over virksomheten, ikke en gang indirekte.

Det er altså den globale jødiske høyfinans som på denne måten hersker over oss og tar beslutninger som blir avgjørende for folkets helse. Hva vet du om dens agenda? At den skulle være rent medisinsk er utelukket. Hvem finner vi i ledelsen? Der troner ingen annen enn Camilla Stoltenberg, direktør og øverste leder. Ja nettopp, Jens Stoltenbergs søster. Da skjønner man straks at FHI har en politisk agenda. Den er en brikke i et globalt politisk spill. Først och fremst driver den markedsføring og salg for farmasøytisk industri, særlig vaksiner. Den skal venne oss til den tanke at vaksiner og medisiner mot utbredte sykdommer er uunnværlige. Men den selger intet til private, den bare bidrar til å skape opinion slik at politikere kan vedta å kjøpe inn gigantiske partier til skyhøye stykkpriser uten å møte motbør i folket. Slik plyndrer jødene statskassa.

FHI må selvsagt ha sine agenter blant norske politikere og journalister. Det er fremforalt Stoltenberg-klanen. Det ryktes på internett at Thorvald Stoltenberg var storaksjonær i Glaxosmithkline, og det er høyst troverdig selv om jeg ikke kan kontrollere det. Han var uansett en globalist av de sjeldne. Jens Stoltenberg har gjennom mange år brukt all sin politiske makt for å fremme vaksine-agendaen. Frem til han ble statsminister i 2005 satt han i styret til det internasjonale vaksinefondet GAVI, hvor Bill Gates er en hovedsponsor. I 2009 kom den famøse svineinfluensaen og alle tiders skremselskampanje for at alle skulle la seg vaksinere. Regjeringen bestilte hele 9,4 millioner vaksiner (Pandemrix) av Glaxosmithkline til bruk i Norge! Til en pris på rundt 2 milliarder kroner! Til ingen nytte, men stor skade for mange lettlurte nordmenn som fikk sine liv ødelagt. Hele 2,2 millioner nordmenn lot seg vaksinere (frivillig forgifte)! Men Stoltenberg var ikke fornøyd med det: I 2015 fattet Arbeiderpartiet vedtak om å innføre tvangsvaksinering hvis de vant neste valg.

Vaksine-industrien bringer både enorm profitt og enorm makt. Påskuddet er å beskytte mot sykdom, men det gir adgang til å sprøyte hva som helst inn i kroppen til hvem som helst. Man kan selektivt ødelegge uønskede personer slik som dissidenter, varslere, sannhetssøkere, akkurat som man gjorde i Sovjetunionen. Man kan injisere droger som steriliserer eller sløver, fremkaller kreft eller annen sykdom, eller avhengighetsdannende rusgifter. Mulighetene er grenseløse når man med lovhjemmel og politimakt kan injisere hva som helst i et annet menneskes kropp.

De farmasøytiske selskapene betaler sikkert ut bestikkelser i millionklassen til aktørene i Norge som fremmer vaksine-propagandaen. Populært kalt kickbacks. Mangemillionbeløpet fra Rockefeller (og Bill Gates?) går rett i lommene på Stoltenberg-klanen. De har intet å frykte siden regnskapene er hemmelige.

Ovenfor hørte vi FHI og norsk helsebyråkrati skremme oss med 25 % eller 70 % smittede nordmenn. Hva er et realistisk værste fall? I vår prognose fant vi at 86705 kinesere ble smittet alt i alt. Med et folketall på rundt regnet 1415000000 gir det andelen 0.0061 %. Hvis det går like ille i Norge og vi regner 4 millioner nordmenn får vi sammenlagt 244 smittede og 244 * 0.0342 = 8 døde. Men vi må være forberedt på at det kan gå adskillig værre her enn i Kina så vi må kunne se for oss tusen smittede og 34 døde. Det er ca 0.0244 % av folket smittede.

Vi ser hva FHI driver med: På den ene siden vil de intet foreta seg for å beskytte nordmenn mot smitte. De gir oss dårlige råd som fremmer smittespredning. På den annen side skremmer de oss så mye de kan; maler et Svartedauen-scenario på veggen. Hva vil de oppnå? Det er lett å gjennomskue: Før eller siden kommer noen med en vaksine! Da skal alle la seg vaksinere. Et oppskremt folk er føyelig og følger alle råd, bøyer seg for alle pålegg fra autoritetene. Ingen mukker. Snart er det flertall for obligatorisk vaksinering mot alt. Tvangsvaksinering! Gjenstridige personer legges i tvangstrøye før sprøyten settes.

Så var det viruset selv da. Er det naturlig og kommer fra et dyr slik det hevdes? Noen virus i Corona-familien fremstilles i laboratorium. Det finnes patenter på slike virus. Her er et eksempel (patentinnehaver: THE PIRBRIGHT INSTITUTE) og her er et annet. Formålet er angivelig å brukes i vaksiner. Det interessante for oss er at det bekrefter den kjensgjerning at noen virus lages kunstig. Man kan ikke ta patent på et naturlig forekommende virus. Hvis man lager et virus med ondsinnet formål, et virus ment å brukes som våpen, da tar man ikke patent på det, selvfølgelig. Derfor får vi bare se harmløse virus i patentrapportene, men må regne med at det foregår en parallell hemmelig utvikling av aggressive virus. Alle stormakter i verden har sikkert militære programmer for utvikling av biologiske våpen, særlig USA, Israel og Kina. Dessuten må vi regne med at også private farmasøytiske selskaper utvikler aggressive virus. Den jødiske høyfinans har ingen moralske hemninger.

NRK meldte nylig at Forbrukerrådet har reagert på brukervilkårene til det israelske DNA-testingsfirmaet MyHeritage. Det er helt utrolig men 100 millioner mennesker, og tusen nordmenn, har betalt jødene i dyre dommer for å få lov til å utlevere sitt DNA til dem!! Denne genetiske informasjonen fra hele verden går sikkert rett inn i Israels biovåpenprogram og setter dem i stand til å utvikle biovåpen mot oss, skreddersydde virus som angriper akkurat vårt folk eller vår rase. Hvordan er det mulig å bli så kjempedust at man frivillig betaler for å utlevere sitt innerste jeg til erkefienden?

Det bringer oss tilbake til vaksine-industrien. Hvorfor sitte og vente på at virus naturlig skal dukke opp? Det kan ta år og dag. Hvorfor ikke heller produsere dem selv? Når man har den teknologien og muligheten er fristelsen stor, det må du holde med om. Garantert vil i det minste noen av farma-aktørene fremstille farlige sykdomsfremkallende virus. Hva de skal brukes til? Vi må regne med at aggressive virus og vaksiner mot dem produseres i par. Aldri det ene uten det andre. Å ha et egenutviklet unikt virus med brodd, sammen med vaksine, er et vinnende konsept, veien til kolossal profitt. Kommer det farlige viruset ut og volder verdensomspennende farsott så har man kundemasse for vaksinen så det forslår! Man er sikret å være først ute med vaksine som alle vil ha, som alle ha.

Kina har et viruslaboratorium i Wuhan, ikke langt fra fiskemarkedet som påstås være kilden til Covid-19. Det alene beviser ikke at dette laboratoriet er kilden. Hvis andre aktet å slippe løs et farlig virus i Kina ville de nok velge Wuhan for at mistanken skulle falle på det. Vi trenger mer informasjon for å komme videre. Men Covid-19 er et helt nytt virus i Corona-familien så man har god grunn til å mistenke at det ikke er naturlig. Noen indiske forskere mente å ha funnet fragmenter av HIV-viruset i det. Deres foreløpige rapport ble sterkt kritisert, særlig av Kina, og trukket tilbake, men om det lå vitenskapelige grunner bak eller politisk tvang, det vet jeg ikke. I alle fall er det bare et tidsspørsmål før et designer-virus med foreskrevne egenskaper forårsaker global pandemi.

Som vi har sett gjør FHI og helsebyråkratiet i Norge sitt beste for å spre smitten, ved å forlede nordmenn til tåpelig adferd. Men vi oppførte oss visst altfor fornuftig, for de mistet tålmodigheten. Nå er smitten spredd i Norge av Ullevål Sykehus selv. Vi blir fortalt at det var et uhell, at en øyelege hadde vært på skiferie i Italia og smittet andre da han kom tilbake på jobb. Noen uheldige beslutninger der og vips, så var farsotten i gang i Norge. Altså, de som skal beskytte oss mot sykdom og smitte påfører oss den! Skjedde det virkelig av vanvare, eller forsettlig? Vi kjenner jo deres agenda. Vi vet hvor FHI vil hen. Det maner til ettertanke. Jeg vil sterkt fraråde alle å besøke sykehus eller legevakter i disse tider.

Som du vet er Italia det hardest rammede landet i Europa, og etter Kina og Sør-Korea i verden. Det som inntraff der ligner svært på Ullevål-fadesen. Det var sykehuset i Codogno, Lombardia, som satte farsotten i gang. Deres unnskyldning er den samme som Ullevåls: De bare fulgte regelverket! Der som her er det utformet for å spre smitten. Det italienske helsebyrakratiets retningslinjer var at bare de skulle testes som vendte tilbake fra Kina, i begynnelsen gjaldt det endog bare Wuhan. Men i likhet med Norge hadde Italia lenge ingen reiserestriksjoner i forhold til Kina. En manager, pasient 0, kommer hjem fra Kina den 21. januar og smitter en mann ved navn Mattia. Han blir pasient 1 i Lombardia. Men siden han ikke har vært i Kina blir han ikke testet før det er for sent og et stort antall italienere er smittet, deriblant leger og pasienter på sykehus. I dag er det nær fire tusen smittede i Italia og halve Lombardia står under karantene. Italia stoppet flytrafikken mot Kina den 30. januar, men da var det for sent. Det gamle visdomsordet om bedre føre var enn etter snar er det ingen som følger.

Fremtidens kriger vil ikke bli ført med atomvåpen men med biovåpen. Stråling rammer alle mennesker, men virus kan skreddersys med brodd mot fienden, såfremt det finnes genetisk forskjell som kan utnyttes. Etterhvert som genetiske raseforskjeller blir bedre kartlagt kommer noen helt sikkert til å designe virus som kun angriper en valgt fremmed rase. Krigen kommer til å utkjempes i hemmelighet uten å erklæres. Vi kommer nok ikke til å få se massedød over kort tid; mer sannsynlig er det at man satser på langsom svekkelse av fiendens folkehelse. Da mistenker ikke offeret en gang at det er mål for krigføring. Virus kan lages som fremmer kreft eller angriper spesielle funksjoner i kroppen, som sædproduksjonen eller nyrene eller nervesystemet.

Men disse krigene kommer ikke til å utkjempes av ett land mot et annet. Verdensregjeringen og visse stormakter kommer til å føre dem mot ulydige undersåtter, mot renrasede og karakterfaste folk. Både virusepidemier og skadelige vaksiner (giftbrygg) vil bli brukt mot dem. Vi har gått inn i en globalistisk tid. Det som står på programmet er global kommunisme under jødisk herredømme. Nasjoner og selvstendige stater skal bort. Folkene skal bastardiseres og fratas sine kulturer. En global masse av bastarder skal trelle og fores med søppelunderholdning. Alt i samfunnet er i dag instrumentalisert for å tjene denne agenda. De som setter seg til motverge, slik som de gule vestene i Frankrike, vil bli slått ned med biovåpen.

Er Covid-19 simpelthen en øvelse, en prøveballong? Ledd i militær forskning? Brukes vi intetanende som forsøkskaniner? Fra 18. til 27. oktober 2019 gikk de militære verdenslekene (Military World Games) av stabelen i Wuhan, av alle steder. En by hvor det forskes intenst på biologiske våpen som har stor militær betydning. Leser man den offisielle beretning om disse lekene er det bare vanlig idrett. Hva har det med militærvesen å gjøre? Ett av formålene er propaganda. Det får man et levende inntrykk av når man leser bitter winter's beretning. Der får man også øynene opp for et motiv som aldri har vært omtalt: En straffeekspedisjon av Kinas kommunistparti mot en opprørsk befolkning i Wuhan som hater partiet. Ikke bare viruset selv men også karantenene og tvangsmidlene. Men propagandaen er myntet på de utenlandske utøverne. Partiet vil imponere og charmere. Man trenger ikke mye fantasi for å innse hva de vil oppnå: De legger grunnen for å verve agenter i andre lands hærer.

Samme dag som lekene åpnet i Wuhan, 18. oktober 2019, ble en øvelse avholdt i New York: A Global Pandemic Exercise! Man simulerte en pandemi (global epidemi). Arrangørene var Johns Hopkins Center, World Economic Forum, og Bill and Melinda Gates Foundation. Øvelsen kalles Event 201. 65 millioner mennesker stryker med. Sykdomsagenten er et Corona-virus! Det offisielle formålet? The exercise illustrated areas where public/private partnerships will be necessary during the response to a severe pandemic in order to diminish large-scale economic and societal consequences. Det finnes ikke noe nasjonalt eller privat mer; alle må delta i den kommunistiske verdensregjering for å holde på makten under krise og slå ned opprør. For tenk om folkene skjønner at Storebror selv har avlet pandemien! En dag får verdens folk nok av jødene og deres hjelpetropper av frimurere, marxister, pøbel, forbrytere og sinnssyke.

Nå venter vi bare på vaksinen! Den kommer, vær du trygg. Novavax har kunngjort at de utvikler vaksine mot Covid-19. De største eierne i Novavax er Vanguard Group (Rothschild), BlackRock og Allianz. Allianz har vært i Kina siden 1917 og har inngått partnerskap med CITIC Group, eid av den kinesiske stat, og andre. En av dem som særlig interesserer oss her er Guotai Junan Securities, som i samarbeid med Allianz dannet Guo’an Fund Management i 2002. Guotai Junan Securities har et datterselskap som heter Mabworks. Den 5. juli 2019 ble Dr. Xiangguo Qiu og hennes mann Keding Cheng, sammen med et ukjent antall av deres studenter fra Kina, bortvist fra Kanadas nasjonallaboratorium ved universitetet i Manitoba, Winnipeg. Det er Kanadas eneste virus-lab av nivå 4, hvilket betyr at det er utstyrt for å arbeide med de farligste patogener.

Mens Xiangguo Qiu forsket for Kanadas regjering reiste hun ofte til Kina. Hun sendte også virus-prøver til Kina. Samtidig som hun var ansatt i Kanada arbeidet hun for Mabworks. Hun hadde også bånd til alle virus-labene i Kina, deriblant Wuhan som hun besøkte minst 5 ganger i 2017-18. Wuhan National Biosafety Laboratory er det eneste i Kina som kan håndtere livsfarlige patogener som SARS og Ebola. Den kanadiske laben hadde Corona-virus, som den fikk fra Erasmus Medical Centre i Rotterdam, Nederland, i 2013. Forøvrig har det nylig vært samarbeid mellom Erasmus-senteret og forskere i Wuhan som studerer det nye Corona-viruset.

For dokumentasjon på dette se civilianintelligencenetwork.ca.

Hva kan vi slutte av alt dette? De som utvikler vaksinen er den jødiske høyfinans, og den har nære bånd til Kina og laben i Wuhan. Denne lab i sin tur hadde og har nære bånd til vestlige laboratorier som har Corona-viruset, og gjennom sine agenter har den bevislig stjålet virusprøver derfra. Det har de dessuten tilstått. Vi har altså et godt stykke på vei kunnet bevise at de som fremstiller vaksinen er de samme som har fremstilt viruset og sluppet det løs på verden.

Etter bortvisningen av Xiangguo Qiu og hennes medarbeidere ble NATOs generalsekretær bedt om å kommentere hendelsen. Hvem var det, tror du? Riktig, ingen annen enn virus-mannen Jens Stoltenberg, nå snodig nok i en helt ny rolle. Eller hvor ny er den egentlig? Vaksine-agendaen handler jo om biovåpen og befolkningskontroll, og det er vel en prioritert sak i NATO også. Hva annet har NATO å drive med? Gammeldags krig mot Russland eller Kina kommer aldri mer på tale, ikke minst fordi det er samme makt som hersker overalt. Virus-Jens svarte forresten med noe svada om spionage, men det er en stor løgn: Når man ansetter en kineser i et vestlig høysikkerhetslaboratorium er det ikke spionage, men et samarbeidsprosjekt. Det som hendte må ha vært tilsiktet fra kanadisk side. Som vi så er det partnerskap som ligger bak dette, mellom jødisk høyfinans og Kinas kommunistparti. Det bør ikke overraske noen, for det var jødene som skapte kommunismen og voldte revolusjonene i Russland og Kina. De ble finansiert av jødiske banker på Wall Street. Og det var jøder som hersket der etter revolusjonene. Kapitalisme og kommunisme som motpoler er en stor løgn; den dekker over kjensgjerningen at det er den samme makt som hersker begge steder, med samme agenda, og at de samarbeider. Den virkelige konflikt i dagens verden er mellom verdens nasjoner og jødemaktens mange tentakler.

Hvor man enn vender seg i virusfeltet finner man de samme spillerne på banen, og de spiller på lag. Allianz, deleieren i Novavax, har pussig nok et partnerskap med Bill Gates’ Microsoft for digital omvandling av forsikringsindustrien og annet. Vaksine-Bill, pandemi-Bill, klima-Bill! Han synes å være den Nye Verdensordens vitenskapssekretær. Har et nært forhold til Stoltenberg-banden. Novavax har fått mange millioner i støtte av Bill and Melinda Gates Foundation for å utvikle vaksiner, særlig mot influensa. Ovenfor nevnte jeg Pirbright Institute som innehaver av patent på Corona-virus. Vet du hva, instituttet finansieres av Bill and Melinda Gates Foundation!

Som vi viste i vår prognose om Corona-epidemien er den over i Kina for denne gang. Faren er nå at viruset muterer og drar i gang en ny farsott før vi rekker å komme til hektene etter denne. La oss håpe at det drøyer og ikke skjer før neste vinter. Virus for forkjølelse og influensa har vanskelig for å spre seg om sommeren, og nå er snart våren her. Den kan redde oss fra Corona-viruset også. Det trives ikke i sol og varme. I mellomtiden må vi beskytte oss så godt vi kan ved å omgås andre mennesker så lite som mulig. Munnbind mot virus finnes ikke å oppdrive noe sted i Norge eller Europa, og det er meget påfallende; det er som om det ligger forsett og flid bak, et hemmelig forbud. Vi vet at regimet vil spre smitten til så mange som mulig. Helsevesenet vil ikke hjelpe oss. Vi må hjelpe oss selv og hverandre. Lykke til!

Rønnaug