Fremmedinvasjonen

Innvandring og Voldtekt i Sverige Vi gjennomfører en Statistisk Utredning av sexofredanden og voldtekter i Sverige i tidsrommet 2002-2014. Resultatene bekrefter BRÅs rapport av 1996: Innvandrerne ligger skyhøyt over svenskene i voldtektsrate. Metoden bruker antall anmeldte forbrytelser og folketall for svensker og innvandrere i ulike læn og år. Ellers forutsetter den ingenting. Dessverre var det ikke mulig å skille mellom nordiske og rasefremmede innvandrere.

Hva koster innvandringen svenskene? Vi fant ingen overbevisende beregning av dette så vi gjorde det selv. Det hevdes ofte av politikere at innvandringen er lønnsom, at svenskene behøver innvandrerne, og at disse redder deres pensjoner osv.. Hvor ligger sannheten? Her kan du stirre den i hvitøyet, sikkert for første gang. En utredning uten ideologiske føringer som baserer seg på fakta og vitenskapelig metode alene. Det er tungt stoff, dette, men du er vel nysgjerrig på å se facit i alle fall?

Organisasjonene bak masseinnvandringen til Europa Alle oppvakte europeere har skjønt at fremmedinvasjonen ikke beror på en slump. Regjeringene, media, mektige organisasjoner - alle som har stilling, makt og penger i Europa hilser invadørene velkomne, kaller dem flyktninger og barn, skjønt de er voksne alle sammen, unge aggressive menn i en invasjonshær, pirater på tokt for å plyndre og voldta. De brede lag i Europas folk som blir ofre for dette protesterer forgjeves. Det er tydelig at maktens vilje og agenda ikke kommer fra folket. Hvor kommer den fra? Hvem er det egentlig som hersker over oss og hva vil de med oss?

Fremmedinvasjonen av Europa 2016 etter stengningen av Balkan-ruten og Tyrkia-avtalen Politiske forandringer har gjort vår prognose for 2016 usikker. Vi drøfter dem slik tingene står 2. juni 2016.

Advarsel! Prognose for fremmedinvasjonen av Europa 2016 Som kjent ble Europa rammet av en tsunami av rasefremmede parasitter og forbrytere i 2015. Tro for all del ikke at faren er over! Her legger vi frem vår prognose for strømmen over Middelhavet i 2016. Situasjonen er meget alvorlig og det gjelder å se fremover og forberede seg på det som skal komme.

Vårt Siste Århundre Den nordiske rase på vei mot utryddelse. Vi har foretatt en del computer-simuleringer som viser konsekvensene av masseinvasjonen fra den tredje verden i det kommende århundre. Her kan du se fremtiden utspille seg foran dine øyne. Vår undergang i rask kino. Budskapet: Slipp alt du har i hendene og gi deg i kast med å gjenoppbygge nasjonen og styrte demokratiet nå! Oppdatering 2009 2011

Hvitt Folketall i Fremtiden Du kan nå selv utføre simuleringene beskrevet i "Vårt Siste Århundre". Vi planlegger å gjennomføre dette for alle hvite land. Foreløpig kan du se på Norge og Sverige.

En milepæl Endelig har politiet foretatt noe i retning av en raseklassifikasjon av voldtektsmenn. Og resultatet ? Her stikker fremmedlendingen frem sitt stygge tryne, som våre hjemlige jødemedia i lang tid har skjermet mot vårt folks innsyn. Den egalitære propaganda faller død til marken i møte med de nakne tall.

Når skal vi våkne? En dissidents utsyn over innvandringen og dens årsaker, formål og følger. Vi tror ikke du har lest noe lignende før. Spenner fra den nordiske sjel til eierskapsforholdene i næringslivet. Et helhetssyn og en tilstandsrapport.

Slik myrder man en rase, del 1 Om befolknings-historie, fruktbarhet, rasehygiene og raseblanding. En aldrende innskrumpet og nedhøvlet hvit befolkning er i dag beleiret av et hav av undermennesker i den tredje verden, som vår egen dårskap og kortsynthet skapte. Vi befatter oss her i del 1 med rasehygieniske ideer og folketall for Norge.

Slik myrder man en rase, del 2 Vi går nærmere inn på forplantningens og folkehelsens åndelige forutsetninger. Følger ulike nordiske kulturfolks erfaringer fra oldtiden og fremover, og ser på hvordan bylivet har ført vår rase i forfall. Videre kirkens og kristendommens innflytelse. Fra 1700-tallet av foreligger statistikk, og forskning i befolkningsanliggender begynner. Robert Malthus blir utgangspunkt for en bevegelse på 1800-tallet som tilstreber barnebegrensning - og drives av frimurere. Den dominerer befolknings-debatten til langt inn i det 20. århundre, etter at fruktbarheten hos den hvite mann var falt ned mot nullpunktet.

Slik myrder man en rase, del 3 Den nordiske rases, særlig det norske folks, nedbrytning kvantitativt og kvalitativt i det 20. århundre, og de tre prosesser som bevirket dette: de lavverdiges høyere fruktbarhet; de høyverdiges utilstrekkelige vern mot dårlige giftemål, med påfølgende dissipasjon av edelt arvegods; og den lave fruktbarheten jevnt over. I tillegg hadde vi verdenskrigenes og revolusjonenes blodbad.