Gangstervelde

Hvite Sexslaver - Jødiske Slavehandlere Efter at Sovjetsamvældet var brutt sammen i 1991 begynte jødene sin plyndring av Russland. De skiftet ham: Hvor de før var kommunist-kommissærer, ble de nu oligarker og røverbaroner. Jødemakten besto i en annen skikkelse. Forbrytervældet fortsatte. Mange russere ble trengt ned i ytterste fattigdom og så sig fortvilt om efter en utvei for å berge sig og bedre sine kår. Kvinnene var særlig utsatt. Det visste jødene å utnytte: De la ut lokkemat i form av løfter om trivelige jobber som servitriser eller noe i Vest-Europa. Mange uerfarne unge kvinner gikk fem på. De kjente ikke verdens ondskap; særlig kjente de ikke jødene, efter å ha tilbragt livet i et kommunist-samfunn hvor antisemittisme var strengt forbudt.

Jødiske gangstere torturerer og myrder nordiske barn foran kamera Dette må da i det minste være "nynazistisk" hets mot uskyldige Jøder! Dessverre. Hadde Jødene vært bedre skulle vi gjerne kunngjort det. Her må man skille mellom årsak og virkning. Ingen av oss var anti-jødiske før vi lærte Jødenes ondskap å kjenne. Ikke nok med at Sovjet-jødene, understøttet av amerikanske finans-jøder, myrdet 30 millioner "hedninger" i Russland og tilliggende land, deriblant hele den gjenværende nordiske blodsadel, men da Sovjetunionen falt i 1990 tilranet de seg alt som var igjen av verdi i landet under det såkalte "privatiserings-programmet". Mens man kastet blår i øynene på et vestlig publikum om fornuftige økonomiske reformer, som vi fikk betale i dyre dommer for, gjennomførte man i virkeligheten hva vi kan kalle "kapitalisme på hebraisk" - formodentlig ett av de største plyndringstokt i menneskets historie. Hvis du ennå forbinder kapitalisme med privat eiendomsrett, privat initiativ og økonomisk konkurranse under loven, så bør erfaringene fra Russland vekke deg! Her trampet man alle æresbegreper, all sedelighet og anstendighet, all lov og moral under en jernskodd hæl. Denne Kapitalisme var og er identisk med Bolsjevisme. Dette ser man også av hvordan de "menneskelige verdier" i likhet med de økonomiske på 90-tallet er blitt og fremdeles blir utnyttet til å skaffe Jødene profitt og sadistisk tilfredsstillelse. I Ukraina alene er omkring en halv million unge kvinner og jenter forsvunnet i dette tidsrommet. Man vet at mange av disse er blitt valgt ut for sin nordiske rasegehalt og skjønnhet - og så røvet og skjendet, solgt som sexslaver og distribuert via det verdensomspennende jødiske forbryternettverk til en rekke ulike land, mange til Israel hvor det er fullt tillatt å holde seg med slaver, bare de ikke er jødiske. Men vi passerer dette i dag og begir oss videre nedover, med en av de ulykkelige til veiviser, mot Infernos innerste krets.