Norsk politikk

Freddy Kristoffersens skjebne under Mafiaen i Eiker Dette er en skrekkelig historie fra virkeligheten om hvordan en vanlig ærlig nordmann får sitt liv ødelagt av den organiserte kriminalitet i Norge. Bandittene sitter som banksjefer, lensmenn, namsmenn, dommere, styremedlemmer og i andre maktstillinger. De spinner sammen et usynlig vev som gir dem makt til å overkjøre loven og folkets alminnelige rettssyn. De behersker selv rettsvesenets institusjoner og kan ikke bekjempes med vanlige rettsmidler. Hovedmennene er høye frimurere.

Forbryterstaten Norge, del 1 Erik Rudstrøms bok om frimureriet og den skjulte maktelite. Dette tobindsverk inneholder stoff om en rekke av de viktigste etterkrigsbegivenheter. Mest verdifulle og utførlige er de deler av hans bidrag som angår Norge. Vi holder oss derfor mest til disse. Dette er en skikkelig tankevekker for dem som ennå tror på demokratiet. Ironisk nok er Rudstrøm selv en av dem.

Forbryterstaten Norge, del 2 Vi vier denne delen til Torgersen-saken, fordi den kaster lys over mange sider av det råtne systemet vi kveles under. Frimurerne spiller hovedrollene som før. Saken har pågått siden 1957. Torgersen har forlengst sonet sin livstidsdom ferdig (satt inne i 16 år). Han kjemper frem til denne dag for å få saken gjenopptatt og bli renvasket. Bevisene fra rettsaken i 1958 er forlengst tilintetgjort. Det er åpenbart at han er uskyldig. Likevel nekter systemet å gjenoppta saken! Norge har en særlig kommisjon for å vurdere spørsmål om gjenopptagelse. 8. desember 2006 avviste den for siste gang å gjenoppta saken. Skandalen bare vokser og vokser. Dette er kanskje det mest berømte justismord i Norge etter krigen og det såkalte "rettsoppgjøret".

Forbryterstaten Norge, del 3 Om frimurer-politiet, dets vold og skitne metoder. Om forskningen til Vogt og Nordhus, og Bratholm, mottagelsen i regimet. Politivolden i Bergen. Bumerang-sakene. Karmøy-drapet på Birgitte Tengs og forfølgelsen av hennes fetter. Annet skadeverk mot den norske nasjon drevet av frimureriet.

Forbryterstaten Norge, del 4 Makteliten organiserer væpnede styrker. Den hemmelige hæren stay-behind. Den fjerde tjeneste. Etterretning, overvåking og politisk undertrykkelse. Nyliberalismen, globaliseringen. Lund-kommisjonen. De skjulte brødre allestedsnærværende.

Forbryterstaten Norge, del 5 Gjennom røverhusholdning mot verdensregjering. Inflasjonspolitikk, pengesvindel, finansrøveri og stormløpet mot norsk næringsliv fra 1970 til i dag. Den globale høyfinans overtar vår eiendom og folket proletariseres. Vår nasjonale selvstendighet og politiske frihet går tapt.