Hvor lenge varer krigen i Ukraina?

Den begrensende faktor synes å være antall ukrainske soldater. Ukraina kan få endeløst mye våpen fra Vesten, men NATO/USA er neppe villig til å sende egne soldater. De ukrainske stridskreftene omfatter rundt 250 tusen mann. Av disse tilhører 160 tusen det regulære forsvar, mens 80 tusen danner nasjonalgarden. Av forsvarets 160 tusen er 130 tusen landstridskrefter. Dette er hva Ukraina har å slåss med. Riktignok har landet hundretusener av reservister og frivillige, men de vitner vel ikke om annet enn god vilje og patriotisme; det blir neppe aktuelt å føre dem ut i strid mot den russiske krigsmakt.

Hvor mange soldater og offisere har Ukraina mistet, fra 24. februar til 1. juni 2022? Dette er det avgjørende tall. Vi må regne både falne og sårede; alle som er blitt stridsudyktige. Er det mulig å bedømme? Russland har knapt sagt noenting om tapene i krigen, hverken sine egne eller Ukrainas. Ukraina har tiet bom stille om egne tap og overdrevet russiske tap voldsomt. Da kan det synes håpløst, men jeg mener likevel å ha klart å dekryptere de få opplysningene som er kommet frem.

Veien til å anslå ukrainske tap går gjennom russiske tap. La oss se på det lille Russland har sagt om dette. 2. mars ytret forsvarsministeriet i Moskva ved Konasjenkov seg for første gang. På det tidspunktet skal Russland ha hatt 498 falne og 1597 sårede. For Ukraina oppga han tallene 2870 falne og 3700 sårede. Det pleier å være 3 ganger så mange sårede som falne. For Russland stemmer dette godt nok, men for Ukraina er det helt feil. Oppgavene for Ukraina er altså upålitelige. 25. mars kunngjorde Russland for annen og hittil siste gang sine tapstall: 1351 falne og 3825 sårede. Igjen har vi en faktor rundt 3 mellom de to tallene, hvilket er rimelig.

Kiev har sagt svært lite om sine tap, men 12. mars kunngjorde de 1300 falne ukrainske soldater og offisere. Men det rikholdigste datamateriale vi har fra Kiev er daglige anslag over russiske tap, fra 25. februar til 1. juni. Se kurven for russiske falne som viser antall falne i døgnet. Du kan også laste ned datafilene: russia_losses.zip. Tidsrekken ender med et estimat for 1. juni på over 30 tusen russiske falne, så dette ser ut som oppspinn. Ved nærmere ettersyn finner vi dog spor av noe virkelig i disse tallene: Fra og med 7. mars til og med 14. mars oppgis null falne, unntatt for 8. mars da det oppgis tusen. Hvis tallene var oppdiktede etter fri fantasi ville ikke dette ha forekommet. Noe annet som ser realistisk ut er at Russland frem til og med 15. mars har høye tapstall, hvorpå de synker drastisk og siden holder seg lave frem til 1. juni. Jeg mistenker at det ligger fakta til grunn for disse tallene, bare at de er frisert for propagandaen.

Hva kan Kiev ha gjort med sine autentiske estimater før de ble kunngjort? De kan ikke ha lagt til et fast tall, for da ville null ikke ha forekommet, noe det gjør. De må ha ganget alle tall med en fast faktor. Hvilken? La oss sammenligne med Kremls oppgaver. 2. mars oppgir Kiev 5840 falne russere, og 25. mars 16100 falne. Deler vi disse med 10 får vi 584 og 1610. 584 ligger nær nok 498, og 1610 nær nok 1351. Jeg tror altså Kiev ganske enkelt ganger alle sine estimater for russiske tap med 10 før de kunngjøres. De flytter kommaet en plass.

La oss se om dette stemmer med andre oppgaver om russiske tap. The outlet collected open-source data to identify and verify the deaths of 3,043 Russian servicemen, using social media, news reports, or confirmation by relatives. Videre: In a separate investigation, the BBC's Russian Service also reported that the country's military death toll had topped 3,000 in Ukraine, independently verifying the death of 3,052 troops. (kilde) Disse tallene gjelder 1. juni. I følge Kiev var det da 30700 falne russere. Ahh, når vi bare deler dette tallet med 10 får vi nesten nøyaktig det samme som de to etterforskerne uavhengig av hverandre kom frem til!

En annen ting er viktig å få med seg her: Hvis det stemmer, som påstås, at de to etterforskerne arbeidet uavhengig av hverandre, er det svært påfallende at de kom frem til nesten samme antall falne: 3043 og 3052. Da må nesten alle de fant være de samme personene. Innser du hva dette innebærer? Ta en kortstokk, stokk kortene og trekk 5 kort. Noter deg hvilke kort du fikk. Legg så kortene tilbake og stokk alle kortene grundig. Trekk nye 5 kort. Hva er sannsynligheten for at du får samme kort annen gang som første? Den er 1 / (5 52) hvor (5 52) = 2598960 er binomial-koeffisienten. Sannsynligheten er omtrent 1 av 2,6 millioner. Det er altså praktisk talt umulig. Anta at de to etterforskerne har 3 tusen personer felles. Hvor mange falne russere kan det finnes? Det er neppe vanskeligere å finne den ene enn den andre. Hvis det f.eks. finnes 6 tusen av dem i alt har vi trukket 3 tusen kort av en kortstokk på 6 tusen kort to ganger på rad og fått de samme kortene!! Sannsynligheten for dette er 1 / (3000 6000) som er et tall så lite at det for alle praktiske formål er null. Det er umulig!

Vi må slutte at det ikke kan finnes stort mer enn 3 tusen falne russere. Forutsetningen er at det er sant at de to etterforskerne arbeidet uavhengig av hverandre. Er dette løgn så faller argumentet. Men når Kiev på en litt tilslørt måte bekrefter dette med sine 3070 tror jeg det må være sannheten. Vi har også dette: Andrey Kartapolov, head of Russia's rubber-stamp parliament's defense committee and former Russian military officer who previously served as the deputy defense minister, said on Wednesday that "we have practically ceased to lose people," according to Moskovskij Komsomolets, a Moscow-based paper. "Currently, of course, there are wounded, but there are no such number of dead," Kartapolov added, stating this is why the government had not provided an updated death toll in awhile. Det stemmer med hva Kiev bringer: Fra 25. februar til 15. mars (inklusive) anslår de gjennomsnittlig 71 falne russere per døgn. Men fra 16. mars til 1. juni (inklusive) er tallet 22 per døgn. Kiev bekrefter altså det Kartapolov sier: Russiske tap gikk kraftig ned fra 16. mars.

Endelig har vi dette: More than 300 Russian officers have been killed in Ukraine, according to publicly available data analyzed by independent news website Mediazona. They found details on 1,744 Russian soldiers killed in Ukraine, as well as 317 officers. They included two major generals and the deputy commander of the Black Sea Fleet. (kilde) Disse tallene gjelder 26. april. 1744 + 317 = 2061. For den datoen oppgir Kiev 2210 falne russere. Det er god overensstemmelse.

Som sagt kunngjorde Kiev 12. mars 1300 falne ukrainere. Inntil 15. mars hadde Russland 71 falne i døgnet. Det er 19 døgn så det blir 71*19 = 1349 falne russere i alt. Dagene fra 12. mars til 15. mars hadde Russland nesten ingen tap. Altså ser vi omtrent paritet mellom ukrainske og russiske tap av mannskaper den første tiden. Russerne ble overrasket av innbitt ukrainsk motstand og smarte amerikanske våpen. De hadde en dårlig strategi. Omkring 10. mars trakk de seg tilbake og smidde nye planer, endret strategien. Siden 16. mars har felttoget gått utmerket for Russland; det var bare de to første ukene som var elendige.

Hva så med ukrainske tap? Siden Russland er kvantitativt og kvalitativt overlegen i våpen og har flere soldater er det uunngåelig at Ukrainas tap blir større enn Russlands. De første to ukene klarte ikke Russland å utnytte sine fordeler, men siden gikk det. Russlands tap falt fra 71 til 22 i døgnet, men det finnes ingen grunn til å tro at Ukrainas tap falt, snarere gikk de opp. Hvis vi antar 71 for Ukraina under hele krigen frem til 1. juni får vi 71*98 = 6958 falne ukrainere. Men dette er sikkert for lavt. Stridene i øst er blitt mye hardere enn de var den første tiden. Kampen om Mariupol kan ikke sammenlignes med de første to ukenes strider. Nå utkjempes lignende slag om byer i Donbass. 1. juni kom Zelensky med en overraskende uttalelse: We are losing 60 to 100 soldiers per day killed in action and something around 500 people as wounded in action (kilde) Da kan antall falne 1. juni være så høyt som 100*98 = 9800 og antall sårede så høyt som 500*98 = 49000. Men det er rimelig å tro at tapene har økt etterhvert. Kanskje fra 71 i begynnelsen til 90 nå. Det gir middelet 80. 80*98 = 7840. Hvis faktoren for sårede økte fra 3 innledningsvis til 5 nå 1. juni blir snittet 4. 4*7840 = 31360 sårede 1. juni. Falne + sårede = 7840 + 31360 = 39200. Dette tallet gjelder 1. juni.

Jeg har regnet forsiktig. Rundt 40 tusen av Ukrainas 130 tusen soldater må nå være stridsudyktige. Det kan være flere. Russland var lite effektiv frem til midten av mars, så dette utrettet de på 2,5 måneder. Vi kan forvente at de blir litt mer effektive i juni og juli, og utretter det samme da. Altså nye 40 tusen ukrainske soldater satt ut av spill. 1. august kommer 40 + 40 = 80 tusen av dem til å være stridsudyktige. Da er det 50 tusen igjen. Ved den tid må soldatene være grundig demoralisert og vi må regne med at mange har desertert eller overgitt seg. Det betyr at krigen i hovedsak er over 1. august. Ikke bare i Donbass men i hele landet. Vi må likevel forvente at spredte kamper fortsetter til 1. september.

Aksjekursene i de store rustningsselskapene toppet i april: Lockheed Martin 13. april, Raytheon 20. april, General Dynamics også 20. april. Bare Northrop Grumman har tatt seg opp til gamle høyder igjen etter 20. mai og ligger nå like høyt som 7. mars. Vi får se om det fortsetter. Hva dette forteller oss er at de store handlerne, som sikkert har adgang til amerikansk etterretning, forutser slutten på krigen. De klarte å forutse krigens utbrudd 3 måneder i forvei, så det er rimelig å tro at de forutser slutten 3 måneder før. Går vi 3 måneder frem fra 20. april kommer vi til 20. juli. Det stemmer bra med vår prognose.

Propagandaen i vestlige massemedia vil ha oss til å tro at felttoget er en fiasko for Russland og at kaos råder i Moskva, med en dødssyk Putin som generalene sammensverger seg for å styrte eller snikmyrde. Vi må regne med at dette er subtil russisk propaganda. Russland har ikke gått ut med tapstall siden slutten av mars. Hvorfor avsanner de ikke ryktene med fakta om krigens forløp? Mitt svar: Det går altfor bra for Russland til at de tør gå ut med dette. De ser seg tjent med at verden innbiller seg det motsatte, at de lider enorme tap og kjeppjages rundt om i landet, at Ukraina er på vei mot seier. På den måten blir det færre sanksjoner mot Russland og færre våpen til Ukraina. Men amerikansk etterretning vet selvfølgelig sannheten, og 21. mai vedtok kongressen kjempepakken på 40 milliarder dollar. Etterretningen må ha forsikret kongressen om at Ukrainas stilling er fortvilt og at snarlig nederlag truer. Bare dette forklarer pakkens størrelse. President Biden rykket ut og bedyret at han nekter å godkjenne leveranse av raketter som kan nå Russland fra ukrainsk jord. Det skinner igjennom at Ukrainas generalstab har tryglet om krysserraketter som kan nå Moskva. Det vitner om desperasjonen.

Vi må ikke forvente at jøderegimet i Kiev skal kapitulere. Det tror jeg ikke på. Jødene kjemper nok gjerne til siste ukrainer. De tjener store penger på krigen (se Profitører på Krigen i Ukraina). Enten overgir soldatene seg uten samtykke ovenfra, eller de blir drept.

Men hva med nye avanserte våpen fra Amerika? Kan ikke de snu krigslykken? 2. juni sa USAs viseforsvarsminister Colin Kahl at de ukrainske styrkene trenger 3 ukers opplæring for å bruke rakettsystemet Himar. Det kan skyte 6 raketter samtidig med en rekkevidde på 70 km. Systemene står ferdige i Europa for opplæring og leveranse. (kilde) Hvor snart kan de nå ukrainske styrker og når kan opplæringen begynne? Hvis vi antar midten av juni kan opplæringen være ferdig en uke inn i juli. Det er nok for sent til å gjøre noen forskjell. De kan nok øke russiske tap den siste tiden, men neppe minske ukrainske, og det er dette krigens varighet henger på.

Krigen er en tragedie for Ukraina. Jeg er redd den ender med hundre tusen unge døde eller forkrøplede ukrainske menn. En stor del av landet legges i ruiner. Hva har det ukrainske folk oppnådd? Jødemakten i landet er en forbannelse. Desverre er det intet som tyder på at den blir mindre med russisk okkupasjon. Russland har ikke ført krig mot jødiske oligarker men mot "fascister", "nazister" og "nasjonalister". Det har kjørt reprise på annen verdenskrig. Hva kommer til å skje i Ukraina etter russisk okkupasjon? Putins plan om å demilitarisere og denazifisere settes ut i livet. Samme plan som i Tyskland etter annen verdenskrig.

Rønnaug