Svart September

På vei mot oppklaring?

Terror-handlingene den 11. september 2001 mot World Trade Center og Pentagon tjente som forevending for et felttog mot terrorisme. To kriger senere - mot det muslimske Afghanistan og det arabisk-muslimske Irak - som på grunn av den ulike kampen minnet mer om nedslakting, er det berettiget nok en gang å ta for seg skyldspørsmålet og se på nye opplysninger som er kommet til. Leseren må gjerne benytte anledningen til å lese (om igjen) det vi tidligere har lagt ut om dette ved Solkorset (bruk søkemotoren på forsiden). Vi er som før overbevist om at begivenhetene denne dag ble iscenesatt som et gedigent propaganda-kupp for å trollbinde mennesker i alle land og bringe dem til å bøye seg for all urett som det passet bakmennene å utsette dem for. Alle norske partier på Stortinget gav USAs lederskap blankofullmakt til å starte heksejakt på syndebukkene - the usual suspects - og i ly av den å vingeklippe alle menneskers frihet, både i USA og andre land. Vi fikk se en supermakt som verdensbølle med lisens til å voldta. Og denne fremferds maske var rettferdig harme over en skrekkens gjerning som aldri var blitt oppklart, men møtt med masse-suggesjon hvor vi hadde ventet etterforskning. I USA fulgte en inkvisisjon som rammet mange hederlige forkjempere for den hvite manns sak mot historieforfalskning og rasemord, mot globalisme og verdenstyranni. Menn som Ernst Zundel og David Duke er i dag fanger i den Nye Verdens Ordens gryende Gulag; kneblet og ryddet av veien. Hvordan føles det å fødes inn i et mareritt av en verden hvor de onde står på toppen av maktstigen og de gode på bunnen?

En edruelig og rettskaffen mann som i dag forsker i Svart September kan umulig komme til noen annen konklusjon enn at den offisielle versjon av hva som skjedde er løgn. Selv de første dagene etter udådet pekte kjensgjerningene i en helt annen retning enn makthaverne ville ha oss til å tro. La oss oppsummere denne spinkle regime-utgave av dagens hendelser: "Fire Boeing passasjerfly ble innom en time kapret av 19 arabiske terrorister bevæpnet med boksåpnere. Piloter blant disse overtok styringen av flyene og satte kursen mot New York og Washington. På Manhattan styrtet de med vilje flyene i tvillingtårnene til World Trade Center, hvilket utløste en brann som smeltet stålbjelkene og fikk tårnene til å rase i grus. En tredje Boeing ble ført mot Pentagon (i Washington) og styrtet i bygningen. Passasjerer på det fjerde flyet overmannet kaprerne og gjorde at flyet styrtet på landsbygda i Pennsylvania. Dette var et angrep på USA som Osama bin Laden, lederen for den arabisk-muslimske terrorist-organisasjonen al-Qaida, planla og ledet, fordi han hater Amerikas frihet og demokrati." Det var stort sett alle mer eller mindre saklige påstander som fremkom fra offisielt hold (herunder massemedia); resten var masse-hypnose og agitasjon.

Allerede før overfallet på Irak hadde man imidlertid funnet det nødvendig å tone ned Svart September, og avledet oppmerksomheten henimot masseødeleggelsesvåpen o.a.. Fra å dekkes nonstop døgnet rundt til fortrengsel for alt annet, forsvant saken med tiden helt fra nyhetsbildet. Fryktet man at alt for mange mennesker skulle komme over sannheten på Internett? Man fryktet det sterkt nok til å sette opp egne vantro hjemmesider mot etablissementets kanon. Disse ender opp med å fordømme Bush-regjeringen og CIA og militære menn, snakker løst om hovedstrømningen i media og multinasjonale selskaper, men skjermer dem som blodsporene først og fremst peker mot, og forsøker til slutt å dra veksler på fordums løgnpropaganda-suksesser mot "nazister" og "fascister" til å forvirre amerikaneren fullstendig. En klassisk marxistisk-frimurersk måte å kapre og forfalske motstanden mot kapitalismen og imperialismen på. Amerikaneren, som oppdras til arroganse og uvitenhet, kan ikke lese andre språk enn engelsk og får aldri høre nasjonenes stemmer, men bare stemmen til medieherrene, finansfyrstene, jødenes stemme. Så får han aldri noen motgift mot det hat som innpodes ham mot andre nasjoner og deres ledere. Men kan vi håpe at han erkjenner hva som foregår foran hans egen stuedør? Eller skal jødene og deres horer nok en gang greie å skravle de enkle avslørende kjensgjerninger ihjel?

Det er grunn til en viss optimisme. Selv om vevet og bøker har frådet av forslag og teorier, den ene villere og galere enn den annen, så har en del ting blitt bragt på det rene. Noen oppvakte og forskende mennesker la merke til at det ikke fantes noen arabisk-klingende navn på noen av de fire ulykkes-flyenes passasjer-lister. La oss se nærmere på American Airlines flight 77 som boret seg inn i Pentagon - "flammende stjerne"-bygningen som huser USAs militære overkommando og symboliserer jødenes vordende verdensmakt - og gikk opp i flammer. Flyselskapene har desværre ikke vist seg samarbeidsvillige overfor dem som ønsker klarhet om hvem som egentlig befant seg ombord på flyene, men CNN publiserte denne liste over 56 passasjerer som vel må ha kommet fra AA opprinnelig, selv om de nå ikke engang vil bekrefte det. Er ikke det oppsiktsvekkende, at flyet som angivelig ble ført mot Pentagon av den arabiske kaprerpilot Hani Hanschur ikke har noe arabisk navn på sin passasjer-liste, hverken dette eller annet? Kom de seg ombord under falske amerikansk-klingende navn? Men bilder er publisert av alle dem som omkom, alle de 56 på listen pluss besetningen, og ingen av dem ser arabiske ut. FBI publiserte denne samling fotografier av de angivelige kaprerne, men det finnes intet belegg for at de faktisk befant seg ombord på flight 77. De står ikke på listene og ingen billett-kontrollør e.l. fra flyselskapet har bekreftet å ha sett disse menn gå ombord. Snek de seg ombord på ett eller annet vis? Bare på en måte kunne vi få svar: Rettsmedisinsk undersøkelse av de omkomnes jordiske levninger. Thomas Olmsted, M.D., en forhenværende marine-offiser og psykiater fra New Orleans, sendte en forespørsel, under Freedom of Information Act (FOIA), til Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), som hadde identifisert nesten alle likrestene allerede den 16. november 2001, om å få deres liste utlevert. De var ikke det minste glade for det, og det skulle ta 14 måneder før han endelig fikk tak i den, mens krigene mot Afghanistan og al-Qaida og Irak raste på verdensscenen. Og? Ingen arabiske kroppsdeler viste seg på obduksjons-bordet. Det var ingen arabere blant de omkomne fra flight 77!

Hvis ikke dette gir deg frysninger over hele deg, så tror jeg ikke du har skjønt hva det innebærer. Det sto hele tiden klart for oss at der var noe galt med historien om disse amatør-flyverne som knapt kunne fly og som likevel manøvrerte Boeing-jetene med slikt mesterskap. Nå vet vi hva som var galt: Piloten på flight 77, i hvert fall, som styrtet flyet mot Pentagon, var ikke arabisk eller muslim; Hani Hanschur var aldri på det flyet i det hele tatt. Hvem var piloten? Var yrkespiloten Chuck Burlingame, flyselskapets ansatte og den offisielle fører av flyet på denne ruteflyvning, en selvmordskandidat og terrorist? Sikkert ikke. Ble flyet kapret av noen av amerikanerne ombord med slik legning? Sikkert ikke. Bi litt så skal vi se nærmere på dette. AFIPs liste oppgir 189 døde, hvorav 125 arbeidet ved Pentagon og 64 befant seg ombord på flyet. På denne liste forekommer 3 personer som ikke står på AAs liste: Robert Ploger, Zandra Ploger, og Sandra Teague. Forøvrig stemmer listene overens, bortsett fra at en av passasjerene på AAs liste ikke kunne identifiseres.

Når ingen ombord var kaprer eller terrorist så interesserer vel ikke listen? Feil! Denne liste gir oss faktisk mange spor å gå etter for å finne dem som sto bak denne sataniske ugjerning. Når en forbryter planlegger en ugjerning av en viss kaliber er ett av hans viktigste hensyn å unngå vitner - og å kvitte seg med vitner som ikke kan unngås. Svart September var en operasjon i særklasse. Den krevde et ganske stort antall deltagere, mer eller mindre innviede, personer som visste for mye og i ettertid kunne bli farlige for den makt som besluttet og befalte den. Det beste ville være å slå to fluer i ett smekk og eliminere dem i selve aksjonen. Passasjerene: Dong Lee, Ruben Ornedo, og Chad Keller arbeidet i Boeing, Lee også i NSA (National Security Agency). Stanley Hall, “den elektroniske krigførings erkediakon” arbeidet i Raytheon, noe han hadde til felles med Peter Gay, David Kolvacin, og Kenneth Waldie på de andre flyene. William Caswell var partikkel-fysiker og arbeidet i marinen med saker så hemmelige at hans familie ikke ante hva han drev med og ikke engang visste hvorfor han denne skjebnessvangre dag fløy til California. Robert Penniger arbeidet i BAE Systems, ledende i industrien for flystyringssystemer. Dette selskaps styre består av mange fra etterretningsmiljøene i USA, fra CIA, DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) og NSA. Robert Ploger (med kone), nevnt ovenfor, ble tilføyet listen senere, og det foreligger ingen forklaring på hvorfor han ikke sto på den opprinnelige listen som CNN bragte og som formodentlig stammet fra AA. Han var sønn av generalmajor Robert R. Ploger. Videre: John Sammartino og Leonard Taylor arbeidet med rakettforsvar i Xontech, nok et firma med forbindelser til etterretningsmiljøene og til Boeing. Vicki Yancey arbeidet i Vreedenberg Corp, også det en bedrift med lyssky forbindelser. Hennes far omtaler hennes død som "overlagt drap". Hennes ektemann arbeider i Northrop-Grumman. Mary Jane Booth var sekretær til administrerende direktør i American Airlines (AA), og visste antagelig hva som foregikk på Dulles-lufthavnen hvorfra AA flight 77 tok av. John Yamnicky var en pensjonert marine-kaptein som gjennom Veridian hadde hatt en rekke hemmelige oppdrag for Forsvaret.

Hvis du ikke nå sitter med spyposen har du nok ikke skjønt noe av dette heller. Mens amerikanerne bombet etter Osama bin Laden i Tora Bora -fjellene i Afghanistan, satt djævlene bak Svart September mye - mye! - nærmere åstedet. Bli du sittende med posen, her kommer mer: Jeg nevnte firmaet BAE Systems ovenfor. Styremedlemmene utenfor bedriften (som ikke var med flight 77 og er i live) er: Richard J. Kerr tjente som etterretnings-offiser i 32 år, fra 1960 til 1992. Han begynte i CIA og endte som "Deputy Director of Central Intelligence" i USAs føderale regjering. Dr. William Schneider Jr. er tidligere (1982-86) understatssekretær for sikkerhet, vitenskap og teknologi. Dr. Robert S. Cooper er president o.a. i selskapet Atlantic Aerospace Electronics Corporation. Fra 1981 til 1985 var han assisterende forsvarssekretær for forskning og teknologi, og var samtidig direktør i DARPA. General Anthony C. Zinni er tidligere hovedbefalshaver, US Central Command. Han har meget bred erfaring fra the Marine Corps, også med kontra-terrorisme. Nylig var Zinni USAs spesielle utsending til Midtøsten. General Kenneth A. Minihan gikk av med pensjon i 1999 og var inntil da direktør for NSA, Central Security Service. Han var den høyeste uniformerte etterretnings-offiser i Forsvarsdepartementet. Han tjente også som direktør i Defense Intelligence Agency (DIA). Robert L. Prestel tjente som visedirektør for NSA fra 1990, og hadde høyest rang av alle sivile i dette byrå.

Vi sier aldeles ikke at personer slike som disse sto bak Svart September. Vi sier at blodsporene fører inn i det høyeste maktapparat i USA. Vi sier at bare makthaverne i USA, verdens hemmelige herskere, kan ha stått bak Svart September. Hvem er de? Falske motstandere av denne makt, marxister og anarkister, ynder å skjelle ut Bush-familien. Men selv om president Bush jr. og ex-president Bush sr. selvfølgelig er med i apparatet, så er sjelden presidenten i USA noen viktig person. Dette kan være vanskelig for europeere å forstå. Her har vi en politisk sfære som vi tar for gitt at makten utgår fra, og før gjorde den det også. Men i USA har de aldri hatt noen politisk sfære, for den er et offentlig rom tuftet på fellesskap, hva man i USA aldri har hatt, men isteden en smeltegryte, dvs. tvangs-assimilering. Politikk i USA er skuespill, maskespill, intet er hva det ser ut som; den er bedrag om hvem som egentlig hersker og er bare til for dette formål. Et bedre forsøk på å sette fingeren på den som råder i Amerika er å peke på den mann som har flest penger, for i USA dreier alt seg om forretning og erverv, eller enda bedre: den mann som har hånd om selve pengesystemet i verden, sentralbanken, verdensbanken, og det gull og de edelstener og kostbare mineraler som er pengenes ankerfeste. Og vi tror nok man slik treffer meget nær maktens tinde. Det har vært mye snakk om det militær-industrielle kompleks. Marxister angriper det fordi de vet at det er fullt av dyktige og heltemodige menn av nordisk rase. Men disse menn står alene hver for seg og kan ikke hjelpe for den onde drivkraft i systemet; de er der bare for å utmerke seg og av uopplyst patriotisme - nordiske dyder. Suget etter profitt som gir komplekset dets dynamikk kommer fra eierne, finansmagnatene, de umåtelig rike og nesten helt ukjente. De tvinger frem krig etter krig fordi det bare er på den måten de tjener store penger. Og disse pengene er i det kapitalistiske Amerika, og med den globale kapitalisme som brøyter seg vei i alle land snart alle vegne, ensbetydende med politisk makt. Men denne kobling hviler likevel på en forutsetning som man må være seg bevisst: Plutokratiet trenger trællenes samtykke i å trælle - deres kollektive samtykke. Derfor trenger det å påvirke og styre våre tanker på en fast og varig måte som må gripe dypt ned i selve religionen og livssynet. "Krigen mot terrorismen" som Bush forkynte er i virkeligheten en krig mot "fundamentalistisk" Islam, fordi den ikke anerkjenner pengenes overherredømme og nekter å gi det samtykke som jødisk verdensherredømme forutsetter. Så lenge muslimene nekter å underkaste seg forblir deres verden uinntagelig, uansett hvor mange bomber USA slipper over dem. Men så snart de anammer en reform-Islam som bøyer seg for mammonismen og satanismen, taper de krigen og sin frihet og vil ikke mer kunne reise seg. De slår i så fall følge med oss europeere, som med reform-Kristendom1 og gudløshet er prisgitt de onde krefter.
1Her mener vi selvsagt ikke Luthers reformasjon e.l.

Nasjonalsosialismen i mellomkrigstidens Tyskland var i første rekke et nødrop mot den drepende jødiske åger, mot det gjelds- og renteslaveri, som det tyske folk var blitt påprakket etter første verdenskrig. Hadde den ikke vært mer enn det kunne jødene ha avfunnet seg med den ved å lette byrden på trællenes rygg. Opprør i nød er ingen varig trussel. Men NS var mer; den var et nytt livssyn som satte folkets liv og vel opp som høyeste mål og utropte blod og jord til sin retts grunnlag. Og den var totalitær: den tålte ikke å bli tilsmusset av fremmed tankegods, tålte ingen korrupsjon. NSerne brøt og kastet av seg de åndelige lenker, talte høyt og tydelig om det som var tabu, holdt opp med å danse rundt gullkalven, slo i stykker de gamle gudebilder av Mammon og Jahve. Vi kjempet oss frem til frihet og en ny blodsbetinget fromhet. Vi samtykket ikke mer i å trælle, og det var game over for parasittene og plutokratiet. Derfor måtte krigen komme, "krigen mot nazismen", akkurat som vi nå ser "krigen mot terrorismen". For jødene tilstår ingen gojim-folk frihet. "Fundamentalistisk" Islam, i motsetning til all "moderat" Islam, er blodets stemme hos araberne, og den nekter også å samtykke i trælldom under fremmede herrer; den godtar ikke mer enn vi nordisk-germanske NSere å leve i en McWorld. Vi NSere har en "leve og la leve" -holdning, og vi har intet utestående med arabere eller muslimer. Når vi kjemper mot innvandring er det for å verne vårt livsrom og avverge truselen mot vårt blods renhet og vår sjelefred. Ikke fordi vi hater andre raser, religioner og kulturer. Vi unner dem å leve på sin måte slik vi vil på vår. Det er en stor feil å ta "krigen mot terrorismen" for et oppgjør mellom "Vesten" og den arabiske verden. Vi ønsker ikke noe slikt oppgjør! Vi vil fred! La ikke gamle splitt-og-hersk -rænker utmatte oss i innbyrdes strid, mens jødene seiler opp til verdenstronen! Det er bedre om vi gjør felles sak med muslimene om å kaste av oss åket, og vender oss mot de indre fiender, som nesten alltid utgår fra frimurerlogene, som likviderer vår egenart og nasjonale hukommelse. Når scriptwriterne i USA legger presidenten de ord i munnen at muslimene hater amerikanerne for deres frihet og demokrati, så fortoner det seg først absurd; men på et dypere plan er det helt rett: Også vi NSere hater denne frihet og dette demokrati - fordi de er falske, fordi friheten bare gjelder så lenge den hvite amerikaner ikke er seg selv, men handler og ytrer seg i den fremmede ånd som er implantert i ham; fordi intet land i verden står fjernere fra folkestyre enn USA. Problemet er at den etnisk europeiske amerikaner er åndelig kapret og drives av en materialistisk-satanistisk ånd slik at det ikke er fred å få noe sted på kloden. Så lenge hypnosen vedvarer er den nordiske rase i stor fare; men når amerikaneren en dag våkner opp er makten til Satans utvalgte folk brudt.

Vi her ved Solkorset tror at den ytterste hensikt med Svart September var å kapre det amerikanske sinn på ny og forsterke den hypnose som de dels var i ferd med å våkne opp fra. Flykapringen var i så måte symbolsk. Og akkurat som amerikanerens sinn er kapret og besatt av en ånd, så ble også flyene kapret og besatt av en "ånd". For det fantes virkelig ingen kaprere i menneske-skikkelse ombord på noen av flyene. Mystisk? Tenk igjen på hvor mesterlig disse flyene ble manøvrert. Enten hadde de erfarne kamp-piloter ved spakene, eller... Eller? Se igjen på passasjerene til flight 77 beskrevet ovenfor, som skulle elimineres i selve aksjonen. Hva drev de med; hvorfor måtte de bringes til taushet? Hightech-firmaene Raytheon og Northrop Grumman ble nevnt. De har tilfeldigvis begge kontrakt med det amerikanske Flyvåpen om utvikling av robot-flyet Global Hawk. Om dette flyet, som de kaller en UAV, ubemannet luftfarkost, sier denne kilde: "Once mission parameters are programmed into Global Hawk, the UAV can autonomously taxi, take off, fly, remain on station capturing imagery, return and land. Ground-based operators monitor UAV health and status, and can change navigation and sensor plans during flight as necessary. " (Så snart parametrene er programmert inn i Global Hawk, kan UAVen selv takse ut på rullebanen, ta av, fly, bli på sin post og ta bilder, vende tilbake og lande. Bakkebaserte operatører overvåker UAVens helse og tilstand, og kan endre ruteplanen og datainnsamlingsplanen underveis om nødvendig.) Global Hawk har fløyet uten menneskers inngripen fra USA til Australia. Den ble brukt mot Irak i år. Den andre UAV som Aeronautical Systems Center utvikler heter Predator, og ble brukt mot Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Irak.

Javel, sier du, men dette er militære spesialfly, ikke vanlige passasjerfly i sivil trafikk. Noen av dem som har studert Svart September hadde slike vansker på dette punkt at de foreslo at tre av flyene ble skiftet ut med UAVer sminket til å ligne på Boeing-flyene. I følge denne teorien skulle Boeing-flyene ha blitt kommandert til å lande på en militær flyplass, hvor alle passasjerene ble stuet over i UA flight 93, som siden ble skutt ned over Pennsylvania for å bli kvitt disse vitnene, mens tre UAVer tok plassen til de øvrige Boeing-flyene og spilte kaprede terror-fly. Denne planen er så dårlig at teorien vel må være gal. Vet ikke den som foreslo dette at luftrommet over hele kloden er satelitt-overvåket; at det finnes overvåkings-fartøyer og -fly "overalt" ? Man kan ikke regne med å kunne fly usett i år 2001. Det hjelper selvfølgelig ingenting at lyspunktene på radarskjermen faller sammen når UAVen og Boeing-flyet kommer hverandre nær nok. Dessuten ville det vel ikke vekke så rent liten oppsikt når vindusvaskeren i den militære lufthavnen eller en speidergruppe på tur i området får se, ikke bare ett men fire sivile passasjerfly lande, og senere på dagen får høre de sensasjonelle nyheter! Og likrester av alle fire flys passasjere spredt utover et milevidt felt i Pennsylvania? Vet ikke teorimakeren at de kan identifiseres ved DNA-sekvensiering? Nei, glem dette. Alt måtte se riktig ut på overflaten. Jeg regner med at det var de opprinnelige ruteflyene som braket inn i WTC og Pentagon. Det viser seg, hvis jeg skal tro mine kilder, at slike vidløftige, klønete og usannsynlige løsninger er unødvendige: Dette var fly av typen Boeing 757 og 767. Dette er visst de eneste Boeing-fly for sivil trafikk som er utstyrt for programstyrt flyvning. De kan programmeres til å ta av, fly til et mål, og lande - uten pilot ved spakene og uten menneskers inngrep. Det foreligger faktisk bevis for at flyene som kræsjet denne dagen ikke kan ha vært styrt av en pilot ombord, men må ha vært programstyrt eller fjernstyrt fra bakken (dette er også mulig). De er nemlig "intelligente" fly og har software som hindrer piloten i å begå tabber som setter passasjerenes helse i fare. Han kan ikke foreta manøvre med en akselerasjon som overstiger omlag 1,5 g - prøver han så adlyder ikke flyet hans ordre. Flyet som traff Pentagon lå imidlertid i siste sving nær sin fysiske grense; militær-personale har regnet ut at det da trakk 5-7 g. Dette kunne aldri et menneske ved spakene ha tvunget flyet til. Det samme gjelder flyet som traff sydtårnet i WTC. Men hvis disse Boeing-flyene er fjernstyrt kan de overskride programvarens forbudsskranker, fordi man da antar en nødsituasjon hvor alle utveier må kunne prøves. Et annet funn bekrefter at flyene må ha vært fjernstyrt den siste halvtimen i hvert fall: Lyden i cockpiten tas opp på bånd, men når flyet fjernstyres sendes den ikke til båndet ombord, men til bakkestasjonen som styrer. Ved en feil fortsetter båndet ombord å gå, og det går i løkke av en halvtimes varighet, slik at bare siste halvtimes lyd til enhver tid er tatt opp på bånd. Når mikrofonene ved fjernstyring er omkoblet til bakken, går båndet uten lyd og visker ut all lyd på båndet i løpet av en halvtime, slik at det da er blankt. Båndene som ble funnet intakte var faktisk blanke, og det kan bare skje på denne måten.

Bakkestasjonen har adgang til å tiltvinge seg styringen av Boeing 757/767 -flyet ved å sende den riktige kode til flyets computer. Hensikten er angivelig å kunne lande flyet trygt hvis det blir kapret av noen ombord eller det tilstøter pilotene noe. Men det åpner også for å kapre flyet fra bakken, siden kontroll-stasjonen på bakken ikke trenger pilotens samtykke for å overta. Du kan kapre et fly av denne type med en bærbar PC med radiosender bare du har kodene og programvaren for det. Du kan faktisk sitte bak i flyet som passasjer med din bærbare PC, sjalte ut piloten i cockpiten og fly selv hvis du har lyst! Det som da vil skje er dog at du snart vil ha et militært kampfly ved siden av deg. Enten piloten har kunnet alarmere en bakkestasjon eller ei, så vil en interceptor bli sendt opp så fort du avviker fra flyets planlagte rute. Men det skjedde aldri den 11. september 2001, har du tenkt på det? Ikke engang da flight 77 kretset over Washington reagerte hovedstadens luftforsvar. Nok et bevis for at flyene ble kapret fra høyeste hold i maktapparatet: De trengte de topphemmelige kodene, og de trengte kommando-myndighet over jager-skvadronene og rakett-forsvaret. Bare flight 93 ble skutt ned av en interceptor.

Ett av de mest levende og virkningsfulle "bevis" for at der var kaprere av kjøtt og blod på flyene var at enkelte passasjerer skal ha ringt sine nærmeste med gråtkvalt stemme osv.. Den første av disse historiene som dukket opp (på CNN 12. september) var om Barbara Olson, som skal ha ringt sin mann Theodore "Ted" Olson og fortalt at flyet hun satt på, flight 77, var kapret. Hun nevnte i følge Ted Olson bevæpnede kaprere. Like etter kræsjet flyet i Pentagon. Pussig nok ble ikke denne historien fulgt opp av utdypende intervjuer, og det var først 5. mars 2002 at London-avisen "the daily Telegraph" fikk Ted Olson i tale. Her forteller han at Barbara hadde vanskelig for å nå frem, for hun brukte ikke sin egen mobiltelefon men flyets passasjer-telefon som finnes i hvert sete på dette Boeing-flyet. Olson: "I guess she didn’t have her purse, because she was calling collect..." (Hun hadde visst ikke portemonneen sin, for hun ringte for mottagers regning). Desværre for Olson og den offisielle versjon av hva som skjedde 11. september 2001, kan denne historien gjendrives: Sete-telefonene på American Airlines -flyene kan brukes til å ringe medpassasjere gratis, men vil du ringe noen utenfor flyet må du betale med kort ved å trekke det gjennom en lesespalte på den måten du kjenner. Det koster $ 2,50 å sette opp en forbindelse utad, og siden like mye pr. minutt. Det finnes ingen adgang til å ringe "collect". Så Ted Olson løy, men hvorfor skulle han lyve? Hvem er han? Ingen ringe mann. Han er "US solicitor general", hvilket svarer omtrent til riksadvokat i USA! En slik mann, en samfunnets støtte, ville vel aldri finne på å lyve i en så alvorlig sak? La oss høre hva Ted Olson selv, i Høyesterett, sier om sitt forhold til sannhet og å snakke sant: "...easy to imagine an infinite number of situations . . . where government officials might quite legitimately have reasons to give false information out." (... lett å forestille seg et uendelig antall situasjoner... hvor regjeringstalsmenn med full rett kan ha grunn til å gi ut usanne opplysninger.) Svart September var tydeligvis en av uendelig mange andre situasjoner hvor det var berettiget for Ted Olson, som talsmann for regjeringen, å lyve. Forøvrig har sakkyndige reist tekniske innvendinger mot muligheten av en slik samtale kort før smellet. Med en akselerasjon på 5-7 g er det like tungt å bevege seg som når man ligger på ryggen på gulvet med 4-6 mann oppå seg like tunge som en selv, og vil sette seg opp. Det er også ganske sikkert at en mobil-forbindelse vil bli brudt under en slik manøver. De øvrige historiene om telefon-konversasjoner fra flyene har også kunnet tilbakevises. Det fant aldri sted noen slike oppringninger. Er ikke det rart, når vi har å gjøre med snakkesalige amerikanere? De ville vel ringt enten flyet var kapret eller ei? Ja, og de som utførte oppdrag Svart September sørget selvfølgelig for hermetisk å forsegle flyene elektronisk mot omverdenen, unntatt på den frekvens de trengte for å styre dem. Det er gammel teknikk som ble brukt allerede under annen verdenskrig.

Vi har allerede påpekt at grunnen til at Pentagon og World Trade Center, de fremste symboler for mammonismen og satanismen i USA, måtte angripes av "muslimske terrorister" var at amerikanere nå skulle flokke seg om disse symboler og åpne seg for en forsterket besettelse av disse krefter. Da var det ikke godt nok, ikke symbolsk sterkt nok, at et fly kolliderte med tårnet og påførte det en skramme. Hvis det ble stående ville amerikanere ikke føle at deres jødiske herre var truet, de ville se på ham som usårbar og ikke føle noe behov for å engasjere seg. Så tårnene måtte ned; de måtte legges fullstendig i grus i et dramatisk fjernsyns-overført ras. Nå påpekte vi i foregående skrift om Svart September at tårnene var bygget for å tåle flykræsj og andre katastrofer. I den offisielle beretning utgis likevel flykræsjene for å ha forårsaket rasene, og regimetro eksperter som har uttalt seg har nok gjort det mot bedre vitende. Slike eksperter kan volde stor skade på folkets erkjennelse i en sak av enorm politisk betydning, hvor de opptrer med fagmannens myndighet, men taler som lydige undersåtter. Heldigvis har anonyme fagfolk lekket ut opplysninger som ikke levner noen tvil om hvordan tårnene egentlig kom til å rase. Det klareste og mest imponerende vitnesbyrd er de seismiske kurver. Seismografer ved Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory i Palisades, N.Y., 21 engelske mil nord for WTC, målte merkelige seismiske utslag den 11. september, som ingen har gitt noen forklaring på. Flykræsjene mot WTC forårsaket knapt målbare rystelser i jorden, men skyhøye spikere ble registrert umiddelbart før hvert tårn raste. Man noterte seg et jordskjelv av styrke 2,1 mens sydtårnet raste (hvilket tok 10 sekunder) kl. 9:59:04, og ett av styrke 2,3 under 8-sekunders-raset til nordtårnet kl. 10:28:31. Men spikrene som innleder disse utslagene og angir når jordbølgene får størstedelen av sin energi, forekommer lenge før vrakrestene av bygningene treffer bakken. Disse spikrene har en amplitude som er mer enn 20 ganger større enn andre seismiske bølgers amplituder fremkalt under rasene. Fordi energien i bølgen avhenger kvadratisk av amplituden, innebærer dette at energien som gikk i bakken umiddelbart før tårnene raste var over 400 ganger større enn alt som kom senere. For dem som ikke er politisk hemmet fra å se sannheten i øynene betyr dette: Rasene ble forårsaket av gigantiske underjordiske sprengninger ved tårnenes fundament 7 etager under bakken. Til sammenligning utløser eksperimenter i Palisade med 80 000 pund ammoniumnitrat (dynamitt) jordskjelv på mellom 1,0 og 2,0 i styrke, godt under Svart September -skjelvene. Jordrystelsen som fulgte da vrakdelene traff bakken var derimot svært liten, sier seismolog Arthur Lerner-Lam ved Columbia. Det er lett å forstå hvorfor: Vrakdelene traff bakken med uregelmessige mellomrom og de enkelte bølger interfererte negativt, akkurat som når en tropp marsjerer over en bro ute av takt.

Et annet funn bekrefter at det må ha inntruffet sprengninger ved tårnenes fot. I bygningenes kjellere, 7 etager under bakken hvor de 47 sentrale loddrette bæresøylene var festet i berget, ble det oppdaget flytende stål over en måned etter sammenbruddene. Flytende stål! Stål er jern tilsatt 1-2 % kullstoff (karbon) og smelter ved minst 1400 grader Celsius. Tenk på jernsmiene i Middelalderen; de hadde ingen mulighet for å smelte jernet i ovnene sine, og måtte nøye seg med å gjøre det plastisk og hamre det i form. Tenk om man kunne smelte jern ved å fyre med kull og ved; da hadde vi kunnet støpe jern mange hundre år tidligere! Allikevel påstår regime-ekspertene at man i WTC kunne smelte bygningsstålet ved å fyre med flyenes drivstoff (kerosen), papir, tre, tepper o.a. i luft, ja faktisk med lite surstoff (oksygen) der nede i de tettpakkede heis-sjaktene. Akk, maktpolitikk korrumperer fullstendig og er løgnens mor. Man vil ha oss til å tro at kerosenet, som brant opp i løpet av sekunder, smeltet 200 000 tonn stål! Vis meg det regnestykket, takk! Man fant også smeltet stål i bygning WTC 7 (tvillingtårnene var WTC 1 & 2) hvor intet fly og intet kerosen kom, men som likevel raste under mystiske omstendigheter sent om ettermiddagen. Fem dager etter, den 16. september, brukte NASA et luftbårent spektrometer for synlig og infrarød avbildning (AVIRIS) til å finne og måle plassens varme steder. Det varmeste man fant holdt temperaturen 747 grader Celsius. Det er varmt nok til å gjøre stålet plastisk (uelastisk), men kan ikke true en stålkonstruksjon. Som påpekt i forrige oppsats var WTC bygget for å tåle 2000 grader Fahrenheit = 1093 grader Celsius. Men 747 grader er likevel en meget høy temperatur; hvor kom varmen fra? Sikkert ikke fra å brenne møbler og inventar. Regimet i USA foretok ingen grundige vitenskapelige undersøkelser på åstedene. Til tross for et antall rapporter fra vitner som så eksplosjoner i tårnene, tok ingeniørene i FEMA (the Federal Emergency Management Agency) ingen prøver av stålet for å se om det hadde vært utsatt for sprengning, noe man ellers ofte gjør. Ikke bare styrtet WTC 7 (Salomon Brothers -bygningen) i grus uten påtagelig årsak, men en massiv eksplosjon la WTC 6 i ruiner kl. 09:04, bare ett minutt etter at sydtårnet var truffet av flyet. Millioner av TV-tittere så det på CNNs opptak, men ellers har ingen media (unntatt AFP) skjenket det oppmerksomhet, men det er blitt fortrengt.

Det er altså så godt som bevist at store sprengladninger var plassert i kjellerdypene ved tårnenes og stålsøylenes sete i granitten. Det er også meget sannsynlig at ladninger var strategisk plassert i knutepunkter oppover i tårnene. Hvem hadde adgang til å plassere dem der og holde dem skjult? Hvem hadde fri adgang til bygningene? Hvem var deres herre? Det var så sent som i juli 2001 at WTC ble "privatisert", dvs. at folkets eiendom ble overdratt styrtrike jødiske finansmenn. Hvordan slikt kan skje, en for mottagerne så vanvittig gunstig forretning komme i stand, blir jo klart når man ser at havnemyndigheten i NY & NJ var representert ved jøden Lewis M. Eisenberg som styreformann og jøden Neil D. Levin som administrerende direktør. De heldige vinnere var jøden Larry Silberstein og den "australske" jøde Frank Lowy. På begge sider av forhandlingsbordet satt det jøder og ingen andre enn jøder , og forhandlet om overføring av gojim-eiendom til jøder - en måte å rundstjele og proletarisere oss på som loven ikke kan nå så lenge vi tåler jødene blant oss. Mindre kjent er det at visjonen bak WTC kom fra den ikke ubetydelige herre David Rockefeller, som selvsagt er jødisk også han. Han trumfet planen igjennom i motbør på 70-tallet med hjelp fra broren Nelson Rockefeller, som da var guvernør. David skal ha uttalt at “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.” (Vi står på spranget til en global forvandling. Alt vi trenger er den rette storkrise og nasjonene vil akseptere den Nye Verdens Orden.) Var Svart September den rette storkrise? I alle fall var den høyst velkommen blant jødene. WTC var grundig forsikret så Silberstein&co led ikke noe tap. Minst tre ulike grupper av israelere ble tatt i forvaring av FBI etter at folk hadde sett dem videofilme det første slaget mot WTC (nordtårnet) og siden danse og juble. Noen av dem ble identifisert som etterretningsagenter og sannsynligvis var alle Mossad-agenter. 81 nasjoner mistet noen av sine kvinner eller menn i katastrofen, men Israel er ikke blant dem, til tross for at 1200 israelere arbeidet der og kanskje så mange som 4000 befant seg i området på en vanlig dag. Heller ingen "amerikanske" jøder synes å ha vært blant ofrene. De ble alle advart, men de advarte ikke gojim; de bare forsvant ut i det stille og overlot oss andre til vår grufulle endelikt. Det sikreste ved Svart September er at de sto bak som hadde motivet, som hadde mest å tjene på det. En israelsk ekspert på terrorisme ved Hebrew-universitet i Jerusalem, Ehud Sprinzak, lot disse ord falle: "I jødisk perspektiv er det den viktigste PR-handling som noensinne er begått til vår gunst". På selve dagen 11. september 2001 mens amerikanere var rystet og sørget greide ikke tidligere statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, å skjule sin skadefryd og jubel: “It’s very good... Well, it’s not good, but it will generate immediate sympathy [for Israel].” Han kunne godt ha tilføyet at jødene også håvet inn en formue på sin forkunnskap gjennom kjøp og salg av de rette aksjer, og siden astronomiske summer gjennom rustningsindustrien i "krigen mot terrorismen". Det hele var slik en gedigen triumf for jødene at man vel burde sette av en dag til å feire dette massemord på gojim, slik man under Purim feirer folkemordet på perserne i oldtiden. Den kom! Noen må ha skjøvet en note inn under nesen på George W. Bush, for denne forordnet at fredag 14. september skulle være en dag til bønn og minne om dem som døde 11. september 2001. På Sabbaten og Kabbalah-dagen fredag 14! Så kan jødene danse og juble og synge Eli-Eli i sine synagoger verden over første sabbat etter 11/9 hvert år, mens blinde og fortrollede gojim minnes dem som døde forgjeves.

Rønnaug