World Trade Center: Hvorfor ingen jødiske ofre ?

Dagen etter angrepet på World Trade Center skrev the Jerusalem Post, en respektert og verdenskjent israelsk avis, at 4000 israelere var savnet og antatt å ha oppholdt seg i nærheten av WTC eller Pentagon da angrepet fant sted. Listen over savnede ble satt opp etterhvert som folk ringte inn til Det Israelske Utenriksministerium i Jerusalem og oppga navnene til slektninger som skal ha befunnet seg på åstedet i gjerningsøyeblikket og som ikke hadde kontaktet dem siden. Men om kvelden den 12. september var antall savnede israelere falt til 3 - tre!

Hvis du ikke umiddelbart finner dette ytterst besynderlig så la oss ta det pent og rolig og brette ut disse tingene bit for bit. Hva slags selskaper holdt til i WTC? Hovedsakelig internasjonal finans, handel, banker og meglere. Jødenes forkjærlighet for slik virksomhet er legendarisk og kan følges tusener av år bakover i deres historie. I alle land er de uforholdsmessig sterkt representert på disse områdene. New York er sentrum for jødenes verdensomspennende finansmakt, og WTC dets brennpunkt. To av de rikeste firmaene i New York, Goldman-Sachs og Solomon Brothers, hadde kontorer i tvillingtårnene til WTC. Mange ledere i disse firmaene pendler mellom Israel og New York. På en vanlig arbeidsdag befant det seg tusenvis av Israelere og jøder i WTC. Man skulle tro at deres tap 11. september måtte ha vært katastrofalt! Jerusalem Post trodde det vitterlig om formiddagen 12. september.

Da George Bush talte for Kongressen, kunngjorde han bl.a. at 130 Israelere hadde mistet livet i WTC, ved siden av tusenvis av Amerikanere. Med dette tilsiktet han å sidestille Israelere (og jøder i almenhet) og Amerikanere som ofre for terrorhandlingen, og dermed var det lagt opp til at hver enkelt representant skulle bøye seg for Israels krav som en naturlig reaksjon. Det våkne og velinformerte Kongress-medlem må ha forundret seg over Israelernes lave tapstall. Bare 130 døde Israelere? Hvordan reddet de øvrige tusen og atter tusen seg? Da det smalt befant omtrent 45000 mennesker seg i bygningene, og i underkant av 10% av disse strøk med. Hvis 4000 Israelere var nærværende så burde ikke tapstallet statistisk sett vært lavere enn 300. Men altså bare 130! Til sammenligning kan bananrepublikker som Colombia og Filippinene skilte med henholdsvis 199 og 428 døde.

Så kom sjokket. Det viste seg at disse 130 umiddelbart etter katastrofen var savnet - men "heldigvis" kom 129 av dem til rette igjen!! Hold an en stund her og gi dette tid til å synke inn. Gjør deg dine egne tanker om dette. For litt siden undret vi oss over det lave tallet 130; nå viser det seg at bare 1 - én - Israeler er bekreftet død i WTC. Resten, 129 av de 130, lever. Her blir altså finanspalasset i jødenes høyborg jevnet med jorden, og 428 Filippinere omkommer - mens bare én eneste Israeler gjør det. Vi snakker om en bygning som normalt huser 4000 Israelere. Du tenker at 11. september må ha vært en jødisk eller Israelsk høytid? Det er sjekket: 11. september er ingen jødisk eller Israelsk merkedag.

Vi er alle kondisjonert til å le av konspirasjons-teoretikere. (Hvem har interesse av at konspirasjons-teorier aldri blir tatt på alvor?) Men den som ikke aner uråd ved ovengitte enkle kjensgjerning er en dåre. Jeg gad se hvorledes noen skulle bortforklare dette. Mistenksomme sjelers undersøkelser ga resultater: En artikkel i Newsbytes, en nyhetstjeneste som drives av Washington Post, bærer tittelen "Instant Messages To Israel Warned Of WTC Attack". En Israelsk avis, Ha'aretz, bekrefter også at Israel var blitt advart. Det viser seg at et Israelsk meldingsbyrå, Odigo, med kontorer både i WTC og Israel, mottok en rekke advarsler bare to timer før det smalt. Hvem andre enn Mossad kan ha sendt ut advarslene?

Ikke bare israelske statsborgere men også andre jøder glimret med sitt fravær på det aktuelle tidspunkt. Asbury Park Press trykket navnene til alle ofrene fra Monmouth og Ocean counties, hvor konsentrasjonen av jøder er sterk, og hvor mange pendler til WTC. Bare to av navnene på listen lar seg identifisere som jødiske, ett av dem under tvil. I parentes bemerket bærer nesten alle jøder navn som lar seg gjenkjenne som jødiske.

Det merkelige ved fallet WTC ender ikke her. Bare 2 måneder før kræsjet som felte WTC vant den jødiske eiendomsmagnaten Larry Silberstein en kontrakt om leasing av eiendommen i 99 år fra Port Authority of New York and New Jersey. For denne kontrakten, som er verdt 8 milliarder dollar, slapp han å betale mer enn 3,2 milliarder. Det er ingen hemmelighet at menn som Silberstein har stor innflytelse på politikere og byråkrater - for å uttrykke det diplomatisk - og det har hjulpet ham å bygge opp sitt eiendoms-imperium på Manhattan. Hvem er det som blir økonomisk skadelidende etter senterets ødeleggelse? Ikke Silberstein, nei! Det var nemlig forsikret for høye summer i en rekke ulike selskaper. Pussig nok synes ingen av disse å være jødiske. Silberstein gikk i november til sak mot to britiske selskaper med sete på Bermuda, Ace Bermuda Insurance Ltd. og XL Insurance Ltd., for å tvinge dem til å godta at alle tvister vedrørende forsikringsbeløpet som skal utbetales skal avgjøres av en føderal domstol på Manhattan. Kort tid etter katastrofen ble det i all hast vedtatt en ny lov som skal overstyre alle private kontrakter og tilkjenne nevnte rettsinstans enerådende jurisdiksjon i alle saker som knytter seg til 11. september-angrepene. Som allerede antydet øver Silberstein mektig innflytelse over politikere og embedsmenn på Manhattan, og kanskje vil dommerpanelet bestå av hans betalte underordnede. Ikke til å undre på at Bermuda-selskapene prøver å få rettsforhandlingene lagt til London. Silberstein har allerede demonstrert sine blodsuger-manerer ved å kreve forsikringssummen på 3,5 milliarder dollar, hos det sveitsiske selskap Swiss Reinsurance Company, utbetalt dobbelt opp, i det han hevder at de to kræsjene var separate begivenheter.

De politiske konsekvensene av angrepene 11. september går helt og holdent i Israels favør. USA har med ariske soldater lydig tilintetgjort Israels fiender i Afghanistan, svekket dem i Pakistan, og vært svært nær ved å angripe Irak på ny. Økonomisk ga angrepene ingen tap for jødene, og knapt ett eneste jødisk liv gikk tapt, som vi har sett. Hvem er det egentlig nærliggende å mistenke for ugjerningen? Hvem er det som styrer mediene og retter all mistanke mot Islam, Osama bin Laden, al-Qaida, og Taliban? TV-slaver i alle land manipuleres til en helt ukritisk aksept av mediemogulenes diktat i skyldspørsmålet. Ting kan tyde på at FBI ikke er like overbevist. I november begynte rykter å lekke ut om at et betydelig antall Israelere var arrestert etter 11. september. Av de 554 personer som ved utgangen av november var blitt arrestert skal Israelerne utgjøre den største nasjonale gruppe. Noen mener at så mange som 150 Israelere er blitt arrestert. 5 israelske menn ble arrestert 11. september mens de fra New Jersey-elvebredden (fra et hustak?) filmet de brennende tårnene i WTC. Grunnen til at politiet ble varslet var at de danset og jublet ved synet! De arbeidet for et jødisk flyttebyrå og hadde boksåpnere i lastebilen, ett av de våpen som ble brukt ombord på de kaprede flyene. En av dem strøk på en polygraf-prøve mens han redegjorde for sin tjeneste i den israelske hær. Hvorfor hadde disse Israelerne, som utga seg for å være flyttesjauere, video-kameraer med seg på jobb en vanlig arbeidsdag? Forøvrig er dusinvis av Israelere blitt arrestert over hele USA, hvor de arbeidet for et firma som selger juggel og ansetter unge menn fra Midt-Østen. En annen påfallende ting er at 6 "muslimske terrorister" skal oppholde seg i USA med israelske pass. Passene skal være forfalskede. Endelig ble to Israelere anholdt i Chicago med detaljert video-opptak av Sears-tårnet.

Vil man finne ut noenting om en terrorhandling i så gigantisk målestokk som dette, må man opptre som detektiv og være mistenksom og forskende overfor alt og alle. Det første som står klart er at den krevde langvarige forberedelser, store ressurser og høy kompetanse på flere områder. De som planla og gjennomførte denne kaldblodige operasjon må ha visst hva de gjorde og hvorfor de gjorde det. De må ha hatt et klart motiv. Når en detektiv etterforsker et mord er noe av det første han undersøker, hvem som hadde noe å vinne på det. Jo mer det kostet morderen å utføre ugjerningen desto sterkere må motivet ha vært. Så vi spør: Hvem tjente på angrepene på WTC og Pentagon? La oss se på de politiske forholdene i månedene, ukene og dagene før det smalt.

Bare 8 dager før ble Israel overrumplet av et ydmykende nederlag i FN : I en erklæring vedtatt av 3000 ikkestatlige organisasjoner fra 44 regionale og interesse-baserte sammenslutninger på konferansen mot rasisme i Durban, SydAfrika, ble Zionisme likestilt med Rasisme, og Israel stemplet som en rasistisk apartheidstat. De Israelske delegatene kalte det hets mot jøder og forlot konferansen i protest, tett fulgt av sine amerikanske kolleger.

I ukene forut for 11. september planla Bush å fremme og støtte opprettelsen av en palestinsk stat. Planen skulle offentliggjøres i en tale holdt av sekretæren Colin Powell, som også skulle diskutere utspillet med Saudi-Arabias ambassadør, prins Bandar bin Sultan, den 13. september. Planen ble i stillhet skrinlagt etter angrepene.

I året forut for denne apokalypse begynte verden endelig å få øynene opp for Israels terror mot det palestinske folk, og disses tapre motstand mot en økonomisk og militært overlegen okkupasjonsmakt. Forfølgelsen, undertrykkelsen, drapene, torturen, ødeleggelsen og beslagleggelsen av palestinsk eiendom, fordrivelsen, massakrene - det har pågått i over 50 år. Britene fikk føle jødenes bestialske grusomhet på kroppen de siste årene Palestina-mandatet ble holdt i hevd, da terrorbander som Irgun og Stern herjet som verst. Ingen påminner oss om dette idag, men disse uskyldige "Holocaust-overlevende" bombet bl.a. Kong David -hotellet, hvilket kostet 93 mennesker livet, de snikmyrdet et stort antall britiske tjenestemenn og soldater, kidnappet og torturerte dem ihjel. Den svenske FN-megler grev Folke Bernadotte ble snikmyrdet - som tegn på jødenes freds- og forsoningsvilje, får vi tro. Mens noen av disse bandittene syslet med å fremstille kjemiske og bakteriologiske våpen som skulle brukes bl.a. til å forgifte ferskvannskilder i det utbombede Tyskland, oppfant andre brevbomben og lyktes med den å ta livet av mange fortjenstfulle menn over hele verden. Jødene i Palestina fór frem mot Britene som de hadde gjort mot Tsar-veldet i Russland, og deres æreløse og grusomme kampmidler mot vaklende og nølende motstandere, ennå påvirket av ridderlige anskuelser, bragte dem til sist seieren.

Da Britene hadde trukket seg ut fant Palestinerne seg stilt overfor en fiende med et bunnløst reservoar av amerikanske penger og våpen i ryggen og som ikke skydde noe middel og ikke var hemmet av noe hensyn til rettferdighet. Nå ble hovedtyngden av terroren vendt mot dem. Det endte med at 800000 Palestinere ble fordrevet fra hjem, gård og forretning. De har aldri fått vende tilbake. Massakrer fant sted, noen av dem har fått navn, slik som Deir Yassin. I årene som er gått etter grunnleggelsen av staten Israel er Palestinerne blitt utsatt for en blodig undertrykkelse. Deres levekår er blitt systematisk undergravet; deres ære og helligdommer valset ned; unge menn er blitt vilkårlig arrestert i mengder og i fengselet utsatt for tortur. Menneskerettsgrupper regner med at 85% av anholdte Palestinere blir torturert, og at 150000 av dem har lidd denne skjebne - og vi snakker om den verst tenkelige tortur, uten at jeg trenger å gå i detalj. Toppen av Satanisme dannet allikevel bruken av Palestinere som forsøkskaniner under utviklingen av ABC-våpen. Man ville ha noen å utforske disse våpnenes virkning på...

Man må ikke gjøre seg noen illusjoner om at Israelerne er blitt mer menneskelige med årene. Deres forkjærlighet for å velge sine verste massemordere og terrorister til statsoverhoder har holdt seg vedlike. Før Begin, Barak og Shamir, nå Sharon. La oss se litt på statsminister Ariel Sharons meritter. I 1982 finner vi ham som Israels forsvarsminister, og han leder invasjonen av Libanon. Under dette felttoget teppebomber han (med Amerikanske fly og bomber) Beirut hvilket krever et antall menneskeliv som oppgår til 5 ganger det tap New York led 11. september. Men hans mest beryktede udåd er knyttet til navnene Sabra og Shatila. I disse flyktningeleirene lot han et sted mellom 1500 og 2500 kvinner og barn, som USA hadde garantert sikkerheten til, voldta og slakte. Slakteren Sharon er nå ettersøkt av en belgisk domstol for krigsforbrytelser. USA later imidlertid som om de ikke er klar over Sharons forbrytelser, og det er denne mannen Bush omfavner og skal bekjempe terrorisme sammen med!

I så fall er "terrorisme" det samme som motstand mot det verdensomspennende jødiske despoti som er i emning. Men folk hadde begynt å få opp øynene for den onde makt i MidtØsten. Så smalt det. Med ett var Israel som aggressor fullstendig strøket fra mediebildet. Og ikke nok med det, men jødekanalene og jødepressen verden over opphørte omtrent å dekke andre saker: Nå var det "krigen mot terrorismen" det gjaldt og intet annet. CNN og de andre som ellers er så flinke til å multikulturalisere alt og blande rasene, gjøre slumkultur fra negerghettoene til den eneste almengyldige og tidsriktige - nå tok de plutselig rasemotsetningene i bruk og fremstilte gråtende blonde nordiske kvinner som hadde mistet sin kjære her, og nifse svartsmuskede terrorister der. Det kvakk i meg da jeg så det, og den videre politiske kurs var dermed utstaket: Det skulle bli krig, og den heltemodige hvite mann skulle som vanlig føre jødenes skitne kriger og dø på slagmarken for deres griskhet og maktsyke.

Amerikansk etterretning som ellers skryter av å ha innblikk i det meste som foregår på denne kloden, forega å ikke kjenne til disse storstilte aksjoner på forhånd. Men nesten umiddelbart etterpå kan de utpeke de skyldige! De skyldige, de onde, terroristene - er Osama bin Laden, al-Qaida, Taliban, muslimene, Islam, Irak, Palestinerne! Israels fiender har skylden, og forøvrig alle og enhver som ikke 100% slutter opp om Bush-administrasjonens straffeekspedisjon og krig mot terrorismen. For som Bush sa i sin fjernsynsoverførte tale til Kongressen: "Enten er du med oss, eller så er du med terroristene". Alle skal slutte seg sammen i en Global Allianse mot terror. Hvis du ikke blir med på å hetse arabere og muslimer, og ivrer for å bombe dem tilbake til steinalderen, så er du en forræder! Og like snart som man visste hvem som hadde gjort det, visste man også hvorfor de hadde gjort det: Fordi de hater Amerikas frihet og demokrati! Den fordummende og krigshissende propaganda lot seg ikke bremse av at de fleste spørsmål i forbindelse med 11. september sto og står ubesvart. Sannheten står visst ikke høyt i kurs - du vet, det er ikke alltid man har bruk for den.

Man vet hva man trenger: High Office of "Homeland Security" . Sikkerhet, overvåking, innskrenkning av Amerikaneres frihet til å organisere seg og ytre seg, spionasje på Internett, avlytting av telefonlinjer, fullmakt til å arrestere folk og holde dem fengslet så lenge som helst uten å reise tiltale. For å forsvare friheten mot bin Laden og hans menn innfører man unntakstilstand, politistatforhold, noe som begynner å ta form av et - diktatur. Til å drive Jødenes Nye Krig og fremme deres Nye VerdensOrden trenger man dessuten en hær av rasende kyllinghjerner som er rede til å begå grusomheter uten hemninger. Som Time Magazine uttrykte det samme dag som katastrofen inntraff: "Hva vi trenger er et forenende slags patriotisk Pearl Harbour -raseri, en gjennomgripende rystelse som ikke gir seg etter en uke eller to." Hvorfor? Fordi, som Ehud Barak sier til Le Monde 13/9, "hele verden må nå føre krig mot Israels fiender". Akkurat som Roosevelt visste om og hjalp til å fremprovosere angrepet på Pearl Harbour, så visste vel Zions menn på maktens tinder i USA om og bidro til å fremkalle angrepet på WTC og Pentagon? Sammensvergelsen er like nærliggende nå som dengang.

At kapitalsterke krefter må ha kjent til terrorplanene fremgår av bevegelsene på markedet. Fra Chicago meldes det om uvanlig aktivitet i flyselskaps-opsjoner opp til en måned før angrepene, og fra München melder tyske bankfolk om hektisk handel i forsikrings-aksjer. Bush lovet å forfølge enhver profitør, men så fant han vel ut hvem de var, og det ble stille. I stedet stiller han opp et krigsbudsjett på 344 milliarder dollar. Hvem tror du håver inn dette astronomiske beløp gjennom sine eier-interesser i krigsindustrien? Akkurat som under den 2. verdenskrig og under Vietnam-krigen ønsker finansmagnatene på Wall Street krig og å holde krigen gående så lenge som mulig; intet er mer innbringende. Bush har også gått med på å skyte inn milliarder av dollar i flyselskapene. Så man ser enorme summer skifte eiere både like før og like etter angrepene - visse kretser som profiterer på tragedien. Når det gjelder krigen i Afghanistan finnes det nok også motiver som det ikke snakkes høyt om. En sak er at man innsetter et marionette-regime for Den Nye Verdensregjering og innstifter et system for utbytting. Men på kort sikt har kapitalen, gullets herrer, fint liten interesse av Afghanistan - hvis det ikke var for oljen under det Kaspiske hav! 500 års reserver for hele verden ligger der og venter på å utvinnes. Rørledningen må trekkes til Middelhavet eller - gjennom Afghanistan og Pakistan til det Indiske hav. Det sier seg selv at man ikke kan påbegynne byggingen før man har kontroll over regjeringen i landet.

Angrepene denne skjebnesvangre dag, 11. september 2001, er gjennomsyret av mystiske omstendigheter. Noen av dem har jeg allerede drøftet. Her er flere: Bush sendte sin anti-terror-pakke til Kongressen bare én uke etter; å utarbeide slike lovforslag tar vanligvis månedsvis. Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at det globale elektroniske overvåkingssystemet Echelon varslet om angrepene tre måneder før. En tidligere Pakistansk diplomat har fortalt BBC at USA hadde besluttet seg for å angripe Afghanistan senest i juli 01. To uker før angrepene var FBI ved en flyskole i Norman, Oklahoma, og forhørte seg om en mistenkt terrorist, men benekter i ettertid ethvert kjennskap til en sammenheng mellom flyskoler og terror. Minst tre ulike grupper av Israelere ble anholdt for filme WTC før og under styrtene; noen av dem bar på kart som knyttet dem til dådet og kan ha vært Mossad-agenter.

Når det gjelder selve det fysiske forløp under sammenstøtene og da tårnene raste, sier Van Romero, vise-president ved et forsknings-institutt i New Mexico, at rasene var for metodiske til å kunne skyldes flykræsj. Romero er ekspert på sprengning og mener at det må ha funnets sprengstoff strategisk plassert i tårnene før flyene traff. Hvorfor tok det så lang tid fra de traff til tårnene raste, og ved hvilken mekanisme? Varmeutvikling? Tårnene var bygget for å tåle temperaturer på 2000 grader. Hyman Brown, mannen som ledet byggingen av WTC, kan ikke skjønne hvorfor tårnene raste og sier at de var over-dimensjonert for å tåle nær sagt hva som helst - orkaner, bomber, flykræsj, ... Et øyenvitne har fortalt at han så små eksplosjoner i hver etage mens tårnene raste.

Og ferdskriverne ombord i flyene? De er angivelig ødelagt! Alle åtte! Bokser som er laget for å tåle det aller meste. Men en av kaprernes pass skal ha blitt funnet et stykke unna åstedet! Sendte han det ut med brevdue like før smellet? Hva så med pilotene på de tre flyene (to mot WTC og ett mot Pentagon) som ga oss en oppvisning i fremragende flyvekunst - hvor lærte de det? En flyskole i Florida hvor kaprerne skal ha fått øvelse sier at den var minimal og foregikk i én- og tomotorers småfly. På en annen skole fikk de noe undervisning i en Boeing 727 -simulator. De kaprede flyene var imidlertid Boeing 757 og 737. Hani Hanschur som angivelig førte flyet mot Pentagon med slik forødende presisjon skal i følge sine lærere ha vært et null hva flyving angår. Det kan synes som om dette med flyskolene er dekkoperasjoner og avledningsmanøvre. Profesjonelle piloter uttaler i hvert fall sin vantro.

Hvem sto bak angrepene 11. september 2001? Osama bin Laden har gjentatte ganger benektet sin delaktighet. Og hvorfor skulle en arabisk eller muslimsk gruppe slå til på dette ugunstigste av alle tidspunkter? De hadde alt å tape på en slik aksjon. Men andre hadde alt å vinne, som drøftet. Dagen før, den 10. september, skrev Washington Times om en 68-siders rapport fra SAMS, en militær eliteskole, at "Mossad har evnen til å slå til mot Amerikanske styrker, og få det til å se ut som en palestinsk/arabisk handling". 11/9 så det bestemt slik ut. Men var kaprerne virkelig arabere? Mennene på bildene ser arabiske ut, men noen av dem hadde ingenting med aksjonen å gjøre. Ellers finnes det som kjent jøder i nesten alle land, og som ved et kontrollert opptak av blod er kommet til å ligne på sine vertsfolk. De behersker også deres sprog som var de ekte hjemmehørende. Flere kvalifiserte militære kilder har bekjentgjort sin overbevisning om at aksjonen 11/9 var for stor for alle muslimske organisasjoner, og at en statsmakt må ha spilt med på laget. Jo dypere man trenger inn i dette sakskomplekset, jo sterkere blir overbevisningen om at bare Mossad i samarbeid med CIA kan ha maktet det. Bare en slik uhellig allianse kan oppklare de mange mystiske aspekter, og forklare hvorfor Jødene uteble denne dagen. Med verdens-terrorisme-propagandaen skal våre siste friheter avskaffes og en Orwellsk verdensregjering opprettes.

Rønnaug