Hvorfor ikke helikopter til Utøya?

Det sto et Sea King-helikopter på Voldsløkka i Oslo, en kort kjøretur fra Oslo sentrum der beredskapstroppen befant seg, melder TV 2. Men isteden brukte beredskapstroppen over 50 minutter med bil og båt.

Ifølge Hovedredningssentralen var ikke redningshelikopteret loggført med oppdrag i det aktuelle tidsrommet. Ifølge Forsvaret skal et Sea King-helikopter kunne frakte åtte til ti personer og utstyr.

Det var "helsesporet" som hadde ansvaret for dette helikopteret, og ikke politiet, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt til kanalen. Hva mener han med det? Er politiet uvillig til å bruke et helikopter fordi det vanligvis frakter syke og sårede? Ringte de Hovedredningssentralen og spurte om å få bruke det? Og hvis de ikke visste at det sto der, ringte de for å spørre om det fantes et helikopter i nærheten? Nei, intet av dette. Hadde de ringt ville de selvsagt fått lov, med tanke på terroren.

Fredriksen mener at det ikke er sikkert at det ville gått raskere å frakte beredskapstroppen luftveien dersom de hadde visst om helikopteret. Det er selvfølgelig noe forbannet sludder. Helikopteret bruker 8 minutter på turen Oslo-Utøya. Selv medregnet bilturen ut til Voldsløkka (med blålys og sirene) og omlasting av våpen og utstyr ville det neppe tatt mer enn 15 minutter før troppen hadde stått på Utøya.

Samtidig sto politiets helikopter på bakken. Ifølge TV2 gikk det ikke mer enn 15 minutter etter bomben i Regjeringskvartalet gikk av, før personell fra politiets helikoptertjeneste meldte seg til tjeneste. De fikk beskjed av politiledelsen om at det ikke var nødvendig. Klokka 19, 33 minutter etter at Breivik var pågrepet, kom kontrabeskjeden og de ble kalt inn likevel.

I et forsøk på å skaffe korrekte opplysninger stilte TV2 en rekke spørsmål til både politiet og forsvaret om loggførte hendelser, men uten å få svar. Det ser ut til at Politidirektoratet forsøker å legge lokk på saken. Etter at TV 2 stilte spørsmål om detaljene rundt bistandsanmodningene politiet sendte til Forsvaret etter terrorangrepene 22 juli, valgte Politidirektoratet å sende en oppfordring til aktørene om å opptre «koordinert». Det viser en intern e-post TV 2 har fått tilgang til. E-posten ble sendt 8 august av seniorrådgiver Wemunn Aabø i Politidirektoratet. Koordinerte svar? På godt amerikansk kalles det konspirasjon og cover up for å dekke over det som skjedde og skjule sannheten.

Politihelikopteret har hatt en sentral rolle i årlige terrorøvelser, og skarpskyttere fra politiets beredskapstropp har trent sammen med politihelikoptertjenesten. Målet med treningen har nettopp vært å øve på situasjoner hvor en gjerningsmann må uskadeliggjøres.

Flere kilder med inngående kunnskap om helikoptertjenesten mener man kunne ha reist til Oslo, plukket opp en skarpskytter, dratt til Utøya og skutt Breivik så snart de kom nær nok, skriver Dagsavisen. Politihelikopteret sto parkert på Gardermoen. Flytiden fra Gardermoen til Oslo er rundt 14 minutter, og fra Oslo til Utøya rundt åtte minutter. Mannskapet var på ferie og tjenesten ubemannet, men som sagt meldte de seg likevel til tjeneste bare 15 minutter etter bombe-eksplosjonen i regjeringskvartalet. Politiets ledelse avslo tilbudet.

Hadde politihelikopteret blitt tilkalt da bomben sprang i Oslo ville den vært der da meldingene kom fra Utøya. De første nødrop skal ha kommet rundt 17:10. Politiet meldte selv først at de var blitt varslet allerede kl 17:02. Helikopteret med skarpskytter kunne altså vært over Utøya alt kl 17:20. Som vi vet ankom ikke beredskapstroppen øya før 18:25.

Stabssjef Johan Fredriksen sier at helikopteret ikke har plass til "Delta-troppen" (beredskapstroppen) og at det primært er et observasjonsverktøy. Han mener det ikke kunne ha gjort nytte for seg og reddet liv den dagen da det gjaldt. Sentrale politikilder er sterkt uenige men har fått munnkurv av ledelsen. Ikke et eneste helikopter i Norge har plass til hele troppen, sier de, men man kunne fraktet en del av den. Tidligere politisjef i Oslo, Finn Abrahamsen, sier at helikopteret er viktig som observasjonsplattform og kunne ha tatt med seg to skarpskyttere for å ta ned Breivik fra lufta.

Fredriksen fortsetter: Politihelikopteret er ingen ildstøtteplattform og har ingen innsettingskapasitet. Skvadron 720 fra Rygge har denne kapasitet. Kun fantasien setter grenser for hva vi kan gjøre med dette helikopteret, sa daværende operativ leder Håkon Gerhardsen til TV2 i intervjuet "Politiets råeste våpen" i 2006. Delta-troppen har egne spesialtrente skarpskyttere som har trent sammen med politihelikopter-tjenesten.

Politiets beredskapstropp er ikke det eneste Norge har til vern mot terrorister. Forsvarets Spesialkommando (FSK) er antiterror-soldater i verdensklasse. De ble aldri utkalt. Men de satte seg i beredskap og ventet. FSK befant seg på Rena. De støttes av Forsvarets helikoptre i 330-skvadronen på Rygge. Reaksjonstiden er 15 minutter. Anmodning om bistand kom ikke før politiet var på vei til Utøya og Forsvarets helikoptre var ikke i lufta før Breivik var pågrepet. Hadde de vært utkalt etter at det smalt i Oslo ville de vært i Oslo da meldingen om Utøya kom.

Forsvarets spesialsoldater og helikoptre sto på bakken under hele aksjonen. Men under politiets terrorøvelse i 2008 hadde de bistand fra Forsvarets 720-skvadron på Rygge. Daværende politi-direktør Ingelin Killengreen uttalte dengang stolt: Alle skal være klar over at vår kompetanse på terrorbekjempelse er helt på høyde med andre lands.

Politihelikopter-tjenesten ble vedtatt av Stortinget i 2002. Saksordfører for vedtaket var Einar Holstad, som sier at dette helikopter er den best utstyrte maskin i hele Europa. Det finnes ingen bedre operativ plattform. Mannskapet ville hatt stålkontroll dersom de hadde nådd Utøya i tide. Vedtaket innebefattet at tjenesten skal være døgnbemannet med høy beredskap og ha et reservehelikopter tilgjengelig.

Les også disse artiklene: Politihelikopteret sto rykkeklart og En meget grov feilprioritering