Hva er nasjonalsosialisme?

Spørsmål: "Jeg var inne på siden deres solkorset.org og er mildt sagt sjokkert. Hvordan kan dere forsvare det Hitler gjorde? Hvordan kan dere, som synes å være intelligente mennesker, slutte opp om nazistenes avskyelige overmenneske-teorier og deres hensynsløse utryddelse av alle mennesker de anså for å være mindreverdige?"

Svar: De fleste mennesker i dag har et helt galt syn på hva Hitler sto for og gjorde, til følge av den fiendtlige løgn-propaganda. Mens det tredje rike var i live og ennu under krigen kunne tyske myndigheter og nasjonalsosialister i mange land bemøte løgnene, selv om det også da var vanskelig å nå frem til folket, som var det jødisk-frimurerske medie-monopols gissel, utenfor Tysklands grenser. Dette monopol hetset hemningsløst mot Tyskland og dets NS-lederskap, og skydde ingen løgner, hvor groteske og gemene de enn var. I efterkrigstiden var det nordiske menneske kneblet og stumt og kunne ikke ta til motmæle mot jødenes uhyrlige smædelser. Dette ændret seg først i annen halvdel av 1990-tallet, takket være verdensvevet. Nu kommer sannheten endelig ut - så længe det varer. Mange forveksler filosofen Friedrich Nietzsches tanker om overmennesket med nasjonalsosialistisk livssyn. Jeg mener ikke å si noe stygt om Nietzsche, men avstanden mellom ham og NS-bevegelsen er svært stor. NS-verdier som rase, folk, nasjon, fædreland, ætt, familie, hjem har ingen plass hos Nietzsche. Han levde i en tid (på 1800-tallet) av opprør mot kirke og kristendom og alle overleverte autoriteter og kjæmpet for å finne et nytt fast holdepunkt i tilværelsen. Om han fant noe og hva han fant er en annen historie. Det som kjennetegner NS-epoken i mellomkrigstiden er intens forskning i rase og jødedom; ikke for å herske over noen eller utrydde noen, men for å verne vårt eget liv og trygge våre barns fremtid. Det som ga støtet til denne dyptgripende sannhetssøken var katastrofen med verdenskrig og verdensrevolusjon 1914-18 som kostet så mange millioner av våre beste mænn livet og som rystet vår rase i dens grunnvoller. Hvordan kunne det skje? Det må ikke skje igjen! Det var utgangspunktet. Vi ville et nytt livssyn, et nytt samfunnssystem og en ny regjering til folkets beste.

Spørsmål: "Og så kom dere frem til at jødene måtte utryddes - den endelige løsning på jødeproblemet?"

Svar: Hitler og NSDAP hadde aldri noen plan om å utrydde jødene. Det er ondsinnet oppspinn som dessverre selv mange nasjonalsinnede hvite mennesker halvveis tror på. Hensikten er åpenbart å skremme menigmann bort fra NS og få ham til å forbinde NS med hårreisende forbrytelser. Man vil at han skal tænke på NS som industrielt drapsvesen. Når man først er kommet fri fra tvangstanker og fjernstyrte tankebaner og er blitt usårbar for propaganda-kanonene, må man nesten le av disse absurditetene. Det er ganske utrolig hva man kan utrette med monopol på massemedia og et hjerte fullt av hat og uten skrupler. Det er livsfarlig å la et fremmed og fiendtlig folk eie og styre nasjonens midler til å informere seg. På den måten blir hele vårt folk forført og forgiftet. Det er det som skjedde utover 1800-tallet og som befæstet seg på ny efter annen verdenskrig. Saken har dessuten en bakside: Jødene har ikke så god fantasi, så når de vil beskylde sine motstandere for forbrytelser bruker de ofte sine egne hemmelige bekjennelser, passende tillempet. Disse beskyldningene om folkemord røper faktisk hva de selv hadde i sinne. Ikke la de godt skjul på det heller. Da de dro i gang annen verdenskrig hadde dette folkemord - rasemord - længe pågått i Russland, og de hadde lignende planer for Tyskland. Men hvem har i dag hørt om Morgenthau-planen og Kaufman-planen? Det er ikke sånt Hollywood lager "blockbuster" -filmer av eller deres forlag utgir "bestsellers" om. Det er ikke sånt "våre" aviser skriver om eller vi får se på fjernsyn. Altså eksisterer de ikke. Inntil verdensvevet kom i rute visste folk flest absolutt ingenting om de redsler som utspilte seg under jødenes skrekkvelde, og ikke bare i Russland og under krigen, men også efter krigen i Tyskland. Hvem vet noenting om den Røde Armées massevoldtekter som rammet millioner av tyske kvinner? Dens grusomheter og massedrap og skadeforøvelse og plyndring? Hvem har hørt om US Army's herjing og Eisenhower's bedrifter? Hvem er klar over at det utspant seg et regelrett folkemord i Tyskland EFTER krigen - EFTER at tyskerne og deres trofaste germanske bundsforvandte hadde kapitulert og overgitt seg - og at millioner av tyskere mistet livet?

Spørsmål: "Så du benekter altså Holocaust og at 6 millioner jøder ble gasset ihjel?"

Svar: Ordet holocaust er gresk og betyr fullstændig forbrenning. Det ble oppdiktet på en tid da det var på moten å påstå at disse 6 millioner ble brent levende på store bål eller slengt levende i ovner. Siden foretrakk man historien om gasskamrene. Heldigvis for løgnmakerne er det de færreste som skjønner gresk. Folk flest har også kort hukommelse. Denne historien om jødeutryddelser i de tyske fangeleirene, særlig Auschwitz-Birkenau, har man i dag gjendrevet på de fleste punkter. F.eks. vet vi at det ikke fantes gasskamre for avlivning av mennesker der, men derimot for avlivning av lus i tøy, noe som var nødvendig for å hindre tyfus-epidemier i leirene. Gasskamrene var altså der for å redde fangenes liv, deriblant jødenes. Jødenes forbryterske utakknemlighet skriker til himmelen om å bli straffet! Ikke bare er de ansvarlige for de rasemorderiske verdenskrigene og marxist-revolusjonene, men de har håvet inn enorme summer i oppreisning fra sine ofre (hovedsakelig fra tyskerne) for oppdiktede forbrytelser mot seg selv!! Det er slik de arbeider: Først utbytter de og proletariserer oss, driver oss som slaver og ender opp med å myrde oss; så anklager de oss for å ha gjort dette mot dem, og skal ha erstatning for det! Vårt sprog savner ord for jødens frekkhet og ondskap. "En erkeskjelm" er som et vissent løv å komme med. Dette tallet 6 millioner bruker man forøvrig kun fordi jødene har en kabbalistisk hang til tallet 6. Længe før annen verdenskrig kunne man lese i jødeblader om myten at de først skulle få vende tilbake til det forjettede land efter at 6 millioner av deres var ofret. "Holocaust" kunne altså også tjene til å drive overtroiske ortodokse Talmud-jøder til Palestina.

Spørsmål: "Er det ikke på tide å bli ferdig med den annen verdenskrig og rette blikket fremover? Lever dere ikke i en svunnen tid med symbolene deres, uniformene, den ariske myte, Hitler-dyrkelsen og alt det der?"

Svar: Si det til jødene ved neste omdreining på utpresnings-skruen for såkalte "holocaust-overlevende"! Du kommer til å bli skjelt ut som anti-semitt, og kanskje få en straffesak på deg for hets mot folkegruppe! Hver gang en ikke-jøde beklager seg over uretten i forbindelse med annen verdenskrig blir han irettesatt med et "vær takknemlig for at du er i live". Ingen krigsforbrytelser er blitt påtalt og forfulgt. Tvertimot har altså jødene diktet opp slike som aldri fant sted og som skal ha blitt begått av ofrene for de virkelige krigsforbrytelsene. NS-folk ble torturert og myrdet fra første stund efter at "freden" brøt løs og i årevis fremover, både i og utenfor skueprosessene i Nürnberg, både i og utenfor domstolene. Har vi glemt de drøyt 90 000 nordmænn som ble forfulgt med barbariske straffer, både av regimets mænn og av pøbelen, for at de hadde gjort sin plikt og vært tro mot folk og fædreland? Vi lever ennu i skyggen av krigen, enten vi vil det eller ei. Det syn man har på verdenskrigen bestemmer ens moralske utsyn over verden i dag. Gir man som hvit mann jødene rett og tilber avguden "holocaust" så har man oppgitt seg selv og sitt liv på denne Jord. For å avskjære fluktruten for den hvite mann gjennom ensidig klandring av det tyske folk, har "man" dessuten fabrikert vikarierende folkemord for hver eneste hvite nasjon, i tilfælle noen ikke skulle føle seg tynget av skyld for "holocaust". Vi har indianere i Nord-Amerika og indianere i Syd-Amerika, negerslaver og innfødte ofre for fordums kolonimakter i alle verdensdeler. Selv for oss nordmænn som aldri har hatt kolonier har man funnet på noe: Ved siden av vår delaktighet i NS-æraen, skal vi ha begått folkemord mot taterne! Målet er å få oss nordiske mennesker til å føle skyld alle som en og få oss til å svelge den uhyre frekke løgn at vi germanere er barbarer og ikke har annet enn hva vi har røvet fra andre! Som du skjønner føres krigen videre med andre midler. Når det gjelder å utbre skyld og skam og selvforakt sier jødene ingenting om at raser liksom ikke skal eksistere; nei, da skal nordmænn føle skyld for det spanjoler gjorde, spanjoler for det nederlændere gjorde, disse i sin tur for britenes gjerninger osv.. Men når vi er stolte over våre forfædres bragder, da forhånes tanken om fædreland, nasjon og rase, da finnes det med ett ikke noe slikt. Jødene er ikke ferdige med verdenskrigen; det blir de først når verdensherredømmet er sikret, og det blir det først når den hvite mann er knekket for godt. Hvordan kan andre enn søvngjengere unngå å se hvordan vi hvite angripes og slås tilbake overalt på Jorden, også i våre egne fædreland? Jødene har opphevet alle våre rettigheter og dømt oss til å dø; det er hva vi har å forholde oss til.

Spørsmål: "Er det ikke en myte at jødene er så uhorvelig mektige? Hvordan skulle et så lite folk kunne råde over så mange mennesker på Jorden? Du må vel i hvert fall innrømme at de ikke klarer seg uten en hær av medarbeidere, som er hvite akkurat som du. Hvorfor ikke da like gjerne bebreide den hvite mann som jødene? Dere sier f.eks. at det var England og Frankrike som startet annen verdenskrig, og det er jo hvite land. Jødene blir vel alltid utpekt til syndebukk fordi de er fremmede?"

Svar: Nei, jødenes makt i våre dagers verden er ikke en myte men en bedrøvelig kjensgjerning som alle der følger oppmerksomt med i verdensbegivenhetene kan overbevise seg om. De har vært herrer over bank og børs, guld og finans, forlag og massemedia, handel og underholdning, politiske partier og bevegelser o.a. i lang tid. I et kapitalistisk samfunn som vårt hvor pengene rår og det nasjonale samhold er svakt, kan et fåtall finans-magnater styre veldig mye. Og den største kjeltring blant spekulantene har en tendens til å karre til seg de største gevinstene, fordi spillet føres på premisser hvor ære og edle personlighets-trekk bare er en klamp om foten. Et klassisk eksempel er hvordan jøden Rothschild tyve-doblet sin formue over natten under slaget ved Waterloo i 1815. Jødene, med sin slu og samvittighetsløse fremferd, har alle fordeler i et spill hvor man kappes i intriger og skurkaktighet. Ånden bak bank og børs er oss nordiske mennesker fremmed. Vi føler oss ikke vel tilpass som lånehaier, ågerkarler, overflødige utsugende mellomledd, konkurs-svindlere, slavedrivere, krigs-profitører o.l.. Vi ble skapt til å være helter og kulturbyggere, ikke snyltere og konspiratører. Når samfunnet var slik ulykkelig innrettet til gunst for kræmmersjel og kjeltringsinn, måtte vi til sist bli ufrie og se oss underlagt fremmede herrer. Ansvaret faller på den "kristne" kirke som systematisk motarbeidet, ja forintet, nasjonal identitet og samhørighet i blodsbånd. Jødenes pengemakt begynte længe før Rom, men for vårt vedkommende var den en arv fra det råtnende rasedøde Romerriket, som den forfalskede kristendom innførte i undertvungne germanske land. Jødene vant også frem ved å danne dulgte nettverk slik at de sammen kunne utmanøvrere gojim-konkurrenter. Vi på vår side var ved selve vår religions innhold og sjels beskaffenhet forhindret fra lignende sjofel adferd. Jødene hadde også privilegier fra kirken og fyrster; f.eks. forbød kirken rentevesenet - men jødene var unntatt. Deres materialisme og umåtelige griskhet var naturligvis en drivfjær som den hvite mann aldri kunne oppvise maken til. Vi var fornøyd med lite og syslet heller med åndelige ting. Bortsett fra kirken selv fikk jødene først makt over fyrstene, som ofte sto i gjeld til dem for å føre krig, og pantsatte gods og gård til de jødiske bankmænn. Dette medførte en avhængighet som de utnyttet til å styre fyrstemakten i sin favør. Og ad slike veier sivet de inn i det folkelige borgerlige næringsliv og handel og oppnådde monopoler og drev sin utbytting. For å sikre sin makt innstiftet de hemmelige selskaper hvor alle innflytelsesrike gojim-mænn ble innrullert og pålagt å sverge blind lydighet mot en ukjent herre med et ukjent formål. Men ved løgn og forstillelse kunne man få det hvite gojim-medlem til å innbilde seg at han kjente lederskapet og formålet. Slik vokste frimureriet frem - det symbolske mureri. Men folket reiste seg mot parasittene og tyrannene gang på gang og tvang fyrstene til å utvise jødene fra det ene land efter det annet. Og så vendte de tilbake en del år senere når harmen hadde lagt seg, og alt begynte forfra. Slik bølget livet frem og tilbake i Europa - inntil inngangen til 1700-tallet. Da hadde jødemakten fæstnet seg og var ikke mer til å forjage. Takket være frimurerne, jesuittene, Rosekors-ordenen og andre hemmelige selskaper. Det man først og fremst må bebreide den hvite mann er godtroenhet og tålsomhet. Ellers har jødene en egen evne til å snuse seg frem til slynglene blant oss og dem som alt har noe fremmed blod i sine årer og i hvis bryst et halvt hjerte banker for fædrelandet.

Spørsmål: "Hva vil dere gjøre med folk og samfunn hvis dere på ny kommer til makten? Hva er nasjonalsosialisme egentlig? Vil dere avskaffe demokratiet? Sløyfe menneskerettighetene? Det blir vel et brutalt samfunn for de svake?"

Svar: Nasjonalsosialisme er en sosialisme som tjener nasjonen. Nasjonen er vår biologiske arv - rasen - samt seder og skikker og kulturarven. Den sosialisme vi forkynner går ut på å sveise folket organisk sammen og gi oss alle en felles forankring og et felles formål. Fellesskapet vil bli satt i høysetet, og det er nasjonen. Den innebærer en egenart og visse verdier som vi vil skal gjennomsyre folkemassene. Det gamle slagord renner meg i hug: Fellesnytte går foran egennytte. Vi vil avle dugnadsånd og ha folkefellene til å stille opp og gjøre sitt uten å kræve noenting igjen, til berikelse og lykke for folket. Vi vil gjøre slutt på det gjerrige havesyke ervervssamfunn og fremme helte-samfunnet for ytelseskåte selvforsakere med idealer. I bunn og grunn ønsker vi bare å gjeninnføre det samfunn som naturen nedla i vårt nordiske blod. Vi kommer ikke til å gå inn for noenting unaturlig. Ingen likhet som strider mot medfødt ulikhet. Ingen tålsomhet for avvik som strider mot naturens orden og gammel sed (raseblanding, homoseksualitet, prostitusjon, pornografi osv.). Naturen er aristokratisk, og det må også samfunnet være. De som utmerker seg som særlig dyktige vil bli hevet opp til makt og myndighet; de andre må finne seg i å rettledes og adlyde. Vi kommer aldri mer til å ta beslutninger ved å tælle dumme hoder og sanke stemmer. Fører-prinsippet skal gjelde: For hver oppgave må en mann eller kvinne - føreren - ta ledelsen over arbeidsstokken og påta seg det fulle ansvar for at oppgaven blir løst på tilfredsstillende måte. Det vil aldri mer bli slik at hele landets formue kan settes over styr uten at noen kan stilles til ansvar. Staten vil lede viljene og kræftene i folket i ordnede former gjennom passende organisasjoner. Den vil romme all virksomhet i landet av betydning. Ikke alt bør eies privat og ikke alt bør eies i fellesskap, men noe egner seg for privateie, annet for felleseie. Alle personlige ting og bolig bør eies privat, mens bedrifter mest mulig bør eies av gründerne og ildsjelene og dem som slutter opp om foretaket og arbeider i det. Industrier og virksomheter av særlig stor betydning for staten og nasjonen skal være felleseie. Vi vil tåle ulikhet i formue, forsåvidt som den har sine røtter i ulike evner og anlegg og arbeidsinnsats, men ikke den enorme ulikhet som skyldes pengeveldets forhatte institusjoner. Børsen vil bli nedlagt - eierandeler i bedrifter skal ikke kunne omsettes fritt men være bundet til person. Bankene nasjonaliseres og gjelds- og rentevesenet avskaffes. Det vil tilkomme hver enkelt både rett og plikt til å utvikle sine medfødte evner og anlegg så vidt mulig og innta sin rettmæssige stilling i samfunnet. Staten vil bistå i dette og skaffe tilveie nødvendige midler. Ingen skal være hemmet av fattige forældre, men i alle tilfæller få den utdannelse som passer. Alle som har vist sitt verd vil også ha rett og plikt til å inngå ekteskap, stifte familie og avle barn. Forplantningen er vårt være eller ikke være og seksuallivet er hellig og må ikke tilsmusses. Jakten på maken - den "rette" - vil ikke længer overlates til den enkelte men fremmes av staten, og ingen vil kunne gifte seg uten statens godkjennelse. Seksuelt samkvem utenfor ekteskapet (hor) vil være forbudt. Statens fagfolk vil stå for rasehygienen og ved egnede virkemidler sørge for at barnekullene er store og riktig fordelt. De kristne kirkene vil bli oppløst og erstattet av en germansk folkekirke som alle folkefeller skal tilhøre, og den vil ivareta vårt nordiske religiøse sinnelag og feire høytidene i livet. Vi kommer til å tilstrebe et raserent samfunn. Rasefremmede som har innvandret nylig vil bli sendt hjem til sine egne land. Primitive etniske grupper som ikke har noe eget land vil bli henvist til reservater. Rasefremmede og folk av blandingsrase hvis ætter har oppholdt seg i landet i meget lang tid og ikke kjenner sitt opphav, vil bli tålt såfremt de ikke har skadet vårt samfunn og folks interesser, men de vil ikke kunne inneha høye verv i staten og forhindres fra å gifte seg med raserene nordmænn. Videre vil vi gå inn for geografisk og sosial separasjon mellom dem og ekte nordmænn og oppmuntre dem til å utvandre til land hvor deres rase er fremherskende. Jøder vil ikke under noen omstændigheter bli tålt i landet! Grunnlovsforbudet mot jøders adgang til riket gjeninnføres. Nordmænn med adferdsvansker eller usunne holdninger sendes til rehabiliterings-leir. Uforbederlige forbrytere, kronisk syke, og andre som av medfødte lyter på kropp eller sjel ikke kan gjøre nytte for seg eller er til skade for samfunnet, plasseres i permanente leire til forpleining på statens bekostning, men mister retten til å forplante seg.

Spørsmål: "Dette virker veldig strengt. Vil dere forby kortspill, dans og nytelse av alkohol og tobakk også? Blir det slutt på all moro og underholdning når NSerne tar over? Skal man ikke engang få ha en kjæreste? Det blir visst ikke mye frihet til overs?"

Svar: Vil vi arbeide oss ut av forfallet og oppleve en ny vårløsning i vår nasjons liv, må vi være strenge og sterke. Vi må bekjæmpe alt som er dekadent og perverst og gi ungdommen nye moralske og sedelige forbilder. Det kan høres kjedelig ut, men det vil gi oss fred i sinnet og ny lykke, for dette er blodets stemme! Spill og lek vil vi lede inn i baner som samsvarer med våre iboende og dyptliggende holdninger og længsler; de skal lokke frem, bejae og befæste vårt rotnorske sinnelag; de skal avle glæde og begeistring gjennom selvopplevelse og samhørighet. Samme prinsipp gjelder for all underholdning - det skal være god underholdning. Vi har i vår tid et svært og voksende problem med stoffmisbruk. Vi kommer til å kaste oss inn med hele vår tyngde for å drive denne djævel ut av vår ungdom! Da nytter det ikke med halvhjertede tiltak. Skal vi forby noen droger men ikke andre? Skal vi forby hasj men ikke tobakk? Kommer ikke da de som før røkte hasj til å røke desto mer og sterkere tobakk? Skal vi forby tobakk men ikke alkohol? Kommer ikke da misbruket til å finne utløp i alkoholen? Og hvis også alkohol blir forbudt men kaffe er tillatt, så kommer vel mange til å drikke sterkere og oftere kaffe? Enda viktigere er det moralske og logiske hensyn: Hvordan skal vi begrunne et forbud mot ett giftstoff, når andre er tillatt? Koffein (i kaffe) er en sterk og farlig gift; er du ikke vant med den kan du få hjerteflimmer og dø av en dobbel espresso. Langtidsvirkningene er dårlig dokumentert men jeg har hørt om stress, konsentrasjonsvansker, sløvhet. Vi NSere er mot forgiftning av våre legemer uansett hva giften heter, akkurat som vi er mot forsøpling av våre sinn med dekadent kommersiell masse-underholdning. Det er ikke moro å hensykne i denne rennesten. Vi vil også få bukt med at man behandler sin kropp og sitt kjønn som et nytelsesmiddel. Naturen veileder oss: Samleiet er til for å befrukte kvinnen og føre arven videre. Derfor skal man ikke ligge med noen man ikke ønsker å spleise gener med og føde og oppdra barn sammen med. Mennesket har skaffet seg frihet til å omgå naturens bud, men vi bedrar oss selv om vi tror det kommer noe godt ut av det. Vi kommer alltid til å føle oss lykkeligere om vi bøyer oss for Naturen enn om vi trosser henne. Vår arv, vårt vesen hevner seg fryktelig på den som skjener ut fra den rake smale vei. Ungdommen skal oppdras til nordiske dyder, til kyskhet og selvtukt. Å beherske sine lyster og drifter herder viljen og karakteren og fremmer det skapende menneske. Høykultur forutsetter at disse og andre dyder er inngrodd i hver og en av oss. Kan man ikke styre seg men må ha umiddelbar utløsning for sitt begjær, så lever man som et dyr, slik primitive raser lever. Vår høye nordiske rase vokste frem ved sterke karakterer og høye skikker. Alt som er vakkert ved oss har våre forfædres dyder og høysinn skjenket oss. Var det ikke for dem kravlet vi ennu i dag nakne omkring i søle og stank. Vi lever i en råtten, primitiv, utvendig, sanselig tid. NS vil gjenføde høysinnet som slumrer i dypet av oss. Vi vil se fine følelser reise seg på ny: Edel kjærlighet, rørende troskap, ærefulle og sagnomspundne dåd. For frihet er ikke bare frihet fra noe, men like meget frihet til noe. Den negative frihet å løsrive seg fra noe er intet verd om den ikke utfylles av en positiv frihet å hengi seg til noe hellig og adlyde skjebnens røst.

Waldemar