NasjonalSosialisme

budskapet Vil du høre budskapet i et nøtteskall? Kortfattet, rett på sak? Noen ord om nesten alt som opptar oss? Javel, les dette svaret på et brev fra norske skolejenter.

Hva er nasjonalsosialisme? Begynn her! Vi har valgt ut noen ofte stilte spørsmål og gitt svar efter beste evne.

Hvorfor NasjonalSosialisme? Hva er det NS har som andre nasjonalsinnede kampforbund mangler? Hvorfor kan bare NS redde den nordiske rase fra å dø ut? Hvorfor er NS Nordens håp? Fordi: Fordi vi har en sømløs verdensanskuelse og erkjennelser som ingen andre; en tradisjon å bygge på, verdens mæktigste rike i ryggen. Fyr løs, spør i vei!

NS er folkets lykke! Hva er galt med samfunnet slik det arter seg i dag og hva skal vi gjøre med det? Hvordan skal vi innrette NS-samfunnet? Hvordan ivareta folkets livsbehov? Forplantning, livsrom, rasevern og næringsliv er grunnstøttene i folkets liv.

Hva kan vi gjøre? Er Internett i ferd med å bli et underholdningsmedium også for nasjonalsinnede? Sitter vi rundt og tygger drøv i diskusjonsfora? Vi tror det finnes mange der ute som begynner å bli lei og som lengter etter å sette i gang med noe som det er håp og fremtid i. Hva kan vi gjøre for å fremme saken? Rett holdning og handling avhenger av politisk forståelse. Vi må vite hva vi vil og gå på i rett ånd.

Lang natts ferd mot daggry Tanker om motstand under og over jorden. Cellevesen, nasjonalt næringsliv, finansiering. Nasjonal bosetning, yrke, utdannelse. Multikultur, islam, kristendom, frimureri. Organisering for oppdragelse. Arbeidsmåter.

Hva skriver Hitler i "Mein Kampf"? Adolf Hitler er verdenshistoriens suverent mest utskjelte mann. Men hva sto han egentlig for? Har hans rykte og omdømme i etterkrigstid noe med innholdet av "Mein Kampf" å gjøre? Du har sikkert hørt en rekke påstander om hva som angivelig står i denne berømte bok. Har det falt deg inn at de som påstår dette kanskje lyver? Har du selv lest Mein Kampf? Hvis ikke er dette et godt sted å begynne.

Adolf Hitler: Mein Kampf

Bind 1: Et oppgjør

Kan også lastes ned som pdf-dokument

1. kapittel: I foreldrehjemmet Sammendrag på norsk. Glimt fra barndommens rike blant foreldre og familie. De første tanker og erfaringer.

2. kapittel: I lære og lidelse i Wien Sammendrag på norsk. Ved skjebnens lune avsporet og avskåret fra en løpebane som kunstmaler, får vår helt føle storbyens nød på kroppen, og lærer dens politiske og sosiale virkelighet å kjenne.

3. kapittel: Almenne politiske betraktninger fra min tid i Wien Hva Hitler lærte i livets skole i Wien og hva han tænkte seg frem til. Habsburg-monarkiet, den multinasjonale stat, demokrati, parlamentarisme, flertallsprinsipp, den nasjonale sak og den sosiale sak, jødespørsmålet, det kristelig-sosiale parti og den alltyske bevegelse. I denne tid legges grunnstenen for den nasjonalsosialistiske bevegelse.

7. kapittel: Revolusjonen Et spænnende og dramatisk kapittel. Hitlers krigsopplevelser frem til revolusjonen. Her formes hans livssyn og værdier. Hans vilje til å ofre seg for det tyske folk. Hans hat mot dem som forrådte Tyskland, hele det elendige parlamentariske bandittvesen, jødene og marxistene. Han lærer avgrunden å kjenne mellom heltene som gladelig ofrer livet for fædrelandet og gjør sin plikt, og de feige uslingene som sniker seg unna og bare meler sin egen kake, attpåtil er frekke nok til å skryte av det! Alt i et folks liv dreier seg om en manns karakter.

Bind 2: Den Nasjonalsosialistiske Bevegelse

1. kapittel: Verdensanskuelse og Parti. Vi gjør en ny vri på det og oversetter utdrag mest mulig direkte hvor vi hittil har sammenfattet alt han sier.

2. kapittel: Staten. Dette er et langt og viktig kapittel hvor Hitler drøfter statens formål og oppgaver: Rasens bevarelse gjennom raseværn og rasetukt, oppdragelse til blodsrenhet og omsorg for arvesunnhet, fostring av nasjonalstolthet og sosialt rettfærdighetssinn. Han legger mer vekt på kroppens, viljens og karakterens øvelse og dannelse hos de unge enn på opphopning av tørr kunnskap som de ikke har bruk for og derfor glemmer. Vi skal ikke regne på materielle fordeler, men ofre oss for saken og strebe henimot idealet.

3. kapittel: Statsanhørig og Statsborger. Hadde Hitler i sin kritikk av datidens forhold i Weimar-republikken hva angår statsborgerskap kunnet skue inn i fremtiden og beskjeftige seg med tilstandene i Forbundsrepublikken av i dag! Det er også en lærepenge for oss: syns du det er jævlig i dag? Vent bare 10 eller 20 år til så skal du få se på jævelskap!

NSDAPs program Fra 1920. I 25 punkter.

Hitler-citater Hentet fra Mein Kampf og hans taler.

Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20en Jahrhunderts

Vi gjengir utdrag av dette store verk, oversatt til norsk, som først utkom i 1930.

Frimureri og Humanitet s.200-206 . Om frimureriet som bærer av individualismen, universalismen og materialismen som erobret sinnene fra 1700-tallet og bragte oss kræmmersinn, demokrati, marxisme, plutokrati - oppløsning av germansk sed og ære.

Kjærlighet og Ære, del 1 Første del av "kjærlighet og ære" i utdrag. Drøfter striden mellom germansk ære og den romersk-katolske kirkes "kjærlighet" som et historieskapende oppgjør om karakterværdier.

Kjærlighet og Ære, del 2 Annen del av "kjærlighet og ære" i utdrag. Fortsetter oppgjøret med prestevældet i Rom og viser trolldomstroens rasefremmede røtter som Germania måtte reise seg mot.

Bok 3: Det kommende Rike

Myte og Type

del 1 Innledningen til den politisk-drømmende fremtidsvisjon som utgjør tredje bok i dette store værk.

del 2 Om jødene som motrase og biologiske parasitter.

SS, die Schutzstaffel der NSDAP

SS, den nasjonalsosialistiske bevegelses støttropp Førerens livvakt, bevegelsens ordensstyrke og værn mot røde og svarte fiender, det var bare staffelets første og mest opplagte oppgave. SS var en militær mannsorden for eliten av nasjonalsosialister hvor man legemliggjorde våre ideer og idealer forut for deres allmenne utbredelse. SS-mænnene levde under streng tukt og henga seg like meget til åndelige sysler som til idrætt og stridsøvelser. De påtok seg å drive den nasjonalsosialistiske revolusjon frem og beskytte den mot indre og ytre fiender. Selvoppofrelse var deres lov, troskap deres ære!