Er Vladimir Putin jøde?

Det har lenge vært diskutert om Putins mor, Maria Ivanovna Shelomova, var jødinne. I så fall er Putin selv, etter jødisk lov, jøde. Navnet Shelomova er jo mistenkelig, men inntil nylig hadde ingen, såvidt jeg vet, lagt frem bevis for at hun var jødisk. Nå synes det å foreligge: Zionist Report har publisert en avbildning av et pass som synes å tilhøre Putin, Russlands president. Der står hans foreldre oppført under punkt 6. Ikke nok med det, men russiske myndigheter har angitt deres nasjonalitet etter navnene. Etter farens navn, Putin Vladimir Spiridonovich (engelsk stavemåte) står det /Pyc./ hvilket med kyrilliske bokstaver står for /Rus./ . Faren er altså russisk. Men etter morens navn, Shelomova Maria Ivanovna (engelsk stavemåte), står det /eBp./ hvilket er en forkortelse for ЕВРЕЙ (EVREI) som er det russiske ordet for jøde: I Russland, akkurat som i Italia, kaller man jødene hebreere. Man kan også bruke ordet ИУДЕЙ (JUDEI).

Spørsmålet er da bare om passet som er avbildet er ekte, og om avbildningen er det. Jeg vet ikke hvor Zionist Report har bildene fra, og det vet de visst ikke selv heller. De skriver:

** We have been getting conflicting reports on the veracity of this document. If you can link this to a proper source, please contact us. ** // June 8th, 2017

Russiske myndigheter, som klassifiserte moren som jødisk, må vel ha visst hva de gjorde? Opplysningen må komme fra et register; funksjonærene kan ikke ha påført hva de selv trodde om saken. Så hvis intet er forfalsket kan vi slutte at moren var jødisk. Og da er Vladimir Putin jøde.

Dette kan forklare Putins lysende karriære i KGB og senere post-sovjetisk politikk. KGB (NKVD, Tsjeka) var jo alltid en jødisk maktbastion. Da Sovjetunionen falt sammen i 1991 utnyttet jødene situasjonen til å begå statskupp og plyndre landet: De jødiske oligarkene og røverbaronene oppkom. Boris Yeltsin mistenkes å ha vært jøde:

In the early 1990s the Arab press investigated the Jelzman case and exposed Yeltsin as a puppet of the Lobby, providing additional background details. On 28 November 1992 the newspaper “Al Arab”, published in London, made the following announcement on the front page: “The name change was decided upon at the 20th Party Congress … Yeltsin is a Jew. Risselov, a member of the Volksunion, revealed that the family name of President Yeltsin was Jelzman, a German Jewish name. The 20th Party Congress then decided to change the family name of Boris Jelzman to Yeltsin … The reason given for this change was that the Russian people would be afraid of the name Jelzman since his grandfather Jelzman had murdered thousands of Russians under Beria.” (kilde)

I alle fall er det sikkert at Jeltsin tjente jødene, hadde jødiske rådgivere, og åpnet for plyndringen av Russland, den såkalte "privatiseringen" og overgangen til "markedsøkonomi". Hans statsminister 1998-99, Jevgenij Primakov, var jødisk og hans rette navn var Pinchas Finkelstein. Selv Dmitri Medvedev, som avløste Putin som president, før Putin vendte tilbake, mistenkes for å være kryptojøde. Bevis finner jeg ikke, men Medvedev innrømmer i alle fall at han ikke er russisk, han påstår at han er armensk. Hmm! Hvorfor da så overstrømmende jødevennlig? Vi står altså overfor den mulighet at samtlige russiske ledere etter Sovjetunionens sammenbrudd og oppløsning var jødiske.

For å vende tilbake til Putin så er det dog noe usikkert om hans offisielle foreldre er hans biologiske. Det finnes en gammel kvinne i Georgia, Vera Putina, som påstår å være hans biologiske mor. Bevis finnes ikke, og kanskje er det bare oppspinn, men faktum er at Putins tidlige barndom og bakgrunn er dunkel. Den offisielle biografien på dette punkt virker konstruert som en sovjetisk propagandaplakat. Også han er jødevennlig og opptrer som apologet for sovjet-kommunismen og jødeveldet. Han er fremmed for å ta et oppgjør med bolsjevik-jødenes folkemord på det russiske folk og feirer seieren over "fascistene".

Selv om Maria Ivanovna Shelomova ikke skulle være hans biologiske mor så er det i alle fall klart at hun var hans fostermor og kunne oppdra ham i sin ånd. Så var hun jødinne ble Putin uvegerlig en jøde i ånden.