Horst Mahler skal utleveres til BRD-diktaturet

Det er nå klart at Ungarn kommer til å utlevere Horst Mahler til BRD (kilde). Det har en ankedomstol i Budapest bestemt. Dermed faller de siste skylappene om Ungarn som et anderledesland hvor jødene ikke rår men den sterke mann Viktor Orban trosser dem. Bare propaganda og tøv. Hvilken makt Orban enn har kan han ikke eller vil ikke gjøre jødene i mot. Det er de og deres frimurerverktøy som hersker i Ungarn som i andre land. Å håpe på menneskerettigheter og asyl i Ungarn når man har reist seg mot dem er like dumt som i Tyskland. Det er bare de som på en eller annen måte tjener den jødiske agenda som kan nyte godt av dette.

Ikke nok med at Mahler ble arrestert så snart han krysset grensen til Ungarn, han er dertil blitt mishandlet og fornedret i fengselet så det går på helsa løs (se Carlos Porter). Hans kone forteller at han ikke får såpe, håndklede, dopapir eller strømper; hans hygiene er derfor elendig. På toppen av alt skadet han seg så han blør stygt og får ingen legehjelp. Husk at han er invalid nå etter amputeringen av et bein i fengslet i Tyskland.

Mahlers helsetilstand er meget alvorlig. Han har diabetes, har hatt hjerteinfarkt, og nyrene svikter. Regimets hensikt er tydeligvis at han skal dø i fengsel. I BRD var helsepleien han fikk i fengsel så dårlig at han måtte amputere et bein. Etter det ble han løslatt og resten av straffen gjort betinget, men i april 2017 ble denne beslutning plutselig omgjort og han ble innkalt til soning av reststraffen på 3,5 år. Det var i realiteten en dødsdom. Han flyktet da til Ungarn og søkte asyl.

Mahler er 81 år gammel og har sittet fengslet siden 2009. Han ble dømt til mer enn 12 års fengsel alene fordi han hadde gitt uttrykk for et annet syn i visse historiske spørsmål (holocaust) enn det BRD-regimet og jødene står for. Det er et grovt brudd på FNs menneskerettserklæring hvor det heter:

Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Ser du hvor nytteløse disse såkalte menneskerettighetene er? De kommer aldri til å bli fulgt når de går makthavernes interesser i mot. Den som står opp og avslører jødenes løgner blir kastet i fengsel. Det er maktens lov som gjelder, ikke rettens.

Ovenpå dette holdt FN en konferanse fra 11. til 29. juli 2011 som munnet ut i følgende erklæring:

Lover som gjør meningsytringer om historiske hendelser straffbare er uforenlige med forpliktelsene som menneskerettskonvensjonen pålegger undertegnende stater. Konvensjonen tillater intet allment forbud mot ytring av feilaktige meninger eller uriktige tolkninger av hendelser i fortiden.

Nok en gang slo altså FN fast at en stat ikke kan forby folk å bestride det såkalte holocaust. Men hva hjelper det? I BRD blir man likevel kastet i fengsel for det, samtidig som regimet hevder at det følger menneskerettskonvensjonen til punkt og prikke. Motsigelser er intet problem for et diktatur.

Mennesker på flukt fra diktaturers brudd på menneskerettighetene har rett til politisk asyl i et annet land. Men denne "retten" er heller ikke verdt papiret den er skrevet på. Se hvordan Mahler ble behandlet i Ungarn! Værre enn noen forbryter. Hans søknad om asyl ble avslått uten behandling under henvisning til at "BRD er en rettsstat"! Umiskjennelig frimurerspråk: Man bare konstaterer det motsatte av de faktiske forhold. Ingen granskning etter kjensgjerninger, lov og fornuft blir tålt. Slik er det jo med det såkalte holocaust også: Man utbasunerer at det er en historisk kjensgjerning og straffeforfølger dem som undersøker påstandene vitenskapelig. Ingen forskning eller debatt blir tålt.

Vanlige forbrytere blir løslatt på prøve etter å ha sonet 2/3 av straffen. Men ikke ærlige menn som motsier regimet: Vi er på alle måter rettsløse. Skrevne lover og erklærte rettigheter hjelper oss ikke det grann. Når onde krefter hersker er alt dette bare løgn og bedrag. Vi nektes det som forbrytere tilstås. Mahler satt 2/3 av straffen, men ble nektet løslatelse på prøve. Han ble i steden løslatt av helsegrunner, men den beslutningen ble altså opphevet i år. Hvorfor? Fordi han fremdeles ikke hadde lært seg å holde kjeft men ytret seg politisk. Det handlet ikke om holocaust, men ble likevel betraktet som Volksverhetzung (hets mot folkegruppe) fordi det var "politisk ukorrekt" - en ytring som ikke behager jødene.

Mahler kommer nå til å utleveres til BRD. Der vil han på ny bli sperret inne. Med den bevisste forsømmelse av helsepleien han utsettes for i fengselet ligger det i kortene at han ikke kommer til å overleve ytterligere 3,5 år på cella. Han myrdes med kvasilegale metoder. Hadde han vært en forbryter hadde han fått all den medisinske hjelp han trenger og hadde klart seg, men Mahler er politisk fange: For ham finnes ingen nåde.

Europa overrennes av millioner av Jordens avskum fra den tredje verden som ikke har asylgrunn men er kommet hit for å snylte og begå forbrytelser mot oss europeere uten straff. De har menneskerettigheter uten ende. Men vi hvite europeere har ingen menneskerettigheter; vi får ikke en gang lov til å si noe. Vi får ikke protestere mot massevoldtekter eller terror, eller mot bakvaskelse av våre forfedre. Vi skal bare holde kjeft og slave for vår egen undergang.

Du som leser dette er kanskje selv dissident. Tenk da på at du selv kommer til å lide Mahlers skjebne hvis vi ikke gjør noe med jødediktaturet. Vi lever ikke lenger i et fritt Europa men i et Sovjet-Europa.

Kilder:
http://www.germanvictims.com/2017/04/horst-mahler-teil-2/
http://www.politics.hu/20170607/hungary-to-extradite-holocaust-denier-horst-mahler-to-germany/
http://www.cwporter.com/
http://carolynyeager.net/horst-mahler-out-prison-not-free
http://www.cwporter.com/mahler.htm