Ble prinsesse Diana myrdet?

Det har lenge versert rykter og teorier om at prinsesse Diana av England ble myrdet. Se f.eks. Daily Express i 2013. 19. juni 2017, for noen dager siden, dukket det opp en ny historie i media om en angivelig tilståelse på dødsleiet av en viss John Hopkins, tidligere MI5-agent. Den spredte seg hurtig men er overalt ordrett den samme, så kilden må være den samme.

Vi finner faktisk to kilder med to forfattere som ikke henviser til hverandre men publiserer samme tekst ord for ord samme dag (19. juni). Den ene ligger på yournewswire.com og er undertegnet av Baxter Dmitry; den andre på neonnettle.com og oppgir Jay Greenberg som forfatter.

De kan ikke begge, uavhengig av hverandre, ha skrevet nøyaktig samme tekst samme dag. De henviser som sagt ikke til hverandre. Så hvem er opphavsmannen og hvor har han fått informasjonen fra? Er dette sant eller usant, informasjon eller desinformasjon? yournewswire.com tilhører "THE PEOPLE’S VOICE, INC" og holder til i Los Angeles, California. Hvorfor skulle en engelskmann på dødsleiet i England bekjenne dette for en luguber nyhetsformidler i California? Hvem tok John Hopkins kontakt med og hvorfor?

Når det gjelder neonnettle.com er det enda værre: Det står intet på nettstedet om hvem som står bak. Vi slår opp i whois og finner Registrant Name: Contact Privacy Inc.. De har altså skjult identitet. Ja, det kan jo ha forskjellige grunner. Man er ikke nødvendigvis upålitelig fordi man opptrer anonymt. Dissidenter er utsatt for forfølgelse og vil gjerne skrive anonymt. Men det er også andre som vil gjøre seg usynlige av helt andre grunner. F.eks. etterretningsorganisasjoner som driver målrettet desinformasjon. Men det er egentlig likegyldig hvem som skriver: Alt kommer an på om man beviser eller sannsynliggjør sine påstander.

Når vi interesserer oss for hvem som står bak er det for å kunne bedømme om det er sannsynlig at John Hopkins - hvis han i det hele tatt eksisterer - tok kontakt med ham/dem for å bekjenne mordet. Artikkelen begynner slik:

An 80-year-old retired MI5 agent, John Hopkins, has made a series of astonishing confessions since he was released from hospital in London on Wednesday and told he has weeks to live.

Hvem bekjente han det for, og hvordan nådde dette yournewswire.com og neonnettle.com? Når opplysninger om dette mangler er det vanskelig å tro på historien. Videre skriver de:

On the one hand, Diana was a beautiful, kind-hearted woman who did not deserve to have her life cut short.

Hvordan kan en MI5-agent vite om Diana var "kind-hearted"? Det kan jo bare de som kjente henne vite. Kom ikke og fortell meg at denne Hopkins kjente prinsessen personlig. Det påstår han heller ikke. Videre:

She had a huge grudge and she was going to go public with all sorts of wild claims.

Hvordan kunne MI5 vite det? Hadde de spioner blant hennes nærmeste venner?

Men den rykende revolveren er vel følgende:

The next stage of the high-level conspiracy involved the media, under tight Palace control, talking to each other to square their stories, make sure everybody was on the same page.

Det er en gedigen løgn! Det er ikke det britiske kongehus som hersker over massemedia i England, det er jødene - jødiske mediemoguler og finansmagnater. Kongehuset har neppe noen reell makt. Sannheten er vel at kongehuset i dag er jødenes undersåtter og overlever på deres nåde som brikker i deres hender. Dessuten ville man selvsagt aldri røpe en slik mordplan for alle massemedia i landet!

British journalists all answer to editors who answer to oligarchs who all want knighthoods from the crime family at Buckingham Palace. There is no free press in Britain, said Mr. Hopkins.

Dette rimer dårlig med det han sier tidligere i artikkelen:

I'd never killed a woman before, much less a princess, but I obeyed orders. I did it for Queen and country.

For dronning og fedreland! Som han betrakter som en forbryter-familie i et land uten fri presse, styrt av oligarker som kryper for forbryter-dronningen! Hvor troverdig er det? :-|

If Prince Philip ever let himself be analyzed by a psychiatrist Im sure hed be diagnosed a psychopath. He has all the dark triad traits.

Denne Hopkins kjente tydeligvis hele kongefamilien personlig! Og tjente dem villig, til tross for at han hadde det mørkeste syn på dem.

En annen ting som gjør at artikkelen helt mangler troverdighet er at Hopkins intet forteller om hvordan mordet ble utført. Hadde han det gjort kunne vi ha sjekket hans historie mot fakta og sikkert kunnet avsløre den som oppspinn. Forøvrig tviler jeg sterkt på om han eksisterer.

Artikkelen bærer preg av å være målrettet jødisk-kommunistisk agitasjon. Eller kanskje det er MI5 selv som setter slike historier i omløp for å diskreditere kritikerne? Tar man opp en slik historie så mister man troverdighet i alt annet man skriver om MI5. De har vært i hardt vær den siste tiden etter avsløringene om deres ansvar for terroren i England.

Det hører med til historien at den samme Baxter Dmitry allerede December 19, 2015 publiserte en artikkel med tittelen Putin Has Proof Princess Diana Was Killed By British Royal Family. Artikkelen høres ut som en aprilspøk. Hvilke bevis har Putin? Jo, han har snakket med Elton John på telefon! :-P Og derfor har han irrefutable evidence. Denne skribenten kan jo ikke en gang engelsk. Evidence er aldri irrefutable, det er derfor man kaller det evidence og ikke proof. Den gangen, i 2015, var det dessuten agenter for MI6 som skal ha utført udådet. Han får snart bestemme seg.

Tro ikke på alt du leser på nettet! Bruk din kunnskap og fornuft og sett det på prøve! Det er godt mulig og vel sannsynlig at Diana ble myrdet, men jo flere grunnløse påstander du svelger rått jo mer går du deg vill og når aldri frem til sannhet og bevis. Det er kanskje det som er hensikten med desinformasjonen som pøses ut på nettet. Kanskje er det morderne som lager den.