Serena Lauren Ross: En modig kvinne taler klarspråk om fremmedinvasjonen

I jødenes massemedia er vi vant til å bare høre om jenter som demonstrerer med plakaten "Refugees welcome here". Men det finnes et helt annet slags jenter: Jenter som står opp for Europa og den hvite menneskehet; jenter som sier sannheten og protesterer mot folkemordet. En av disse modige jentene er den italienske modellen Serena Lauren Ross. Hun lettet sitt hjerte på Facebook - og ble selvfølgelig omgående avstengt av jødene. De praktiserer som alltid streng sensur og prøver å hindre oss i å ytre oss. Og selvsagt vanker det represalier mot dem som våger å motsi jødene. Det krever derfor mot å stå opp for sannheten og folkets liv. Det finnes ingen frihet og ingen utsikter til overlevelse for den hvite mann under jødisk diktatur.

Her er Serenas italienske tekst med vår oversettelse:

Ha fatto scalpore a Trento, lo sfogo denuncia, per mezzo di un post su Facebook, della modella Serena Lauren Ross, 25enne. Una delle tante ragazze e donne molestate quotidianamente per strada, dai migranti, in quelle che erano città italiane.

Det vakte furore i Trento da modellen Serena Lauren Ross postet en åpenhjertig fordømmelse på Facebook. Hun er en av mange jenter og kvinner som migranter daglig forgriper seg på i gatene til det som en gang var italienske byer.

«Solitamente non amo condividere più di tanto sui social ma vorrei capire se anche la vostra percezione di come il nostro Paese stia diventando sia la stessa che ho io.

Vanligvis liker jeg ikke lenger å dele noe særlig i sosiale medier, men jeg vil gjerne vite om deres oppfatning av hva landet vårt holder på å bli er den samme som min.

Una volta era possibile camminare per strada indisturbata se per lo meno badavi agli affari tuoi, almeno a Trento, ridente cittadina un po’ bigotta, borghese e perbenista ma molto vivibile.

En gang kunne man promenere uforstyrret i gatene, i det minste hvis man passet sine egne saker, i hvert fall i Trento, en deilig småby en smule forstokket, borgerlig og selvhøytidelig, men utsøkt levelig.

Da qualche tempo a questa parte è impossibile camminare per strada senza subire molteplici approcci di tutti i tipi: questi “signori” o meglio dire 95% specialmente baldi giovani e meno giovani provenienti dal medio oriente/Africa, che chiaramente non hanno le benché minima idea del fatto che una donna non abbia il valore di una capra ma lo stesso che si attribuisce a un uomo e che non sia un oggetto sessuale a loro disposizione, ti si accostano il più possibile e biascicano apprezzamenti viscidi a mezza voce per strada, ti piantano insistentemente gli occhi addosso e mentre simulano versi di apprezzamento sessuale ti spogliano perquisendoti con gli occhi alla stregua di come si osserva una prostituta, nonostante tu sia vestita da capo a piedi.

Siden en tid tilbake har det i denne by vært umulig å spasere i gatene uten å bli utsatt for mangfoldige tilnærmelser av alle slag: Disse "herrer" eller rettere sagt 95% særlig dristige ungdommer og mindre unge som stammer fra Midtøsten/Afrika har ikke den fjerneste anelse om at en kvinne ikke er en sugge men er mannen likeverdig og ikke et sexleketøy og allemannseie. De oppvarter deg så mye som mulig og utstøter slibrige tilrop med dempet stemme på gata, fester blikket på deg og kler av deg med øynene på samme granskende måte som om de betraktet en skjøge mens de lager lyder av seksuell art. Dette til tross for at du er kledd fra topp til tå.

E c’è solo da sperare e ringraziare Dio che non ti prendano con la forza. Ignorarli non serve, perché se non siete accompagnate da un uomo subirete quanto sopra.

Man får bare håpe og takke Gud for at de ikke tar deg med vold. Å overse dem nytter ikke, for hvis dere ikke er i følge med en mann blir dere ofre for dette.

Solo perché sono donna non significa che io debba accettare e sopportare gli sguardi insistenti e viscidi che ti frugano sotto ai vestiti, gli apprezzamenti e le battute volgari o anche solo i tentativi di approccio; sopportare stando zitta per paura di rispondere e venire coltellata nella schiena o magari per paura di esser trascinata per i capelli in un vicolo; sí perché questa gente oltre a non avere niente di niente da perdere non teme la certezza della pena, perché in Italia c’è solo la certezza della stupro.

Bare fordi jeg er kvinne skal jeg ikke behøve å godta og tåle påtrengende og lidderlige blikk som ransaker meg under klærne, vulgære signaler og slengord, enn si forsøkene på tilnærmelse. Jeg skal ikke måtte tie av frykt for å bli dolket i ryggen eller kanskje halt etter håret inn i et smug. For dette pakk har intet å miste og avskrekkes ikke av overhengende straff. I Italia er man bare sikret en ting: voldtekt.

La mancanza di rispetto si vede anche solo da come un uomo guarda una donna e da come la avvicina. No non fanno piacere, questo tipo di attenzioni dal sapore paleolitico-medievale, spaventano soltanto e ci fanno sentire impotenti e arrabbiate.

Mangelen på respekt ser man allerede av måten en mann ser på en kvinne og nærmer seg henne. Nei, det er ingen fornøyelse denne slags oppmerksomhet i steinaldersk-middelaldersk smak, den bare skremmer og får oss til å føle avmakt og vrede.

Siamo agli albori del 2018 e io non ho nessuna intenzione di vivere in un luogo che permetta il proliferare di questo abominio, io non ho nessuna intenzione di sentimi impotente e non rispettata! Le donne valgono quanto gli uomini e io non ho nessuna intenzione di stare a subire i dettami di queste specie di zulù provenienti da una cultura retrograda che promuove la legge della giungla, ne di importare la loro “cultura” e ignoranza abissale, dove l’uomo pensa di poter usare la donna per soddisfare i suoi appetiti sessuali.

2018 gryr og jeg har ikke til hensikt å bo på et sted som tillater denne landeplage å herje. Jeg har ikke til hensikt å føle meg avmektig og ringeaktet! Kvinner er like mye verdt som menn og jeg akter ikke å underkaste meg diktatene til denne art av Zulu som kommer fra en primitiv kultur hvor jungelens lov rår. Ei heller å importere deres "kultur" eller avgrunnsdype uvitenhet hvor mannen tror han kan bruke kvinnen som et redskap for å tilfredsstille sitt seksuelle begjær.

Anni di lotte per i diritti della donna e per il progredire di una società civile venduti in cambio di interessi economici. Tutti coloro che hanno dato la propria vita per salvare l’Italia ora si stanno rivoltando nella tomba. Che amarezza, che pietà. Aprite tutti gli occhi ……se siamo ancora in tempo»

År av kamp for kvinnens rettigheter og for det sivile samfunns fremskritt solgt i bytte mot økonomiske interesser. Alle de som gav sine liv for å redde Italia reiser seg nå i graven. Hvor bittert, hvor sørgelig. Åpne øynene deres... om dere ennå lever.

Kommentar: Det er bare en ting som er feil i Serenas ytring: Det er ikke økonomiske interesser som ligger bak masseinnvandringen til Europa fra Afrika og Midtøsten. Riktignok finnes det profitører som håver inn på kort sikt, men i det lange løp taper alle på å ødelegge Europa. Innvandrere fra tredje verden trekker Europa ned til en tredje verden slum. Formålet med masseinnvandringen er å utrydde den hvite mann. Formålet er nettopp å påtvinge oss det gedigne onde Serena opplever. Europeiske kvinner skal voldtas av udyr fra Afrika og Midtøsten. Det er en del av jødenes plan.