Nordens Dæmring

Den germanske kunsts vesen Del 1 : Den nordiske rases skjønnhetsideal, kapittel 1. Med dette drar vi i gang vår hyldest til Alfred Rosenberg og hans uforgjengelige verk Der Mythus des 20. Jahrhunderts (Det 20. århundres myte). Dette om germansk kunst utgjør "bok" 2 i verket. Vi bringer utdrag. Dette første kapittel er temmelig komplett, om enn noe fritt, oversatt.

Den germanske kunsts vesen Del 1 : Den nordiske rases skjønnhetsideal, kapittel 2. Hemmeligheten ved vår gamle germanske kunst, om den så er unnfanget i kirkens skjød, er at den befæster våre nordiske raseinstinkter og tufter karakterer på dem, som dermed også danner et sterkt fellesskap. Kunstens oppgave er å vekke vår slumrende sjelelige egenart og bevisstgjøre oss om den organiske sammenhæng hver enkelt av oss står i. Skjønnhet er dens redskap.