NasjonalSosialistiske Tyske Bøker

fra mellomkrigstiden

På vho.org sin side Alliierte Zensur im Nachkriegsdeutschland finner du lister over auszusondernden Literatur, bøker som ble forbudne i Tyskland etter nederlaget i 1945. Det er for det meste NS-litteratur fra 1930-tallet og annen verdenskrig, i mindre grad fra kamptiden mellom første verdenskrig og regjeringsdannelsen i 1933.

Som du ser er det en liste for hver bokstav fra A til Z. Bokdataene ligger innbakt i grisete html-dokumenter. Vi bestemte oss for å trekke ut det viktigste og samle det på en rad-orientert fil uten html-kode (eller annen kode): liste.lst. Den har 29180 rader, en for hvert verk vi har tatt med. Det som ikke er kommet med er verk uten personlig forfatter men kun redaktører, samt henvisninger til andre poster. Algoritmen for utvelgelsen finner du på trekkut.cpp, og trekkut.exe som velger ut og samler verkdata på hver sin rad uten html-kode er vedlagt. Man produserer liste.lst slik:

for %a in (*.htm) do @trekkut %a >> liste.lst

Forutsetningen er at alle html-listene ligger (alene) i denne mappen og ender på .htm, samt at trekkut.exe kan nås fra den mappen. Alle filer vi henviser til, unntatt html-dokumentene, ligger i pakken tyskeboker.zip.

Bokdataene på hver rad er ustrukturerte. I pakken finner du programmet sok.exe for å søke i filen. Det brukes slik:

type liste.lst | sok norweg 194 ~sport ~wirtschaft ~norweg,

Alle søkeord må skrives med små bokstaver og søkingen skiller ikke mellom store og små bokstaver. Søker man bare på norweg får man med bøker utgitt før 1940, så hvis man vil utelukke dem tar man med 194. I resultatlista får man opp noen bøker om sport og wirtschaft så er man ikke interessert i dem kan man utelukke dem som vist. Det finnes en tysk forfatter som heter Norweg der så for å få bort ham tar man med ~norweg,. Det utelukker ham fordi navnet hans forekommer som Norweg, Karl Heinz. Man kan også bruke logisk eller mellom søkeord slik:

type liste.lst | sok norweg;dän

Da får man treff både på norweg og dän hvis man vil ha med Danmark. Men da får man opp bøker av en viss Däniker så man kan ta:

type liste.lst | sok norweg;dän ~däniker

Det viser seg imidlertid at denne Däniker faktisk har skrevet noe som angår saken, så man kan ta:

type liste.lst | sok norweg;dän ~däniker;heer

Da får man med seg det han skrev om Heer men ikke hans øvrige produksjon.

Vi har vedlagt noen flere nyttige programmer: linecount.exe teller radene:

type liste.lst | linecount

gir ut 29180. Man vil gjerne se hvor mange treff man får på et søk og tar:

type liste.lst | sok norweg;dän ~däniker;heer | linecount

For å se de første N søkeresultatene, f.eks. N = 10, bruker du head.exe og gir kommandoen:

type liste.lst | sok norweg;dän ~däniker;heer | head 10

Når du har samlet resultatene av flere ulike søk på en fil er det lurt å fjerne multiple forekomster. Det gjør du med union.exe :

type res.lst | union

Men union.exe behandler radene som en mengde og skriver dem ikke ut i noen bestemt rekkefølge. Om du vil kan du bruke innebygde Windows sort.exe for å sortere.

For å kunne taste inn de tyske bokstavene må du installere tysk tegnsett i Windows og skifte til dette ved å holde Windows-tasten nede mens du trykker mellomrom. Ü ligger under Å, ß under +, Ä under Æ og Ö under Ø.

Det er også mulig å bruke Windows innebygde programmer find.exe og findstr.exe, men sok.exe er nyttigere. sok.exe kan brukes på alle rad-orienterte filer, ikke bare denne boklista.

Bøkene på denne lista er den fineste bokskatt i verden! Aldri før eller senere har det vært forsket og skrevet så mye viktig. Viktig for alle hvite europeere men særlig for germanere og alle av nordisk rase. Vilken drøm å ha hatt alle disse bøkene i fulltekst på sin egen maskin!

Desværre er bare et fåtall av bøkene digitalisert og lagt ut på nettet. Gary Lauck har mange bøker til gratis nedlasting, og det har Neues Europa også. Vi har selv lagt ut noen og flere kan det bli. Ellers ligger mye av det som finnes på nettet på archive.org. Søkemotorn der er treg så man kan i steden bruke f.eks. Qwant og søke med site:archive.org .

Mange bibliotek har i dag skannere så man selv kan digitalisere disse gamle bøkene om man finner dem der. I Norge har i alle fall Nasjonalbiblioteket på Solli plass en maskin for dette. Hvis du vil gjøre nytte for deg kan du bidra til dette arbeidet. Du kan få alle de innskannede sidene samlet på en pdf-fil som du lagrer på en medbragt minnepinne. Filen kan du siden laste opp på archive.org eller annetsteds. Det er ikke nødvendig å utføre OCR, men har du mulighet for det er det en fordel. Mange av bøkene er trykt med fraktur som intet OCR-program mestrer særlig godt.