Jødene

Det er ingen tvil om at Jødene i århundrer har hatt stor makt i det nordiske menneskes hjemland, og at denne makt bare har vokst frem mot vår egen tid. Emansipasjonen på 1700-tallet danner et vannskille, men ingen må innbille seg at dette er begynnelsen på Jødenes oppstigning til Verdensmakt. Gullets herrer har dette folk vært i årtusener - et speilbilde av dets rasekarakter - og gullet var rambukken som åpnet veien til andre maktbastioner i samfunnet vårt. Marxismen er et høyst merkverdig forsøk på å verne Kapitalen (gullets makt) ved å nedkjempe det nordiske menneskes sosialistiske idealisme og utopisme, og sette Jødisk materialisme i dens sted. Forledet inn i fremmede tankebaner som fornekter blodsbåndene vender det nordiske arbeiderskap sin rettferdige harme mot rasefellene i borgerskapet, mens det fiendtlige rasefremmede nærvær går upåaktet hen. Gjennom marxismen beherskes arbeiderstanden. Borgerskapet påvirkes og styres gjennom den liberale, kosmopolitiske presse og andre massemedia. Men så finnes det en tredje makt som mange overser fordi den er innhyllet i hemmelighet. Frimureriet er en eksklusiv herreklubb som tar mål av seg å trællbinde intelligentsiaen, samfunnstoppene, eliten. Usynlig som det er er det lumsk og ytterst farlig. Til grunn for marxismen, liberalismen, og den åndssnobbete esoterismen ligger de samme anskuelser (Jødisk materialisme) og de samme interesser (Jødisk makt). Dette trehodede uhyre holder oppsyn med alle lag i den nordiske befolkning og bereder veien mot det verdensherredømme som stammeguden og hevnerguden Jahve lovet israelittene i oldtiden.

Bolsjevisme i Bibelen Vi undersøkte GT i en digital Bibel for dens voldeligste bøker. Laget statistikk og rangerte dem alle. Hesekiel viste sig å være en overlegen ener. Vi bringer utdrag og kommenterer. Dette er reinspikka bolsjevisme! Har ingenting med fromhetsliv å gjøre. Hvordan kunne våre forfædre betrakte dette som en religionsbok? Hvordan kunne de la sig lure av jødene? Arierne er opphav til alt som er vakkert, edelt og hellig på Jorden - og ble narret til å tilbe det nederdræktigste! Et avskyelig avguderi og ovenikjøpet raseselvmord.

Talmud - lys over jødenes hemmelige hatskrifter! Ingen kjenner jødene som ikke kjenner Talmud. Kirkens geistlige holdt dette avslørende verk skjult for oss i tusen år og mer. Først med Johann Andreas Eisenmengers "Entdecktes Judentum" omkring år 1700 nådde budskapet ut til det tyske folk og videre. I tillegg til å gi mange citater fra Talmud, prøver vi her å vise hvor politisk aktuelt dette verk er i dag.

Frimureriets opprinnelse og innhold Vi begynner med dette en serie av artikler om frimureriet. Vi begynner fra begynnelsen, men har valgt å ikke henge oss for mye opp i ting som er uten interesse for å forstå kildene til frimureriets makt av idag.

Strengt hemmelig : Frimureriets oppbygning og organisasjon Systemer, grader, eder, riter, masker.

Frimurerveldet og dets Verktøy Vet du hva demokrati er? Er du sikker på at du vet hva du gjør når du støtter kampen for menneskerettigheter? Er republikk en statsform som alle politiske bevegelser kan benytte seg av? Hva er felles for Scientologi-kirken, Antifascistisk Aksjon og Lion's Club? Hvorfor står alle politiske partier for det samme? Hvorfor fører regjeringene i alle den hvite manns land den samme politikk? Hvorfor resulterer demokratiet alltid i folkefiendtlig politikk? Hvorfor er fagene og professorene på universitet folkefremmede? Hvorfor er avisene fulle av løgn, fordreining og fortielse? Tvers over gaten for Stortinget i Oslo ligger en av landets mest prangende bygninger, men det norske folk har hverken adgang eller innsyn der; hvorfor er det aldri en sak og samtaleemne i det offentlige rom?

Lys over Frimureriet! Her en temmelig grundig gjennomgang av frimureriets mythos og seremonier, åndelig besettelse, bedrag og maktutøvelse. Vi viser hvordan logen er oppbygd for å føre den "søkende broder" bak lyset, fange ham i nettet og trellbinde ham. Vi bringer utdrag fra Den store norske landsloges "spørsmålsbøker".

Kong Salomos tempel i Oslo Stamhuset til den Norske Store Landsloge i Nedre Vollgate 19 i Oslo ble museum 1. desember 1940. La meg ta deg med på omvisning!

Frimureriets Forbannelse Frimureriet som den skjulte, ødeleggende kraft i folkenes liv - for den enkelte, og for oss alle i fællesskap. Åndelig infeksjon og programmering. Skal vi NSere greie å motstå frimureriets maktteknikk, må vi kjenne det og vite hvordan det "arbeider". Vårt beste våpen er SANNHETEN - gi ikke avkall på det, hverken stykkevis eller helt!

Okkult Makt Om hypnose, suggesjon og inducert sinnssykdom. Politikk er mye mer enn det som treffer øyet. Hva gjør de mæktige mæktige? Hvor sitter makten og hva beror den på? Her slår vi hull på den liberale myte om at sinnene erobres ved fornuft og gode argumenter.

Ayn Rand - bolsjevismens profet i Amerika Hun het egentlig Alisa Rosenbaum og utvandret fra Sovjetunionen. Hun har haft stor innflytelse i Amerika og forbindes med nyliberalisme, individualisme og den amerikanske drømmen. Men hvem var hun egentlig og hva sto hun for? Hun var forfatterinne og diktet romaner. Hennes hovedværk heter Atlas Shrugged. Vi sømfarer denne romanen og ransaker hennes ideer. Var hun filosof eller demagog? Hva ville hun?

Germany must perish De fleste mennesker tror ennu i dag at verdenskrigene er historien om tysk aggresjon og jødeutryddelse, det beryktede "holocaust". Dette er sannheten stilt noe så nær på hodet. Verdenskrigene var den epoke hvor jødene og deres spyttslikkere skulle gjøre alle folk "modne for demokrati" ved å utrydde deres beste menneskestoff , tilintetgjøre Europas kulturarv og slette vår kollektive hukommelse. Jøden Theodore N. Kaufman agiterte åpenlyst for en "endelig løsning på tyskerproblemet", og den jødisk-amerikanske okkupasjonsmakt av 1945 opptrådte i hans ånd.

Abrahams ætt, del 1: Oldtidshistorisk grunnriss Første del i en serie om Jødene og deres forløpere i oldtiden. Fra Abraham og patriarkene til slutten på det babylonske "fangenskap". For den som kjenner Jødene fra europeisk historie vil dette forhåpentligvis være første skritt henimot å forstå kildene til jødisk vesen og jødedommens tilblivelse. Eplet faller ikke langt fra stammen.

Jødenes seksualrevolusjon i Norge Kast et blikk på vår tids nordiske kvinne. Hun er 30 år gammel, har høyere utdannelse, en hektisk jobb med høyt tempo, har egen leilighet, har en mannevenn som hun ikke bor sammen med og som hun skifter ut annen hver måned, er på fest hver helg med dop og drikk og finner nye sexpartnere for natten, går med p-piller og angrepiller i vesken samt kondomer, har kanskje til og med sterilisert seg fordi det er et bekvemt prevensjonsmiddel og fordi det gir et kick til karrieren (arbeidsgivere avskyr svangerskap), kunne kanskje tenke seg å gifte seg før eller siden men vil ikke ha barn - da må det i så fall bli å adoptere et barn fra Afrika. I omgangskretsen er noen homofile, noen rundbrennere, noen alenemødre, én er HIV-positiv. Det er sjelden noen kommer med en bukett blomster, men hun har en bukett kjønnssykdommer å se tilbake på. --- Vi er så vant til alt dette i dag at vi ikke lar oss sjokkere. Intet sjokkerer oss lenger. Ikke desto mindre lever vi i et mareritt, i et forfall og en oppløsning som peker mot vår rases ende. Vår tids nordiske mann er ikke et hår bedre. Hvordan kom denne giften inn i vår rases organisme? Det har nemlig ikke alltid vært sånn - da hadde vi vært utdødd for lengst. På 30-tallet ble vår eminente NS-kvinne Halldis Neegård Østbye vitne til den seksualrevolusjon som påbegynte forintelsen av vår gamle nordiske sedelighet, kyskhet, bluferdighet, tukt, ømhet, romantikk, kjærlighet og ekteskap. Det som skjedde var at noen fremmede kom hit til landet og begynte å rive vårt nordiske sinn og vår sed i stykker, og - nei, jeg skal la Halldis fortelle hva som skjedde. Det var dette rasemord jøssingene sloss for under krigen og kalte et "fritt og demokratisk Norge".

State of the Art i Holocaust-Forskningen Siden vi skrev om holocaust sist har det skjedd mye ved forskningsfronten. Vi tar for oss Holocaust Encyclopedia og flere av håndbøkene i en serie på 51. Ved hjelp av dette gjendriver vi punkt for punkt narrativet i Store Norske Leksikons dekning av holocaust. Vi kaster også et blikk på artikkelen i wikipedia. Vi håper dette er nyttig som korrektiv til fremstillingen i norsk skole. Vi siterer mye og har desværre ikke orket å oversette alt fra engelsk og tysk. Men det går jo bra å bruke en oversettelsesmotor på nettet hvor man ikke skjønner sitatet.

Løgnindustrien Holocaust, del 1 Vi ruller opp alle tiders svindel og presenterer den forskning idealister (kalt revisjonister) har utført i det halve århundre som har gått. Her mest om dokumenter.

Løgnindustrien Holocaust, del 2 Vi fortsetter med vitneutsagn og tekniske aspekter ved gassing med blåsyre og kremering.

Sions Vises Protokoller Klikk for å komme videre til denne underavdeling.