Historie

Helvetesstorm - det tyske folks martyrium under jødisk hat Jødene vant krigen og dræpte sannheten. Det har vært et møysommelig arbeid gjennom mange år for mange forskere å oppdage den. I dag har vi den i grove trekk og i mange enkeltheter. Da skjønner vi godt hvorfor det var så viktig å skjule den. Når man har funnet sannheten om verdenskrigene forandres verdensbildet. Gjerningsmann og offer, helt og skurk, bytter roller. Men sannheten er mye værre enn du kan forestille dig - før du har gått gjennom hele jævelskapen. Det er vondt å tenke på at dette hendte i Europa for bare 80 år siden. Finnes det ennu håp for vårt gamle Europa?

Bilder fra det Tredje Rike Bilder kan tale. Hva sier disse? Ord overflødige.

Flere bilder fra det Tredje Rike Vi har gleden av å legge ut disse nye bildene. Bilder formidler noe som ikke kan gripes i ord. De anskueliggjør vårt livssyn og vår ånd. De bærer bud om alt det som er oss dyrt og hellig. Når man ser dem går det opp for en hvorfor så mange unge menn var villige til å dø for nasjonalsosialismen, Hitler, Germania og den nordiske rase.

Det Tredje Rikes jenter En bildesamling fra Bund deutscher Mädel

Adolf Hitlers nyttårstale 1. januar 1945 Et rørende historisk vitnesbyrd om Hitlers enestående, altoppofrende innsats for det tyske folk i nødens stund. Riktig forutså han følgene av tysk nederlag, og riktig forutså han at liberalismen blir vår bane. Men selv i denne mørkeste tid er han fast i troen på Tysklands og Europas fremtid, full av håp om at det skal ende godt, rik på lyse fremtidsvyer.

Var Hitler Agent for Wall Street? og andre legender om Hitler. Han het egentlig Schicklgruber og var halvt jødisk, han var homofil, narkoman, okkultist, voldtæktsmann, morder, led av syfilis, og til overmål hadde han bare én testikkel! Selvfølgelig fikk han masse penger av tyske banker og tysk storindustri. Wall Street elsket ham og sendte så mye penger at han badet i dem. Alt sammen hadde okkulte røtter!

Dresden 13. februar 1945 Denne dato er en av de aller mørkeste i Tysklands, den nordiske rases og Europas historie. Denne kveld og natten til 14. februar og dagen derpå kulminerte det folkemord som i årevis var blitt drevet mot det tyske folk i et inferno som verden aldri før eller senere har sett maken til. Det sies at aldri har flere mennesker dødd i løpet av kortere tid enn der og da. Aldri er edlere mennesker med høyere kultur blitt tilintetgjort i slikt omfang, så fullstendig og på en så grusom måte. Dresden vil for alltid bli husket som kronvitnet til det altfortærende hat som Satans utvalgte folk nærer mot det nordiske menneske.

Gerd Honsik om folkemord på tyskerne Vestens Hemmelighet. Alle tiders største folkemord tiet ihjel! Den USA-ledede allianse myrdet etter 1945 planmessig 13,2 millioner tyskere! Vestens historieskrivning medvirket til folkemord! Diktatene av Versailles og St. Germain. Kaufmann-planen. Hooton-planen. Morgenthau-planen. Kalergi-planen.

Eisenhower's dødsleire Den sanne historie er meget forskjellig fra den offisielle regime-historie. Si dødsleire i Tyskland og alle tenker på Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald. Det er opplest og vedtatt en gang for alle at morderen var tysk og offeret jødisk, at nasjonalsosialismen var forbrytersk, demokratiet og kommunismen menneskevennlige. Her ved Solkorset river vi montasje-historien ubønnhørlig ned.

Vidkun Quisling : Martyr for Norge Del 1 i en serie om vår edle fører: Fra Vidunderbarn til Fører. Vi begynner i Fyresdal, oppholder oss mye i Russland, og ender ved stiftelsen av Nasjonal Samling.

Vidkun Quisling : Martyr for Norge Del 2 : Oppfordring til Nasjonal Samling. Vi trenger inn i Quislings tankeverden og kartlegger bakgrunnen for dannelsen av Nasjonal Samling.

Quisling i Russland Denne skildring av personlige opplevelser og inntrykk ble skrevet for mange år siden, allerede før krigen, av en mann som var blitt forført av jødenes løgner og gjort til redskap for deres streben efter å styrte menneskeheten i avgrunnen. På sin reise i Sovjet-Russland, i jødenes idealstat og paradis, fikk han se og høre mye, så virkeligheten begynte å dæmre for ham. "Jeg visste ingenting" bekjenner han igjen og igjen. Han visste ikke ens hvem Quisling var, en landsmann som hadde reddet hundre tusen menneskeliv i det land han besøkte. Hvor mange ærlige mænn gikk ikke den gang gjennom det samme? De endte som Quislings troeste støtter.

9. april På denne dag i 1940 ble Norge reddet fra å gå til grunne som stat og nasjon. Storbritannia innledet sin lenge forberedte invasjon, som nok ville ha blitt fulgt av sovjetisk innmarsj i nord. Meningen var å gjøre Norge til slagmark i plutokratienes krig mot det frie folkelige Tyskland. Vi ble reddet fordi vi hadde flaks - tyskerne vant kappløpet om Norge. Men hvorfor trådte undergangen oss så nær? La oss dissekere regimet som hersket i Norge forut for 9. april. Det var et fremmedvelde.

Quisling taler Colosseum, 8. april 1941. Dette er en av Quislings strålende taler, og meget lærerik. Den beste kortere redegjørelse for begivenhetene og renkene omkring 9. april 1940 som finnes. Det er befriende å lese disse ord, hvor han rensker opp i all den humbug og desinformasjon som de anglojødiske og marxistiske agenter stelte istand med på denne tid. Og så har vi den uforlignelige Vidkun Quisling, da, med sitt nordiske edelmot og sin ærlige overbevisning. Hatten av for det norske folks ukronede konge!

Vidkun Quislings nyttårstale 1. januar 1945 Vi nordmenn, germanere og nasjonalsosialister led militært nederlag i krigen mot en tallmessig langt overlegen motstander, men vi vant en moralsk og historisk seier. Så lenge det finnes menneskeadel på denne Jord vil Quisling bli feiret som den helt og folkevenn han var; hans fiender derimot foraktet. Han forutså riktig at kampen for vårt livssyn først ender med folkets død. Vi som lever i dag (2008) ser tydelig at NS er vår eneste redning; under demokrati går folket og hele folkeætten til grunne.

Quisling taler, NRK 5. mai 1945 Hitler var død, Tysklands kapitulasjon nært forestående, men Quisling ga ikke opp kampen for å redde Norge fra borgerkrig og bolsjevisme. En alminnelig mann i hans sko ville ikke hatt annet i tankene på dette tidspunkt enn å redde sitt eget skinn. Quisling blir ved sin post, en standhaftig soldat, en helt. Han sviker ikke det han trodde på og hadde ofret seg for. Min ære er troskap! Han bryr seg ikke om seg selv; han bekymrer seg for sitt folk.

Da bolsjevismen kom til Norge Vitnemålene bragt av Marta Steinsvik i "Frimodige Ytringer". Rystende skildringer fra etterkrigstidens umenneskelige råskap. Et voldsherredømme like ille som noe jødene hadde greid å dikte opp om "Nazi-Tyskland".

Mordet på Skancke Det er en alminnelig oppfatning at vi ikke har dødsstraff i Norge, i hvert fall ikke i fredstid. Kanskje tror folk at den ble avskaffet noen gang efter verdenskrigen. Det er ikke sant. I tiden 1945-1948 ble 30 nordmænn dømt til døden og bare 4 benådet. Uten hjemmel i norsk lov! Altså var det mord. Den siste av dem ble Ragnar Sigvald Skancke. Han ble skutt 28. august 1948 på Akershus. Var han da en skrekkelig morder eller torturist, slik som de dødsdømte på 1800-tallet? Eller hadde han forrådt Norges hær og voldt hundrevis av døde norske soldater? Det må vel alle anstændige nordmænn tro. Men jeg skal fortælle dig sannheten om Ragnar Sigvald Skancke.

Partisan-Terroren under Okkupasjonen Hjemmefrontens såkalte Likvidasjoner. I skole og media får vi lære om umenneskelig "nazistisk" okkupasjon og heltemodig norsk motstandsbevegelse. Livsløgnen står for fall! Vil du vite sannheten? I all dens grufulle enkeltheter? I så fall er denne fortælling for dig. Her holder jeg intet tilbake. Har du svake nerver og frykter for sinnets helse bør du ikke lese dette. Det er mye værre enn du tror. Jøssingene begikk noen av de grusomste forbrytelser et menneske kan begå mot et annet. Og de var desværre norske. De tok ikke bare livet av uskyldige nordmænn, de pinte dem i hjel på djævelsk utspekulerte måter. De krænket det hellige i hver av oss, som kjærligheten til våre barn. De tok ikke bare voksne mænn, de tok kvinner og barn; ja selv gravide kvinner. Hvordan var det mulig?

Utrenskningen av Norges Blodsadel forfølgelsen og skueprosessene mot NS-folk efter 8. mai 1945. Dette har gått over i historien som rettsoppgjøret eller landssvik-oppgjøret efter krigen. Men det var den værste urett som noensinne er begått i Norges historie. I dagene efter 8. mai 1945 ble over 93 000 norske kvinner og mænn, medlemmer av Nasjonal Samling, brutalt arrestert og sendt i konsentrasjonsleir. Deres hjem ble plyndret. Terroren var løs. Ingen av dem var forbrytere, ingen hadde brutt norsk lov. De var ikke landssvikere, de var Norges ypperste mænn, tapre og tro kjæmpere for Norge. Derfor ble de tatt; bolsjevikene skulle utrydde Norges blods- og karakteradel. Hva sier jødene i Talmud? Dræp de beste gojim! Dette var planen. Rettsoppgjøret var bare et skuespill og helt ulovlig.

Snikmordet på Karl XII og Frimurer-revolusjonen i Sverige Det har gått over 300 år men er fremdeles mulig å bevise at det var mord. Vi tar utgangspunkt i en nylig vitenskapelig artikkel av noen finner som utførte skyteforsøk mot kunsthode. Så ruller vi opp hele saken og bringer beviset både teknisk og politisk. Heltekongen, Nordens løve til minne og ære! Han falt for en feig sammensvergelse.

Hemmelig historie: Sammensvergelsen bak første verdenskrig, Del 1 Et hundreårsjubileum og en skjebnesvanger beslutning. Vi har hittil nøyet oss med å redegjøre for indre forhold i Frimureriet; i denne nye historiske serie viser vi et fremtredende eksempel på Logens og Den Usynlige Makts historieskapende utfoldelse. Dette er viktig lesning! Kaster lys over vår egen tid og situasjon. Var du uvitende om den hemmelige historie vil du herefter aldri mer se på verden med de samme øyne.

Hemmelig historie: Sammensvergelsen bak første verdenskrig, Del 2 Alle brødre i Arbeid! Undergravning, attentater, hets, opprør, desinformasjon, infiltrasjon, åndelig forgiftning, ... På sporet av frimurernes menneskeforedling.

Hemmelig historie: Sammensvergelsen bak første verdenskrig, Del 3 Nettet snører seg sammen. De tyske brødre kalles inn på teppet, hets mot tyskere i Frankrike, B'nai B'rith og "arbeider"-internasjonalene infiltrerer Tyskland, en motvillig Edvard VII dør "i rett tid", den "røde profet" Walter Rathenau skrider inn på verdensscenen, frimurer-kongresser i øst og vest...

Hemmelig historie: Sammensvergelsen bak første verdenskrig, Del 4 Stille før Stormen. Den siste hånd legges på forbryterverket. Forberedelsene fullføres. Det rustes i Ententen; rustningen saboteres i Tyskland; man graver en grav for Russland; frimurer-revolusjoner i mange land; krig Italia-Tyrkia; krig på Balkan; Serbia fostres til sitt djevelske dåd.

Hemmelig historie: Sammensvergelsen bak første verdenskrig, Del 5 Krig på Jordkloden. Siste del i skriftrekken. 25 års forberedende forbryterverk kulminerer med mordet på tronfølgeren i Østerrike-Ungarn, erkehertug Franz Ferdinand. Skuespillet er regissert på forhånd, og frimurer-brødre spiller nøkkelrollene på begge sider. Alle plagsomme motstandere ryddes av veien - kongen av Romania, generalstabssjefen i Italia, sosialist-føreren Jaurès osv.. Folkehetserne og krigshisserne får fritt spillerom, og broder Bethmann-Hollweg gir Germania "le coup de grâce".

Jødenes Krig, del 1 Hvorledes kom annen verdenskrig til å bryte ut? Hadde ikke Europas folk lært noe av tragedien 1914-18? Hvem ønsket en ny storkrig med millioner av nye ofre? Selvsagt ingen vanlige mennesker. Men så er det da også ganske andre kretser i våre skinnhellige vestlige "demokratier" som får viljen sin enn de brede lag av folket, enn mænn av folket som gjør sin plikt for folket. Når vi begynner å bla i dokument-bunkene dukker en gammel kjenning opp.

Jødenes Krig, del 2 Den annen verdenskrig har demokratiet brukt et halvt århundre på å overskylle med løgn. Det er tydelig at angsten for at den virkelige bakgrunn for dette Ragnarok skal bli kjent blant overlevende germanere nager. Skal det lykkes oss å komme bakpå historiefalskneriene må vi trå utradisjonelt til og dukke opp med våre skannere, kameraer og laptoper hvor mørkemænnene minst venter oss. Den som gir seg i kast med det vil erfare at 2. verdenskrig er en historie som det ennu gjenstår å skrive: forspillet, forløpet og efterspillet. Men for å oppdage sannheten må det først gå opp for en hvilken sjelden perle den er - og hvorledes rasesjelene omgås den. Vi prøver å kaste lys over opptakten til krigen ved å tegne et tverrsnitt av det franske samfunn på 30-tallet.

Jødenes Krig, del 3 Tsjekkerne og Frimureriet. Slaverne i almenhet og tsjekkerne i særdeleshet spilte en viktig rolle i jødenes krig mot oss germanere, først og fremst mot Tyskland. Serberne var blitt brukt mot Donau-monarkiet Østerrike-Ungarn innfor første verdenskrig; nu skulle tsjekkere og polakker brukes mot det Tredje Rike for å dra i gang annen verdenskrig. At det lille tsjekker-folket inntok en så sentral stilling var ingen tilfældighet; de sto gjennom frimureriet jødene særlig nær, og ble muldvarper og agenter for verdensrevolusjonen.

Jødenes Krig, del 4 Frimurerstaten Tsjekkoslovakia. Fra opprøret mot habsburgerne (Donau-monarkiet Østerrike-Ungarn) i 1918 til avtalen av 15. mars 1939 om Böhmen og Mähren som tysk protektorat. Tsjekkerne og den nye frimurer-stat i Europas hjærte var tenkt brukt som kanonføde og base for krig og bolsjevisering i vest-Europa. Den uhellige allianse mellom Juda, kirken i Rom, og Loge ville krig for å knuse nasjonalstatene og den folkelige bevegelse. Sannheten om 20 års rettsløshet og terror mot de nasjonale minoriteter i Tsjekkoslovakia.

Jødenes Krig, del 5 Krystallnatten. Du tror nok du vet hva krystallnatten var. En jøde myrdet en tysk ambassade-sekretær i Paris, og tyskerne gikk berserk, knuste vinduer, plyndret, satte fyr på synagoger, lynsjet jøder osv.. Opptakten til "holocaust", ikke sant? Den forbausende sannhet er at krystallnatten ikke var et anslag mot jødene, men mot det tyske folk. Hørt om psykologisk krigføring?

Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789, del 1 Når man forsker i historie kommer man før eller siden til visshet om at all historie er forfalsket. Fra da av blir historie en livskamp, en erkjennelse for livet som griper inn i ens eget daglige liv og får en til å leve bevisst i historien som en historisk kraft. Hver ny oppdagelse, hvert gjennombrudd blir som å overstå et sykeleie og tilstås nye år av helse og velvære. Revolusjonen i Frankrike som begynte i 1789 (men som på det indre plan begynte lenge før) varer fremdeles og kalles i dag EU. Denne skriftrekken er tilegnet EU's undersåtter.

Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789, del 2 Frankrike som gammelt frankisk kongedømme og europeisk stormakt, forbilde for andre fyrstehus i Europa. Dekadensen på 1700-tallet, luksus ved hoffet og tyngende skatter for menigmann. Privilegerte aristokrater og rettsløs almue. Tvangstro og tankeforbud. Frimureriets begynnelse i Frankrike; utsvevelser, siden systemdebatt. Logen gjør seg til talsmann for folkets sak og overtar den folkelige motstandsbevegelse. Årsakene til at dette kunne skje. Sammenligning av frimureriets med folkets mål. Kirke og Loge som graviterende motpoler.

Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789, del 3 Encyklopedismen som frimurersk forkrøpling av germansk vitenskap og banebryter for materialisme. Materialismen som grundlaget for liberalismen og marxismen. Homo oeconomicus. Revolusjonens forutsetninger. Dens ytre forløp. Napoleons keiserdømme og imperialisme som frimurerrevolusjonens fullbyrdelse. Revolusjonens dobbeltbunn, en folkelig og en frimurersk. Den forfalskede og forrådte revolusjon. Murernes infiltrasjon og undergravning. Radikaliseringen av revolusjonen 1789-94 som overgang fra lavgrads- til høygradsmureri.

Sovjet-Judea, del 1 Jødenes forbrytelser mot det russiske folk fra 1917 og fremover. Vi begynner med å prøve å sette oss inn i jødenes drivfjær, maktinstrumenter og målsetninger. Hvordan endte kapitalist-folket fremfor noe opp med å forkynne kommunisme? Liberalisme og marxisme som redskaper for å bryte ned folkefellesskapet og totalisere den kapitalistiske "ånd". Kommunismen proletariserer og slavebinder gojim, men rører ikke jødisk kapital. Innbyrdes samhold og brutalitet mot utenforstående er nøkkelen til jødisk suksess. Ved terror og folkemord ble motstanden mot bolsjevik-revolusjonen knekket.

Sovjet-Judea, del 2 Frimureriet og den revolusjonære bevegelse i Russland. Vi prøver å forstå hvordan revolusjonen kunne slå igjennom ved å grave i det hemmelige "arbeid" forut for 1917. All vilje til omveltning, om den seilte under liberalt eller anarkistisk flagg, sprang ut av frimurerdommen. I logen samlet alle tråder seg. Revolusjonen inntrådte ikke plutselig i 1917; den hadde på sett og vis foregått uopphørlig siden den "franske" revolusjons dager. Det var ikke undertrykte livegne russiske bønder som gjorde opprør; undergravningen kom fra aristokratiske kretser, rike jøder, og borgerlige intellektuelle som var smittet av nihilisme.

Sovjet-Judea, del 3 Jødenes makterobring under Lenin og Stalin. Under Lenin tok jødene full kontroll over kommunistpartiet og bolsjevik-regimet, men da han falt fra i 1922 oppsto en ny tid med usikkerhet. Først med Stalins endelige seier over Trotskij i 1927 sikrer jødene sin maktstilling i USSR. Striden dem i mellom var en strid mellom to jødeklikker. Stalins blodige diktatur var den eneste garanti for jødisk allmakt i Sovjet-staten.

Sovjet-Judea, del 4 Byråkratiet. Vi går gjennom hvordan jødene sikret sin makt over parti, stat og hær, samt hvordan de gjorde alt til redskaper for en vordende verdensrevolusjon. De var sjelden fagmænn og arbeidet ikke, i steden la de vinn på å påvirke, overvåke og renske ut. De var mer enn noe annet inspektører og kommissarer. GPU var kjernen i den onde jødiske ånd, og den drev storstilte byggeprosjekt med slavearbeidskraft som kostet millioner av russere livet. Også diplomatiet behersket jødene fullstændig da de ikke stolte på noen annen.

Sovjet-Judea, del 5 Industri, Handel og Finans. Det gamle Russland var lite industrialisert. Da Stalin og Kaganovitsj hadde sikret makten i 1928 var første punkt på programmet å bygge opp industrien. Formålet var å ruste Sovjetunionen til en militærmakt som kunne fremtvinge verdensrevolusjon og bolsjevismens seier i alle land. Således tjente all industri opprustningen. Alt annet lot man bare ligge. Det ble ingen velstand for folket i hverdagen. Det skulle slite for det vordende jødiske verdensherredømme. Slite og dø for Jahves utvalgte folk, slik Torah og Talmud forlanger. Jødene fyller alle nøkkelstillinger i industri, handel og finans for å styre og overvåke alt, sikre sitt herredømme.

Sovjet-Judea, del 6 Presse og Kultur. I løpet av ti år efter revolusjonen erobret jødene totalt monopol på det trykte ord. Intet ble skrevet i USSR uten efter jødisk beslutning. Jøder var alene om å kunne si sin mening; det store russiske flertall var stumt. Partibladet Pravda kunne fælle dødsdommer med et pennestrøk. Ingen som ble kalt sabotør i Pravda levde længe. Jøder sensurerte alle meldinger fra utlandet, samt alle meldinger som ble sendt ut av landet. Ingen visste eller trodde noe som ikke jødene ville at de skulle vite eller tro. Ingen følte noe som ikke de hadde manipulert dem til å føle. Kultur sås som propaganda for Sovjetunionen, og det var alt. Et kultur-byråkrati ble reist som skulle overvåke, sensurere og styre alt åndsliv i landet. De som falt i unåde ble likvidert.

Jødenes Bolsjevikterror i Ukraina Vi følger R. Nilostonski gjennom borgerkrigens Ukraina i 1919-1920. Grusomhetene som utspilte sig da savner sidestykke i menneskets historie. Både lederne og de fleste og værste sadistene var jøder. Ofrene var mest ukrainske arbeidere og bønder. Kommunismen og proletariatets diktatur var jødisk svindel; i Sovjet-ledelsen satt ikke en eneste arbeider. Klasseskillet i det "klasseløse" Ukraina og Russland var brutalt; mens ukrainere og russere sultet i hjel, fråtset bolsjevik-pampene i luksus. Arbeiderne ble behandlet som slaver; våget de å klage ble de slaktet eller pint i hjel. Borgerkrigen var arbeidernes og bøndenes kamp mot bolsjevismen og jødevældet.

AngloJuda, del 1 Vil du forstå hvorfor England og USA slutter så nidkjært opp om jødene og sionist-sentralen i Palestina, selv i deres værste forbrytelser? Kanskje tror du at jødiske finansmænn har kjøpt opp deres politikere. Men årsaken ligger mye dypere og strekker seg århundre tilbake. Korrupsjon kan ikke forklare det glødende hat som fremstående englændere og amerikanere nærer mot germanere og folk av nordisk rase. La oss følge forjødningen av det førende samfunnslag i England i ånd og blod!

AngloJuda, del 2 Vi tar for oss de 7 mæktigste jøde-slektene i England: Rothschild, Montefiore, Goldsmid, Sassoon, Samuel, Mond, Isaacs. Viser hvordan de gifter seg med hverandre for å styrke jødisk samhold og holde parasitt-blodet "rent", og med utvalgte personer i engelsk adel for å besudle den og sørge for at den alltid vil være blodsbundet til jødenes agenda. Vi viser også i korte trekk hvordan disse jødene ble rike og hvordan rikdom og politisk makt blir uadskillelige i det plutokratiske England på 1800-tallet. Med engelsk tradisjons og germansk rasekarakters nederlag er jødene "emansipert" og de nye herrer i landet.

AngloJuda, del 3 Vi bryter kronologien og tar for oss vår samtid for å vise at AngloJudas makt ingenlunde er avlegs. Den forjødning vi har beskrevet og skal fortsette å beskrive fører like inn i vår tid og er den drivende kraft på den politiske verdensscene av i dag. Forjødningen i England og Amerika var økonomisk, politisk, åndelig og blodsmæssig. For å bryte den demokratiske hypnose ser vi nærmere på tilfællet George Bush; hvordan han er høyfinansens, Rothschilds mann. Demokrati er det maktsystem som tillater finansherrene å vælge statslederne og sette den politiske kurs, samtidig som massene innbilder seg at de er folkevalgt og foretrer folkeviljen.

Jøder drev Negerslaveriet i Amerika De første jøder ankom Amerika alt på 1600-tallet, og få år senere begynte slavehandelen. Generasjoner av jøder tjente sig styrtrike på denne grusomme handel. De behandlet sine negerslaver som en vare uten minste medlidenhet. Det munnet i at de arbeidet slavene i hjel fordi deres beregninger viste at det var mest lønnsomt. Hvite nybyggere var stærkt i mot slaveriet og forbød det, men jødisk pengemakt og jødiske rænker tvang dem til retrett. Efter borgerkrigen reiste jøden sig som bolsjevikfører over negermassene og hetset dem til vold mot hvite. Den "frie" neger tjente samme herre ivrig som før hadde drevet ham som slave og arbeidet ham i hjel. Jødene profiterte enormt på revolusjonskrigen og borgerkrigen også.

Kennedy 60 år etter Hvor er sannheten? Alt du noensinne ville vite om snikmordet på president John F. Kennedy! Her har vi samlet det. Et destillat av tusenvis av forskeres innsats gjennom 60 år. Kan vi bryte gjennom mørklegningen? Kan vi bevise at Warren-kommisjonens redegjørelse er usann? Gjendrive teorien om Lee Harvey Oswald som ensom ulv? Hvem lå egentlig bak attentatet og hva skjedde i kulissene? Hadde noen forkunnskap? Hva skjedde med vitnene? Hvordan skal forbannelsen som hviler over Kennedy-slekten forklares? Hvem forfølger den og hvorfor? Hvem planla vogntoget i Dallas og hvorfor var garden senket? Hvem gavnet mordet på Kennedy? Hvilke politiske forandringer bragte Lyndon B. Johnson?