Hvem er du?

Vi skulle gjerne vite noe om dem som leser våre sider. Vi begynner her en spørsmålsrekke om ditt almenne syn og holdninger. Du skal vælge fra en liste av oppgitte svarmuligheter.

Hva er livet for deg?